Annonce
forside

Datacenter nedlægger stor vej: Borgere vil kæmpe med næb og klør

Nordskræten mellem Andrup og Kvaglund skal lukkes ned, hvis der etableres et 250.000 kvadratmeter stort datacenter i området mellem motorvejen og Andrup. Foto: Chresten Bergh

Planlagt datacenter betyder nedlæggelse af Nordskrænten, der forbinder Andrup med Kvaglund hen over Esbjergmotorvejen. Det vækker ikke just begejstring hos flere borgere.

Annonce

Esbjerg: Hvis en endnu hemmelig international mastodont inden for tech-industrien med etablering af et nyt datacenter på 250.000 kvadratmeter, svarende til cirka 35 fodboldbaner, skal bane vejen for et nyt væksteventyr i Esbjerg, skal vejen Nordskrænten nedlægges.

Nordskrænten krydser i dag tværs igennem det cirka 2,5 millioner kvadratmeter store område, som afgrænses mellem motorvejen og Andrup og mellem Storegade og Andrupvej, men politikerne i Teknik & Byggeudvalget har netop igangsat en såkaldt nedlæggelsesprocedure, herunder sendt sagen i offentlig høring.

Fremover vil der således ikke længere være vejforbindelse over motorvejen via Nordskrænten og det planlægges, at trafikken i stedet kan afvikles via Storegade og Andrupvej. For cykler og gående planlægges der for en ny kombineret cykel- og gangsti mellem Andrup og Kvaglund. Stien skal anlægges på sydsiden af Andrupvej og østsiden af motorvejen frem til den eksisterende bro over motorvejen og videre af Nordskrænten vest for motorvejen.

Esbjerg Kommune har fået en henvendelse fra en større virksomhed, som ønsker at etablere sig i det udlagte erhvervsområde mellem Motorvejen og Andrup. Virksomheden opkøber jorden direkte. Senere skal kommunen udarbejde det nødvendige plangrundlag, hvilket forventes at foreligge med udgangen af 2018.

Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester

Trafikale konsekvenser

Der forudsættes etableret en dobbeltrettet cykelsti langs Andrupvej med forbindelse til Nordskrænten. Herfra er der forbindelse til Andrup/Skads via Mølhølvej og stien langs Nørregårdsparken. Mellem Skads og Kjersingområdet bliver der ca. 300 m omvejskørsel, og mellem Andrup og Kjersingområdet bliver der ca. 1 km omvejskørsel.Ved nedlæggelse af Nordskrænten vil bilister fra Kvaglund-området til Andrup få en omvejskørsel på op til cirka 4 kilometer. Omvejskørslerne vil fortrinsvis ske ad de større veje Storebæltvej, Kjersing Ringvej og Andrupvej, som vil få forøget trafik.

Til gengæld vil Nordskrænten vest for motorvejen blive aflastet for trafik. Det vurderes, at Andrup by aflastes lidt for trafik med nedlæggelse af Nordskrænten.

Nordskrænten krydser igennem området, hvor et selskab har opkøbt jorden for at bane vej for et stort datacenter. Kort: Esbjerg Kommune
Annonce

Vi bør være glade

Men allerede nu debatteres vejlukningen blandt de berørte borgere.

- Den vej skal bare ikke lukkes. Så der må kæmpes med næb og klør her, skriver Nanna Christensen i en debattråd i Facebook-gruppen "For os der bor i Andrup og Skads."

Hun bakkes op af flere andre i gruppen, som opfordrer til, at der laves en fælles indsigelse til kommunen. Andre gør opmærksom på, at man bør glæde sig over udsigten til et datacenter.

- Hvis du ellers læser alt materialet, så fremgår det, at der planlægges anlagt en cykel- og gangsti mellem Andrup og Kvaglund til erstatning for den lukkede Nordskrænten. Jeg synes vi alle bør være glade for udsigten til en så stor og ny virksomhed i vor kommune. Der var nok der græd, da Siemens droppede at bygge på de samme arealer, bliver der skrevet fra Anna-Grethe og Flemming Remlers Facobook-profil.

Selskabet bag det planlagte datacenter har gennem længere tid opkøbt jord og ejendomme i det store område, og processen med nedlæggelsen af Nordskrænten og andre private og offentlige veje i område kører parallelt med udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen, lokalplan og VVM-redegørelse for projektet . Selve planprocessen startes op med 14 dages indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sønderjyske Herrehåndbold For abonnenter

Thomas Mogensen farede vild på landevejen og mistede noget af sig selv

Annonce