Annonce
Debat

Debat: Crispr, biobrændsel og emhætte til køer kan lette klima-krisen

Med planteforædling skaber man mere robuste planter, så vi kan benytte mindre gødning og færre kemikalier – og samtidig sørge for, at planterne ikke går bort.

Vi står på kanten af et kæmpe klimaproblem, som kræver handling fra både erhvervslivet og vores politiske institutioner i EU. Alle er nødt til at bidrage, hvis vi skal nå at redde klimaet og gøre EU klimaneutralt i 2050.

Landbruget er en af de sektorer, som vil og skal påtage sig en afgørende rolle i den grønne omstilling. Faktisk er danske landmænd allerede nogle af de grønneste i hele verden.

Vores mælkeproducenter er de mest klimavenlige og vores oksekødsproduktion ligger i top tre, men vi skal selvfølgelig gøre mere endnu. Det kræver imidlertid teknologisk udvikling og hjælp fra EU, da vi er så langt med omstillingen i Danmark. Som medlem af både Europa-Parlamentets landbrugs- og miljø samt klimaudvalg kæmper jeg for en grønnere fremtid, og jeg har i kraft af min erfaring forskellige bud på, hvordan landbruget kan være med til at vinde klimakampen.

Der er især tre teknologiområder, som vil være til gavn for landbruget og klimaet: Grønne flyrejser, ny metoder inden for planteforædling og emhætter i stalden. Lad os begynde med den sidste.

En af de største udfordringer for landbruget er køers udslip af metangas, som udledes, når dyrene bøvser eller prutter. Heldigvis arbejdes der på flere metoder til at mindske udledningen fra kvæg. For eksempel arbejder forskere på at udvikle en form for ”emhætte”, som opsamler gassen fra køerne i stalden. Det vil være en stor gevinst for klimaet, hvis metan-emhætten blev en realitet.

Allerede i dag eksperimenterer landmænd desuden med køernes kost, og ved at tilsætte krydderurter, forskellige olier eller tang kan man reducere metan-produktion i maven på kvæget. I fremtiden kan vi måske endda udvikle kemiske stoffer til kosten, som yderligere kan sænke dannelsen af metan.

I den mere spektakulære ende brygger forskere på en vaccine mod metanudledning, der kan begrænse produktion af metan i koens mave. Alle tre teknologier og eksperimenter virker lovende, men vi skal gøre det nemt tilgængeligt for landmænd ved fortsat at sikre penge til forskning.

Ser vi på afgrøder til fødevarer og dyrefoder, har vi også her en spændende teknologi, som er under udvikling: Crispr, som bruges til forædling af planter. I dag bruger man både gødning og kemikalier til at dyrke afgrøder for at sikre, at planterne ikke dør undervejs.

Med planteforædling skaber man mere robuste planter, så vi kan benytte mindre gødning og færre kemikalier – og samtidig sørge for, at planterne ikke går bort, før de bruges til fødevarer eller foder. Netop ved at forhindre planter i at dø skåner vi klimaet for unødvendig udledning. Og her kommer crispr-teknologien, som flere forskere har fremhævet, ind i billedet.

Den nye teknologi til forædling af planter kan således være godt for klima, miljø og ikke mindst sikre fødevareforsyning.

Ideen med planteforædling er kort fortalt at gøre afgrøder mere resistente. Både over for hårdt vejr, bakterier og bestemte typer svamp.

Men før vi kan gå videre med crispr, skal vi i EU bane vej for, at teknologien kan udvikles og testes som teknologi. Vi skal vide med sikkerhed, om forskerne har ret i, at planteforædling rummer det potentiale, som de hævder.

Til sidst skal vi ud at flyve. Landmænd kan nemlig mere end bare at begrænse udledningen af klimagasser fra deres produktion. Faktisk kan landbruget være med til at sikre grønnere flytransport.

Ved at bruge overskudshalm, biogas fra landbruget og havmøllestrøm er det muligt at producere klimavenligt flybrændstof, hvilket er et vigtigt skridt til at nå klimaneutralitet i 2050.

Teknologien kaldes Skyclean og er stadig i sin spæde begyndelse. Derfor er der behov for flere investeringer, så vi i en nær fremtid kan flyve med god samvittighed samt nedbringe udledningen fra landbrug. Skyclean mindsker ikke kun klimaaftrykket for fly, men skærer også kraftigt i udledningen fra landmænd ved at udnytte rester fra landbruget.

Alle mine anbefalinger kræver dog politisk vilje i både EU og Danmark, som jeg håber at være med til at skabe grobund for som medlem af Europa-Parlamentet.

Annonce
Illustration: Gert Ejton
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Haderslev

Socialrådgiver beretter om rystende arbejdsforhold: Kommunal leder foreslog glemsomhed i retssag

Leder For abonnenter

Møde blev en skandale

Flere deltagere udvandrede i vrede, da cirka 35 advokater og ejendomsmæglere var mødt frem til et arrangement, hvor Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI, ville orientere om de regler, der gælder for udenlandske EU-borgere, som ønsker at slå sig ned i deres egen bolig i Danmark. Den frustrerede reaktion er fuldt forståelig. SIRI’s direktør Kasper Højvang Kyed og kontorchef Inge Thomsen var med. Civilstyrelsen stillede med direktør Lene Volke Roesen. Og så blev der ellers talt sort. Men konklusionen blev, at for eksempel en tysker ikke kan købe et hus i Danmark og så få et EU-opholdsbevis med virkning fra overtagelsesdagen. I stedet skal huskøberen først tage ophold i en lejet bolig, søge opholdstilladelse og efterfølgende flytte ind i sin ejendom. Den fortolkning er helt urimelig. Helt vildt bliver det, når kontorchef Inge Thomsen antyder, at den stramme praksis skulle bunde i politisk uvilje mod, at for eksempel tyskere køber ejendom i Danmark for at bo her. Disse mennesker er altså fra vores egen kulturkreds. I flere tilfælde er der desuden tale om personer, der i forvejen taler dansk, fordi de enten tilhører det danske mindretal eller har forberedt sig vældig godt på det nye hjemland. Samtidig er der ofte tale om stærkt efterspurgt arbejdskraft. Her bliver der absolut ingen problemer med integrationen. Skulle danske politikere virkelig være modstandere af denne form for indvandring, bør de pågældende efter kontorchefens udmelding straks stå frem og forklare sig. Det bliver i så fald interessant at høre argumenterne. Nu var der lykkeligvis både ejendomsmæglere og jurister med til det skandaløse møde. De sidstnævnte bør undersøge, om SIRI’s praksis ikke er i strid med EU’s bestemmelser. I givet fald skal der anlægges en prøvesag. Den nuværende tilstand er helt uacceptabel. Mennesker med viljen og evnen til at gøre noget godt for Danmark og en kulturel baggrund som vores egen er naturligvis hjertelig velkomne – eller bør være det.

Annonce