Annonce
Aabenraa

De håber stadig: SF vil kæmpe ejers sag

Én lokalplan er røget i vasken, men SF's Michael Christensen, som er medlem af vækstudvalget for land og by, vil gerne være med til at se, om der kan laves en ny lokalplan for boliger ved Gamle Tøndervej. Arkivfoto: Jacob Schultz
Viggo Brodersen har endnu ikke opgivet at få udstykket sin landbrugsjord ved Gamle Tøndervej i Aabenraa - og SF's Michael Christensen støtter nu op om Venstre, der også vil se, om der er en mulighed for udstykningen.
Annonce

Aabenraa: Viggo Højland Brodersen har efterhånden kæmpet i ni år for at udstykke den grund, som hans gård ligger på ved Gamle Tøndervej, i parceller. Nu har han fået et måske endeligt knæk, da Planklagenævnet forleden underkendte Aabenraa Kommunes lokalplan for området.

Nævnet mener, at planen ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til, at der er tale om et såkaldt Natura 2000-område, som er udpeget for at beskytte truede, sjældne eller karakteristiske dyre- og plantearter og naturtyper.

Underkendelsen af lokalplanen for 17 parcelhusgrunde har dermed lidt et nederlag, men spørgsmålet er, om det er endeligt. Viggo Højland Brodersen tror stadig på, at man kan indrette lokalplanen efter Planklagenævnets afgørelse.

- I sidste ende er det jo Aabenraa Kommune, der skal afgøre, hvad den tror på. Man har dog troet så meget på sagen, at man i kommunens regi har ændret min anmodning om fire storparceller til parcelhusgrunde, og man har gennemført hele lokalplanarbejdet, som er virkelig krævende, siger Viggo Højland Brodersen.

Annonce

Et højt skattet område

Ejeren af det store areal ønsker, at de oprindelige retningslinjer holdes i hævd i et eventuelt nyt lokalplanforslag.

- Laver man en helt ny lokalplan, skal det gerne være sådan, at man arbejder videre med den oprindelige plan. Beslutningen om en byggelinje på 30 meter er direkte relateret til den lokalplan, siger Viggo Højland Brodersen.

- For os er det meget væsentligt at vide, om lokalplanen føres videre eller ej, forklarer Viggo Højland Brodersen, som tilføjer, at ejendomsvurderingen er steget så meget, at ejendomsskatten nu udgør 50.000 kroner halvårligt.

Området ved Gamle Tøndervej grænser op til skov på tre sider. Det er en af grundene til, at Danmarks Naturfredningsforening klagede over den lokalplan, der i første omgang gjorde det muligt at udstykke området til 17 byggegrunde. Illustration: Aabenraa Kommune

Og han og hustruen får det ikke lettere økonomisk, som tiden går.

- Min kone bliver folkepensionist om to år, og jeg er 72 år. Da vi indledte salget, var det jo, fordi det er en landbrugsejendom, og der altid er noget at se til med bygningerne. Jeg kan ikke blive ved med at kalke bygningerne og slå pæle i, og vi har også en ret stor have, konstaterer Viggo Højland Brodersen.

Annonce

Parat til at lave ny plan

Michael Christensen, SF’er og medlem af vækstudvalget for land og by, har hele vejen igennem været for et parcelhusområde ved Gamle Tøndervej.

- Lige nu er der landbrug i området, og spørgsmålet er, om miljøbelastningen vil være større, fordi der kommer boliger. Der er en hel fin plan for, hvordan man placerer boliger og tager hensyn til afvanding af området og etablerer en lille sø til afledning, siger Michael Christensen.

- Den lokalplan, som vi lavede, indebar, at vi passer godt på området, så det ikke dyrkes som intensivt landbrug, forklarer han.

Politisk var De Konservatives, Enhedslistens og socialdemokraten Christian Panbos begrundelse for at stemme imod lokalplanen tilbage i 2018 imidlertid, at kommunen blandt andet gik på kompromis med skovbyggelinjen, der normalt er på 300 meter.

Kan man så følge Venstre og rykke rundt på parcellerne i området? Måske.

- Vi respekterer selvfølgelig den her skovbyggelinje, og om der så kan laves en ny lokalplan for området, får vi at se, men vi vil gerne være med til at arbejde for det, fastslår Michael Christensen.

- Samtidig er det hensigtsmæssigt at tage landbrugsjord ud af drift, hvis vi taler om miljøet. Arealet bliver samlet set mindre miljøbelastet, fastslår Michael Christensen.


Jeg vil tro, at man enten kan indrette lokalplanen efter Planklagenævnets afgørelse, eller også kan man inden for en seks måneders periode lade sagen prøve ved retten.

Viggo Højland Brodersen


Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce