Annonce
Læserbrev

Debat. Hokus pokus Varde socialudvalg kan trylle

Efter et møde mandag eftermiddag på Hybenbo i Årre fik vi fortalt, at Hybenbo pr. 1. januar ikke er et ældrecenter, men bliver lavet om til ældreboliger.

Hvem er egentlig blevet hørt????????

Der er kommet nye beboere, som var blevet lovet, at der ikke var forskel på et plejehjem og ældrecenter. Det samme fik vi at vide for nogle år siden. Tænk Varde kommune sparer så meget, at de ikke havde råd til at sende en fra socialudvalget ud til mødet. Det var teamledelsen, som var sat til at gå byrådets ærinde.

Man har nedlagt fem plejecentre til ældreboliger med et pennestrøg. Hvorfor bliver vi ikke hørt, inden så stor en beslutning?

Det bliver spændende at få at se, hvor meget de kan spare. Det forventer vi da at få at vide. Kære Tina, du er selv inden for plejen, vi fatter dig ikke.

Annonce

Svar

Tina Agergaard Hansen (DF), formand for social- og sundhedsudvalget, svarer:

Kære Mette,

Du skriver i dit læserbrev, hvem der egentlig er blevet hørt, og at der nu igen spares på ældreområdet.

I mit svar på dit læserbrev i JV d. 8. oktober, svarede jeg følgende: "I budgetforliget 2020 er der tilført to millioner ekstra til ældreområdet, som social- og sundhedsudvalget frit kan disponere over. Værdighedsmidlerne på 10,2 million er tilbageført til udvalgets budget, så de gode tiltag, der er iværksat, kan fortsættes. Klippekortsordningen på vores plejehjem er bibeholdt, trods der her var lagt op til en besparelse. Aflastning til pårørende i hjemmet er bevaret og ligeledes træning af færden. Ligeledes er dagcentertilbud fastholdt, samt serviceniveauet for træning efter § 86”.

Du udtrykte også dengang bekymring for omlægning af garantibetaling på vores ældreboligcentre, som medfører, at der nu kun er personale til stede i de visiterede timer og dermed er medvirkende til, at ressourcerne nu kan anvendes andre steder i hjemmeplejen.

Medarbejder og ældreråd er blevet hørt i processen.

Borgerne på vores ældreboligcentre vil fremadrettet stadig modtage den hjælp og ydelse, som de er visitereret til, og for nogle af stederne vil det betyde, at de næsten fortsætter med uændret bemanding.

Vores ældreboligcentre er fremadrettede, som det også blev forelagt i mandags, ligestillet med vores ældreboliger.

Så det handler ikke om besparelser, men nærmere om sund fornuft og omprioritering af ressourcer.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Marcus Knuth er en gemen mandattyv

Marcus Knuth blev onsdag De Konservatives nye udlændingeordfører samt integrations- og indfødsretsordfører. Det er der bestemt ingen grund til at ønske tillykke med. Den politiske belønning er nemlig aldeles ufortjent. Naturligvis er det fuldstændig legitimt, hvis Marcus Knuth ikke længere har følt sig hjemme i Venstre og derfor skifter til De Konservative. Til gengæld er det målt med moralske alen helt utilstedeligt, at politikeren blot fortsætter i Folketinget, som om intet var hændt. Den 5. juni i år sendte vælgerne 43 repræsentanter for Venstre ind i Folketinget. Så vidst vides har der ikke efterfølgende været et nyt valg. Derfor er de 43 mandater fortsat Venstres. Partihop er beklageligvis ikke helt så sjældne i dansk politik. Som regel er mønstret det samme – afhopperne tager deres mandater ind i det nye parti. Opfattelsen af, at politikerne så at sige ejer deres mandat er hinsides enhver sund fornuft. Mandatet tilhører de vælgere, der har udpeget den pågældende. Ved Folketingsvalget satte godt 9500 vælgere deres kryds ved Marcus Knuth. Det gjorde de givetvis i forventning om, at deres tillidsmand på tinge ville arbejde for Venstres dagsorden. Den tillid er nu gjort til skamme. Eneste anstændige beslutning er at forlade sin politiske tillidspost, hvis man af den ene eller anden grund kommer på kollisionskurs med sig parti. Så kan suppleanten nemlig rykke ind og fortsætte arbejdet for den liste, som vælgerne har peget på. Havde Marcus Knuth draget denne rette konsekvens, ville det aftvinge respekt. Det havde herefter stået ham frit for eventuelt at stille op som konservativ kandidat ved næste Folketingsvalg, hvor han måske endda havde haft rimelige muligheder for atter at blive sendt afsted til Christiansborg. I stedet har Marcus Knuth nu slet og ret gjort sig skyldig i gement mandattyveri, hvor han har sat sine egne interesser over vælgernes. Den slags bidrager til en politikerlede, som i dette tilfælde er absolut berettiget.

Annonce