Annonce
Varde

De ni vigtigste beslutninger på byrådsmødet

Sundhedshus i det tidligere Hjertecenter Varde blev godkendt på byrådsmødet. Kommunen lejer sig ind på 1.500 kvadratmeter i det tidligere hjertecenter og lejer så videre ud til foreløbig to praktiserende læger og en øre-næse-hals speciallæge. Kommunen vil også selv have en del af sit sundhedsarbejde på adressen. Politikerne mundhuggedes lidt om forhistorien, da hjertecentret blev solgt så billigt som for 16,5 millioner kroner - ikke til Varde Kommune, men til erhvervsmanden Ejgil Egsgaard fra Esbjerg, som kommunen nu lejer sig ind hos. Arkivfoto: Henrik Reintoft
Annonce

JydskeVestkysten udvalgte på forhånd ni punkter på tirsdagens byrådsmøde som de vigtigste.

Her er, hvad der blev besluttet for hver især:

Annonce

Kommunens erhvervsservice skal styrkes:

Byrådet besluttede at sætte 750.000 kroner af til det særlige udvalg med repræsentanter fra erhvervslivet, ProVarde og byrådet, som blev sat i verden sidste år for at få kommunen i top ti i Dansk Industri og Dansk Byggeris målinger af dansk erhvervsliv. Missionen er lykkedes. Varde blev henholdsvis nummer otte og nummer seks i de to målinger i år, men udvalget fortsætter, for man tør ikke hvile for længe på laurbærrene.

Annonce

Tildelingsmodellen for kommunens skoler skal evalueres:

Måden kommunens penge bliver fordelt på mellem skolerne har fungeret i et år og skulle derfor evalueres. Der var lidt meninger, men i det store hele tilfredshed.

Annonce

Styrket indsats for mennesker i jobafklaring:

Byrådet havde faktisk allerede sat 7,5 millioner kroner af til at gøre mere for de arbejdsløse og syge, der ryger i jobafklaring. Det var bare oprindeligt planen, arbejdet først skulle i gang til sommer. Nu blev pengene udløst, så arbejdet kan begynde straks. Det betyder blandt andet flere samtaler og større mulighed for at få hjælp fra psykolog, coach og mentor.

Annonce

Ja eller nej til sundhedshus:

Det blev et klart ja.

Annonce

Hvordan skal støtten til idrætsbyggerier fordeles?

Det var ikke en diskussion om konkrete kroner til navngivne haller, men nogle principper, som udvalget for kultur og fritid har fået lavet, så kommunens haller simpelthen kan se, hvad der skal til for at få støtte - for byggerier op til fem millioner kroner. Principperne gælder både for de kommunalt ejede haller og for de selvstændige haller.

Annonce

Trafik- og masterplan for Blåvand skal godkendes og sættes i gang:

Det skete. Nu bliver der lavet lokalplan, så det hele bliver muligt.

Annonce

Udviklingsplan for Vejers Strand skal sættes i gang:

Også den blev vedtaget. Politikerne var enige om, at Vejers-planen er lettere at gå til og nok også mere forudseende end den i Blåvand. Men Vejers er også begunstiget af, at byen simpelthen har bedre plads - her er hovedgaden ned igennem butiksstrøget til stranden bredere end den i Blåvand.

Spildevandsplan for nyt boligområde i Næsbjerg:

Næsbjerg er undervejs med et nyt boligområde, og sådan et skal selvfølgelig have kloakker. Derfor skal der laves en spildevandsplan, og det bliver der nu.

Investeringsplan for separatkloakering:

Udvalget for plan og teknik tog det her punkt med på byrådsmødet simpelthen for at få opmærksomhed på, at der er lavet sådan en plan. Den kan borgere overalt i kommunen slå op i og se, hvordan separatkloakering kommer til dem. Separatkloakeringen betyder, at husejer selv skal betale for at få skilt regnvand fra spildevand på sin grund.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce