Annonce
Debat

Debat: Danmark, et fremmedsprogligt afviklingsland

Myndighederne gav for nylig tolkefirmaet EasyTranslate en ordre på over en halv milliard kroner, selvom firmaet drives af en direktør, der ikke har forstand på sprog. Det var det billigste tilbud. Det skandaløse tolkefirma med det ellers så betryggende navn er et aktuelt eksempel på en grundlæggende mangel på respekt for fremmedsprog i dagens Danmark.

Engang kunne vi bryste os af at være gode til fremmedsprog. De fleste talte rimeligt engelsk og tysk. Det lærte vi i skolen og gymnasiet, hvor der også blev undervist i en række andre fremmedsprog. Danmark var et veludviklet fremmedsprogsland. Sådan er det ikke længere. Vi er ikke blevet et uland, dvs. et udviklingsland. Snarere et afviklingsland.

Et par nedslag i miseren: Tysk som linjefag på seminariet – undskyld ’University College’ – er så godt som uddødt. Det betyder, at eleverne kan få tysklærere, som ikke kan tale tysk. En elevrepræsentant gav for nylig et eksempel i Deadline på DR2. Over halvdelen af eleverne kan ikke bøje det bestemte kendeord, når de starter i gymnasiet. Der er forsvindende få, der har tysk på højt niveau i gymnasiet eller læser tysk på universitetet. Med engelsk som undtagelsen ser den sproglige fødekæde ud til at være endegyldigt brudt.

Hvad Pernille Rosenkrantz-Theil og Ane Halsboe-Jørgensen vil gøre ved den fremmedsproglige misere, står foreløbig hen i det uvisse. Undervisningsministeren og uddannelsesministeren synes mest optaget af symbolpolitiske ligegyldigheder som fraværsregler og karakterskalaer.

Mikael Busch
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce