Annonce
Læserbrev

Debat. Mørkelygtens sorte skygger i Varde

Læserbrev: Offentlighedsloven er borgernes mulighed for at kigge i kortene hos de offentlige myndigheder. Loven er en minimumslov og kan i princippet kun overtrædes, hvis tavshedspligten brydes.

Jeg har gennem det sidste år ”testet” tre offentlige instanser i Varde Kommune, om de levede op til Loven om åbenhed. Resultatet er nedslående.

Din Forsyning for eksempel: Jeg havde en interesse i at læse bestyrelsens referater og bad derfor om aktindsigt i referater fra bestyrelsesmøder. Fristen for svar på den slags henvendelser er 10 dage. Det tog Din Forsyning to måneder at give mig aktindsigt i diverse referater, som egentlig burde have været tilgængelige på hjemmesiden.

Kirken er også omfattet af loven. Her spurgte jeg til en konkret afskedssag af en tjenestemandsansat kirkegårdsleder i Varde. Hvad havde den sag mon kostet skatteyderne? Jeg blev afvist og klagede til Kirkeministeriet. Efter adskillige rykkere fik jeg naturligvis medhold. Herefter udleverede kirkegårdskontoret de ønskede oplysninger.

Varde Fritidscenter ledes nu af en erhvervsdrivende fond. Fonden ejer ingenting, er til for borgerne, og den er sat i verden – groft sagt – for, at der kan hjemtages lån til finansiering af nye (tiltrængte) aktiviteter på matriklen. Kommunen har tilsynsforpligtelsen.

Nu har jeg i de seneste tre måneder forgæves spurgt til forhold, der påkalder sig offentlighedens interesse. Bl.a. om lånerammer, konkurrenceforvridning, formandens økonomiske engagement i Fritidscentret m.v.

I den sag er jeg spændt på, om jeg nu får udførlige svar på (delvis genfremsatte) spørgsmål af 6. december 2019. Er mørkelygten mon stadig slukket?

Annonce
Tommy Søndergaard. Arkivfoto: Morten Nielsen
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Teatertorden i byrådssalen

Det er ikke altid til at vide, hvad der sætter gang i debatten, når de 27 medlemmer af Vejen Byråd træder sammen. Sådan var det heller ikke på årets første møde i byrådet i tirsdags. Men det skulle vise sig at blive dagsordenens allerførste punkt; Klaus Kildemands anmodning om udtrædelse af byrådet. Det var som sådan ikke Kildemands exit på den lokalpolitiske scene, som satte gang i den verbale bulder og brag, tilhørerne blev vidner til. Allerede forud for byrådsmødet havde løsgængeren Anni Grimm i et læserbrev kritiseret, at formandsposten midt i perioden går fra en socialdemokrat til en anden. Hendes grænse for en ”forhånds-postfordeling” var overskredet, lød det i læserbrevet. Anni Grimm tog også ordet på byrådsmødet, hvor hun kaldte sagsforløbet fra socialdemokraterne for arrogant. Anni Grimm blev i den grad bakket op af Liberal Alliances Martin Boye. Han udtrykte sin bekymring over, at den socialdemokratiske gruppeformand Jørgen Thøgersen med et pennestrøg tilsidesatte Retssikkerhedslovens bestemmelser om, at Børn- og Ungeudvalget selv vælger deres formand. Det står naturligvis Anni Grimm og Martin Boye frit for, hvad de mener. Derom ingen tvivl. Det må være dog berettiget at kaste erindringen tilbage til valgaftenen den 21. november 2017. Lige omkring midnatstide kommer repræsentanter for Venstre, Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti ud for at fortælle, at en bred konstitueringsaftale er på plads. Den fremmødte presse får at vide, hvordan eksempelvis formandsposterne i fagudvalgene fordeles. Socialdemokratiet får i denne forbindelse tildelt formandsposterne i tre udvalg – heriblandt Børn- og Ungeudvalget. Konstitueringsaftalen var Anni Grimm på den sene valgaften selv med til at præsentere som medunderskriver. Aftalen tiltræder Martin Boye også umiddelbart inden Vejen Byråds konstituering i december 2017. Mod slutningen af 2018 bekendtgør Martin Boye dog, at han ikke længere er en del af aftalen. Det er en anden historie. Børn- og Ungeudvalget adskiller sig fra de andre stående udvalg ved, at her sidder også to børnesagkyndige samt en dommer. Anni Grimm mente på byrådsmødet i tirsdags, at Børn- og Ungeudvalget derfor ikke kan sammenlignes med de øvrige stående udvalg, hvor der udelukkende er politisk repræsentation. Det kan godt være, at Retssikkerhedsloven foreskriver, at Børn- og Ungeudvalget selv vælger sin formand. Men det gør de øvrige stående udvalg også. Også borgmesteren vælges formelt af byrådet. Realpolitisk er formandsposterne dog fordelt, når konstitueringsaftalen er underskrevet. Anni Grimm har engang her i avisen leveret et ganske enestående citat, hvor hun slog fast: - Det har simpelthen været nødvendigt at få trådt i klaveret. Citat slut. Her i denne sag virker det som om, at der blev trådt lige hårdt nok. Det tangerer teatertorden. GOD SØNDAG

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];