Annonce
Debat

Ytringsfrihed gælder for alle offentligt ansatte - inklusiv dem med andre holdninger end dine, Pia Kjærsgaard

Replik: I anledning af min kronik om burkaforbud i Avisen Danmark beskyldte den tidligere partiformand for DF og den nylig afgående Folketingsformand mig i samme avis 17. august for at sætte tilliden til politiet på spil ved min påståede dobbeltrolle som politibetjent og debattør.

Pia Kjærsgaard postulerer uden belæg og fejlagtigt, at jeg insisterer på at præsentere mig selv som politiassistent ifm. mine debatindlæg. Dette er usandt. I anledning af f.eks. min seneste kronik om burkaforbud har herværende avis selv valgt at anføre min stillingsbetegnelse, idet avisen muligvis på grund af emnets karakter har fundet det relevant i det konkrete tilfælde.

Kjærsgaard satte i sit indlæg spørgsmålstegn ved min professionalisme og loyalitet som politimand ved snedigt at bemærke, at hun godt kan forstå, "hvis nogle læsere bliver i tvivl om, hvorvidt politibetjente med Elvir Abaz' holdninger reelt vil håndhæve loven, når de ser en kvinde i burka. Eller om Paludan fortsat kan forvente at blive beskyttet mod voldelige angreb? Kan Naser Khader? Kan jeg?"

Selvom jeg som privatperson har blandt andet kritiseret Khader, Støjberg og Paludan for i overflod at dyrke frygt, polarisering og splid i befolkningen, så har jeg også op til flere gange helt naturligt været med til at yde både dem og dig beskyttelse under jeres besøg i Vollsmose. Og det vil jeg fortsat gøre fuldt professionelt uden at blinke.

Mine holdninger som privatperson har ingen indflydelse på mit professionelle virke som politimand. Lighed for loven og retten til beskyttelse gælder enhver borger uanset hudfarve, etnicitet eller politisk holdning.

Jeg har i mine debatindlæg som privat borger udtrykt min reelle bekymring i forhold til indskrænkning af minoriteternes frihedsrettigheder og undergravning af deres retssikkerhed igennem målrettet og diskriminerende særlovgivning, som dit parti har været primus motor i.

Det er relevant for danskerne at vide, at dele af jeres elskede symbolpolitiske lovgivning i praksis ikke kun rammer de fremmede, og dem som I ikke kan lide, men også ganske almindelige danskere, som måske også stemmer på jer. Det er f.eks. bemærkelsesværdigt, at næsten halvdelen af sigtelserne for overtrædelse af burkaforbudet rammer andre end kvinder iført niqab og burka.

Jeg kan sådan set godt forstå, at du Pia Kjærsgaard og dit parti er vilde med symbolpolitiske tiltag, som har sikret jer magten og en lysende politisk karriere i mange år. Men symbolpolitik og populisme er desværre ikke altid lige med patriotisme og fædrelandskærlighed.

F.eks. var jeres symbolpolitiske prestigeprojekt i form af oprettelsen af Lindholm udrejsecenter, hvor I og Støjberg ønskede at samle de tidligere terrordømte på et meget lille afgrænset område med mulighed for yderligere, unødig radikalisering og teambuilding til følge, decideret upatriotisk. Din tidligere udlændingeordfører Martin Henriksens påstand om, at terrorister lige så godt kunne udklækkes i de danske villakvarterer som på Lindholm udrejsecenter var decideret tåbeligt. At føre umættelig symbolpolitik og samtidig gamble med danskernes og Danmarks nationale sikkerhed er i min optik upatriotisk.

I lighed med de konservatives Khader, De Nye Borgerlige og din tidligere integrationsordfører Martin Henriksen forsøger du også at miskreditere og mistænkeliggøre mig ved at sætte spørgsmålstegn ved om borgerne kan have tillid til mig som politimand.

I praksis lægger I bevidst pres på min arbejdsgiver for at lukke munden på mig samt forsøger bevidst at slå kile imellem mig og mine kollegaer. I forsøger målrettet at knægte min grundlovssikrede ytringsfrihed, fordi I ganske enkelt ikke bryder jer om indholdet af det, jeg skriver.

Men ytringsfrihed i vores demokratiske Danmark gælder for alle offentligt ansatte, inklusiv dem med andre holdninger end dine, Pia Kjærsgaard.

Offentligt ansatte, herunder politifolk, har som private personer ret til at bruge deres faglige indsigt og specielle viden til at give jer magthavere et realitetstjek og kvalificere den offentlige debat. Uden at vi hver gang skal trues på vores levebrød eller blive forflyttet til en anden og mere triviel afdeling.

Annonce
Elvir Abaz
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Esbjerg

Brev sendt til to ministre: Esbjerg Kommune beder staten om hjælp til oversvømmelser

Annonce