Annonce
Billund

Debat. Motorvej - øst/vest om Billund

Ulrich Kristensen argumenterer for, at en kommende motorvej bør gå øst om Billund. Arkivfoto: Christer Holte.

Læserbrev: Som borger i Billund kommune er min store bekymring selvfølgelig de lokale forhold ved en mulig kommende motorvej. Grundlæggende skal vi alle huske at løfte os lidt op og kigge på hele projektet i sin helhed og den primære opgave herved - aflastning af E45.

Et nyt vejanlæg vil medføre, at store naturværdier forringes permanent, og mange relativt uforstyrrede naturområder ødelægges - set i forhold til danske forhold.

Billund kommune (eller nærmere bestemt borgmesteren og kommunaldirektøren) har allerede forberedt et høringssvar til dagens møde (d. 3. marts) i ØK og herefter gerne oversendes til godkendelse i byrådet d. 10. marts - som anbefaler en løsning vest om Billund.

Jeg kunne ikke være mere lodret uenig i deres udsagn. Jeg anerkender, at vi har en opgave i forhold til Billund Lufthavn og de store turistaktører vi har i den ØSTLIGE del af kommunen.

De skriver, at en kommende linjeføring vest om Billund vil tilgodese den fremtidige udvikling af Billund by - hvordan? Byens vækstmuligheder i forhold til nye boligområder begrænses fuldstændig, modsat hvad de skriver i høringssvaret! Alle turister skal så gennem byen fra vest til attraktioner i øst, hvordan vil de løse denne situation?

Borgerne i Billund by kan så dagligt leve i en konstant støj enten fra en lufthavnen i nord eller en motorvej sydvest og vest om byen? De skriver selv, at trafik på motorveje støjer, hvordan kan disse støjmæssige problemer blive reduceret, uden at det bliver "øjenbæ" for naturen og omgivelserne generelt? VVM-undersøgelsen (side 126) beskriver allerede de store visuelle konsekvenser SÆRLIGT ved de tre vestlige motorvejsforslag.

Samfundsøkonomisk er de vestlige forslag dårligst, men det afholder dem ikke fra at foreslå yderligere investeringer/omkostninger ved disse forslag, bl.a. et ekstra tilslutningsanlæg syd for Billund. Dette forhold kan evt. løses via de nuværende østlige forhold, ved at opgradere Østerbyvej, og videreføre denne syd om byen hvor den krydser Koldingvej.

Jeg ønsker det bedste for HELE Billund kommune, med det er ikke en motorvej ned gennem kommunen - og der er ingen evidens for, at det vil have stor betydning for Grindsted i form af øget tilgængelighed og vækst om 10 eller 12 kilometer til et tilslutningsanlæg, som høringssvaret ellers "vurderer", det vil have.

Kan man som lokalpolitiker støtte dette høringssvar og spille så meget hasard med borgerne i Billund by og dens fremtidige vækstmuligheder - som en samlet enhed? På bekostning af få usaglige begrundelser/argumenter for at støtte dette høringssvar?

Personligt tror jeg så heller ikke, at en kommune samles ved en motorvej, nok nemmere det modsatte - men så kan vi da virkelig tale om et øst og vest hold?

Mange lodsejere er gidsler i de nuværende seks forslag, som pt. alle er i spil. Politikerne på borgen bør sætte sig sammen og drøfte mobilitet, infrastruktur og samfundsudvikling med de lange briller på og gerne med 2/3-dels flertal, så det er en beslutning med opbakning bag og som holder efter kommende folketingsvalg.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg

Tre smittede familier tæt på at lukke Esbjerg Gymnasium: Borgmester kræver anden model for nedlukning

Haderslev

Vild skov bliver for os alle

Annonce