Annonce
forside

Datacenter

Læserbrev: Siden et ønske om at bygge et datacenter på det tidligere Siemens areal blev kendt, har sagen været genstand for en debat, som på det seneste er eskaleret i pressen og med fjernsynsdækning.

Debatten nåede i mandags et højdepunkt på et offentligt møde med deltagelse af borgmester med flere fra kommunen, lokale borgere og en lokal kritiker af projektet med særskilt taletid og manuskript. Tonen og indholdet er på udmærket vis refereret af JV.

Indvendingerne mod centeret er fortrinsvis kommet fra borgere i Nørregårdsparken, som er nærmeste nabo, og man fik indtrykket af, at centeret ønskedes sendt om ikke ad Hekkenfeldt til så dog til Endrup.

Det har siden 2009 været kendt, at Nørregårdsparken kun ved et smalt bælte er adskilt fra et område udlagt til energierhverv og vindmølleproduktion. Bæltet er på sit smalleste sted cirka 200 m bredt. I erhvervsområdet kan der opføres 40 meter høje bygninger.

Alle grunde i Nørregårdsparken er solgt og bebygget, mens disse bestemmelser har været gældende.

Ved en kommuneplanændring, inddrages det smalle bælte i datacenteret. Herved er det muligt at planlægge en bindende anvendelse af arealerne, der er udlagt til skovplantning og grønne arealer mellem datacenteret og Nørregårdsparken, og pålægge Facebook at afholde udgifterne til køb og anlæg af arealerne. Samtidig er grænsen rykket væk fra Nørregårdsparken, så bredden øges.

Den østligste og nærmeste datahal er rykket yderligere cirka 220 meter væk fra Nørregårdsparken, så afstanden i den nordlige ende er cirka 455 meter og i den sydlige cirka 610 meter. Samtidig er den maksimale højde begrænset til 17,5 meter.

Begrænsninger i lokalplanforslaget i forhold til kommuneplanrammen er således betragtelige.

Støjberegningerne blev anfægtet, ligesom antydninger om et upassende afhængighedsforhold mellem Facebook og COWI, som har forestået beregningerne, ikke just bidrog til en frugtbar debat. Borgmesteren og kommunens tekniske chef bekræftede dog gentagne gange, at de gældende støjgrænser som en selvfølge skulle overholdes.

En sag kan naturligvis anskues fra mange synsvinkler og med baggrund i forskellige interesser, og det er nu man skal gøre sin indflydelse gældende, men jeg vil gerne opfordre til, at man skruer ned for retorikken og den konfrontatoriske stil og i stedet samler sig om en sag, som sammen med de tiltag på dataområdet, som er i udsigt, har potentialet til udvikle sig til noget af stor værdi for vores kommune og vores lokalsamfund.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Skampletten i Vejen

I Vejen ligger der en vej, som ingen har kunnet bruge i nu et år. 22. oktober er det nøjagtig ét år siden, at landmanden Martin Lund Madsen kørte bigballer og andet ind på Skovgårdsvej, der blev anlagt på hans jord, og spærrede den. Han har Højesterets ord for, at Vejen Kommune brugte den forkerte lovgivning til at ekspropriere den nødvendige jord til vejen, og med kommunens kritisable forvaltning in mente spærrede han altså det sorte asfalttæppe. Lige nu betaler borgerne i den nærliggende by Askov en meget høj pris for dette morads, for konsekvensen af lukningen er blandt andet, at tonstunge entreprenørmaskiner tvinges ind gennem byen til stor fare for bløde trafikanter. Spørgsmålet er, hvor længe vi skal være vidner til denne helt urimelige gidseltagning? Vejen Kommune er helt rigtigt blevet kritiseret for en amatøragtig sagsbehandling. Den private ejendomsret er ikke ukrænkelig, her er Grundloven meget klar. Når hensynet til almenvellet taler for det, kan man ekspropriere borgernes private ejendom, men man må synes, at det offentlige skal forberede sig bedre, end Vejen Kommune har gjort i den aktuelle sag. Ikke alene har man spildt skatteydernes penge, man har på et fejlagtigt grundlag foretaget en ekspropriation, der ikke var lovmedholdelig. Det er en skandale. Men man må også samtidig sætte kritisk lys på landmand Martin Lund Madsens rolle, for han er en del af gidseltagningen. Det vil være mærkeligt, hvis ikke Vejen Kommune får lov at ekspropriere til den allerede anlagte vej, hvis ellers man kan få gjort sit forarbejde ordentligt, for selvfølgelig skal det offentlige kunne anlægge veje, når behovet er tilstrækkeligt stort. Men det kommer til at tage år, hvis også denne proces - nu efter den rigtige lovgivning - skal hele retssystemet igennem, som man må forvente, at Martin Lund Madsen vil trække den, og imens holdes et helt samfund som gidsel. Skal det virkelig kræve ofre, før man som voksne mennesker sætter sig og forhandler en løsning på plads?

Annonce