Annonce
Danmark

Den midtjyske luksusmotorvej

Steffen Jørgensen, fhv. statsskovrider, Randbøl

På Fynslund Skole har der været et møde om en hærvejsmotorvej 26. april 2017. Et emne, der vil komme mange flere møder om, fordi lokalbefolkningen med rette er bekymret for, hvad der vil ske. Hvis referatet tages for pålydende, blev der mere givet udtryk for ønsker og mavefornemmelser end fakta. Repræsentanter fra Kolding Byråd fandt det nytteløst, at der blev kæmpet mod denne motorvej, som de selv støtter.

Nu er det imidlertid Vejdirektoratet, der kan vurdere, hvad der er op eller ned. Direktoratet har lavet to strategiske analyser om den midtjyske motorvej, sidst i 2016. I disse rapporter slås det fast, at en midtjysk motorvej kun i mindre omfang vil aflaste E45: "Samtidig viser begge analyser, at en midtjysk motorvej ikke vil kunne løse trængselsproblemer på E45, men alene udskyde udbygningsbehovet en årrække. Herudover vil der være strækninger på E45, der vil have kritisk trængsel, inden en midtjysk motorvej vil være anlagt." Vejdirektoratet oplyser endvidere, at jo længere vest på motorvejen anlægges, desto dårligere vil den evne at aflaste E45.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har tidligere tilkendegivet, at en evt. ny motorvej ikke skal krydse Vejle Ådal. Et synspunkt, der nu støttes stærkt af Vejles nye borgmester, Jens Ejner Christensen samt flere lokalpolitikere. I så fald bliver den nye motorvej skubbet vest for Engelsholm Sø, hvor Vejle Å udspringer.

Sidste efterår deltog jeg i et møde i Vandel, som Venstre havde arrangeret om den midtjyske motorvej. Argumentationen for den nye motorvej var efter mange deltageres opfattelse meget tynd, og bunden blev nået, da en repræsentant fra Hærvejskomitéen sammen med flere lokalpolitikere udtalte, at i tilfælde af trafikstop på E45 var det bekvemt at kunne skifte over på den midtjyske motorvej. Et synspunkt, der afspejler en forkælet forventning om tildeling af penge, som beslutningstagerne af de statslige vejmidler forhåbentlig ikke vil lytte til.

Vejlefjordbroen nævnes ofte som en flaskehals, der begrænser en udbygning af E45, og dette skulle nødvendiggøre den midtjyske motorvej. For det første er denne bro nu forsynet med tre spor i hver retning. For det andet kan den nuværende bro forsynes med "vinger" der giver et spor mere, således at broen bliver firsporet. For det tredje har VVejdirektoratet vurderet og beregnet, at der kan opføres en parallelbro til den nuværende bro for knap to mia. kr. Denne bro vil kunne opføres, imens trafikken afvikles på den gamle bro. Med en ekstra bro vil trafikken over Vejle Fjord på sigt kunne afvikles med seks spor i hver retning.

Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen har udtalt, at en midtjysk motorvej tidligst kan stå færdig efter år 2030. På det tidspunkt vil trængslen på E45 ifølge Vejdirektoratet for længst have nået en kritisk størrelse. Der er bevilget penge til en udvidelse af E45 mellem Skanderborg og Aarhus, men lappeløsninger vil ikke kunne opfylde det presserende behov, der ikke reduceres af en midtjysk motorvej, før end denne er fuldt etableret - altså på et eller andet tidspunkt efter 2030.

Ifølge Vejdirektoratet koster en fuld udbygning af E45 til tre spor i hver retning ca. 15 mia. kr. En udbygning af E45 medfører begrænsede negative påvirkninger af miljø og natur, da der er tale om en udvidelse af en eksisterende motorvej. Udvidelsen vil ske i en korridor, som allerede er præget af motorvejsanlægget. "Skaden" er sket.

Helt anderledes forholder det sig med nyanlæg af motorvej, hvor de negative konsekvenser vil ramme befolkningen med fuld styrke. Motorveje støjer meget, de forurener, forstyrrer nattehimlen med skæret fra billygterne, deler landskabet som en flod, der kun kan krydses på broer, pløjer sig gennem velbesøgte skønne skov- og naturområder på en måde, der amputerer vore naturoplevelser og begrænser vor velfærd.

