Annonce
Debat

Debat: Naturligvis kan landbruget skære CO2-udledningen ned

Jens Frydendal

Debat: Den netop vedtagne klimahandlingsplan vil føre til en reduktion på 1/5 af den 70 % reduktion af CO2-udledningen, som skal gennemføres inden 2030. Det er da en begyndelse. Nu venter vi spændt på de sidste 4/5.

Klimahandlingsplanen er gået forsigtigt udenom landbruget, der står for 25 % af den samlede udledning, så her er der noget at arbejde med.

Vil I skyde køerne? Den tidligere energiminister i VLAK regeringen havde for halvandet års tid siden i en TV-debat om landbrugets udledning stort set kun en ting at sige, nemlig: ”Jamen vil I da skyde køerne?” Det gentog han til gengæld under hele debatten. Ja, Hr. forhenværende minister, det vil vi, og det har vi gjort med stor effektivitet de seneste ganske mange år. Kvægbestanden i Danmark lå i en lang årrække fra 1930 til 1980 nogenlunde konstant på 3 millioner stykker kvæg. Fra 1980 til 2018 blev bestanden halveret til 1,5 millioner. De mange køer er næppe død af alderdom, så det med at skyde køer er sket i stor udstrækning. Vi kan roligt fortsætte. Hvem siger, vi skal stoppe ved 1,5 millioner, når klimaet kræver, at vi går længere ned?

Annonce

Alt for mange grise: Det er værre med grisebestanden. Den er siden 1990 steget med 38 %, så vi nu har 12,7 millioner svin i Danmark. Til gengæld er antallet af landmænd, der ejer en grisebesætning faldet drastisk. I 1990 var der omkring 30.000 gårde med svin i Danmark. I dag er der omkring 3.000 tilbage. Til gengæld er besætningerne steget fra gennemsnitligt 318 svin pr. gård i 1990 til 3000 svin pr. gård i dag.

følge professor ved Institut for agroøkologi på Aarhus Universitet Jørgen E. Olesen vil det være umuligt for landbruget at reducere CO2-udledningen væsentligt, hvis man ikke samtidig reducerer dyreholdet.


Ejerne af de tilbageværende 3.000 svinebesætninger bør ikke kunne holde resten af samfundet som gidsler. Naturligvis skal ejerne ikke ruineres ved, at man hen over natten lukker deres produktion, så der bør ligesom for fiskekutterne i sin tid indføres en ophugningsordning.


Lige nu er regeringen i færd med det modsatte, idet den giver tilskud til bygning af nye svinefarme. Altså en fortsættelse af den forrige regerings hovedløse satsning på endnu flere svin i et af verdens tættest begrisede lande.

Det er kun en god måned siden, at vores nuværende miljøminister afviste enhver tanke om de CO2-afgifter, man nu er blevet enige om at indføre. Det giver håb om, at regeringen også på andre områder hurtigt kan komme på bedre tanker.

Ophugningsstøtte til svinestalde. Når man nævner en begrænsning af landbrugets frie udfoldelse, bliver man oftest mødt af spørgsmålet: ”Jamen vil I da nedlægge dansk landbrug?” Det minder lidt om automatreaktionen fra før ”Vil I da skyde køerne?” Denne gang er svaret: Nej, vi vil bare have et landbrug, som både landmænd og den øvrige befolkning kan leve med i længden, og det kan ingen af os med en fortsat bevidstløs udvidelse af svineproduktionen.

Ejerne af de tilbageværende 3.000 svinebesætninger bør ikke kunne holde resten af samfundet som gidsler. Naturligvis skal ejerne ikke ruineres ved, at man hen over natten lukker deres produktion, så der bør ligesom for fiskekutterne i sin tid indføres en ophugningsordning, således at de landmænd, der gerne vil det, kan slippe ud af erhvervet på en ordentlig måde.

Omlægning af EU's landbrugsstøtte: Vi har her i foråret set, at endda meget store hjælpepakker kan bevilges over natten, og med EU's store budgetforlig forleden kom der pludselig flere penge til omlægning af landbruget. Forliget gør det muligt for de enkelte lande at trække hele 40 % af landenes landbrugsstøtte væk fra det mere eller mindre bevidstløse arealtilskud til målrettet grøn omstilling. Det er en oplagt mulighed for den danske regering, når den til efteråret skal i gang med at finde ud af, hvordan landbruget kan bidrage med sin del af CO2 reduktionen. Hvis 40 % af landbrugsstøtten bruges til at trække de arealer ud af landbrugsproduktionen, som det kun kan betale sig at opdyrke på grund af arealtilskuddet, begynder det at ligne noget.

Tør man håbe på, at regeringen tør leve op til sin egen målsætning?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kolding

Ejere af landejendom har mistet alt i kraftig brand: - Vi overlevede. Og det er det vigtigste

Aabenraa For abonnenter

Genforeningen betyder også meget i Kongehuset: Derfor er det vigtigt for både dronningen og sønderjyderne, at hun er med til fejringen

Debat

Debat: Er vejvækst den bedste løsning?

Annonce