Anlægget af en midtjysk motorvej koster ifølge Vejdirektoratet mellem 15 og 22 mia. kr. afhængig af, hvor meget der genbruges af eksisterende motorvej. Selvom det besluttes at bygge den midtjyske luksusmotorvej, slipper vi ikke for en udbygning af E45 og dermed en samlet investering på 30-35 mia. kr.

Hvis vi beslutter ikke at bygge den midtjyske motorvej, men i stedet koncentrerer investeringen i E45 (og E20 over Fyn), som Vejdirektoratet mener fortsat vil være rygraden i det jyske-fynske motorvejssystem, kan vi for ca. 20 mia. kr. få både en udbygning af E45 til tre spor, en parallelbro over Vejle Fjord og mindre udbygninger af E45 og E20, hvor der måtte være optræk til trængselsproblemer. Denne løsning vil have en besparelse i størrelsesordenen 10 mia. kr. i forhold til forslaget om en midtjysk motorvej incl. en nødvendig udbygning af E45, den vil kunne gennemføres langt hurtigere og vil ikke mindst spare borgerne for et megastort tab af velfærd.

Vejles fhv. borgmester Flemming Christensen har fornyelig udtalt, at Vejle Kommune er bedst tjent med at satse på E45 frem for den foreslåede midtjyske motorvej. Jeg er helt enig. Det hører med til det trafikale billede, at Vejle Kommune har en god infrastruktur bl.a. med adgang til motorveje til Herning-Holstebro og Esbjerg, samt et tæt net af motortrafikveje.

Hærvejskomitéen har sat sig selv i verden med det ene mål at levere en midtjysk motorvej uanset hvad. Komitéens debatbidrag er derfor befriet for nuancer. Det er derfor komplet uforståeligt og det ser i hvert fald ikke kønt ud, at Vejle Kommune gennem flere år har brugt skattekroner på at deponere borgernes velfærd i Hærvejskomitéen.

Annonce
Annonce
Annonce
Kultur For abonnenter

Krig og nye gæster påvirker hverdagen på Badehotellet: Sæson 7 balancerer fermt mellem feelgood og mere alvorsfulde takter

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Mette F: Østdanmark skal betale mere for et land i balance

Læserbrev

Mens regeringen tøver, holder danskerne i kø

Læserbrev: Omtrent fire måneder er der gået, siden den socialdemokratiske transportminister, Benny Engelbrecht, proklamerede i JydskeVestkysten, at han for længst er trukket i arbejdstøjet, og at der fra regeringens side bliver arbejdet hårdt på en ny infrastrukturplan. Noget vi i Venstre selvsagt var glade for at høre. Nu er der som sagt gået over fire måneder, og på kalenderen står der 2020. Mere end et halvt år er gået, siden Socialdemokratiet flyttede ind i regeringskontorerne, og danskerne er endnu ikke stillet en infrastrukturplan i udsigt. Mens trafikken på de danske veje snegler sig afsted, og borgere og virksomheder bruger mere tid på kø og trængsel, kan transportministeren end ikke sætte et årstal på en ny infrastrukturplan. Alle os sydjyder må således gå rundt i uvished – vi ved ikke, om vi er købt eller solgt. Og uvisheden skaber selvfølgelig bekymring. For hvad skal der ske med Ny Midtjyske Motorvej? E45/E20 ved Kolding? Rute 11 fra Korskro til Varde? Eller for den sags skyld opgraderingen af Rute 11 til Tønder? Ingen ved det. Sidste år kom vi i Venstre i mål med en aftale om at investere mere end 110 milliarder kronet i vores infrastruktur frem mod 2030. Investeringer, som ville sikre vækst og bosætning over alt i Danmark. Derfor er det mildest talt bekymrende, at vi i Sydjylland ikke kan vide os sikre på, om de investeringer, som vi i Venstre var med til at aftale, overhovedet bliver til noget. I Venstre vil vi arbejde for, at vi hurtigst muligt bliver indkaldt til forhandlinger om en infrastrukturaftale. Vi kan ikke vente længere. For når borgere og virksomheder holder i kø koster det samfundet 20 milliarder kroner om året. Derfor er en god og sammenhængende infrastruktur helt grundlæggende for fortsat vækst og udvikling. Noget som er altafgørende, hvis vi skal investere i velfærd og grønne løsninger. Så alt imens regeringen har skudt endnu et løfte til hjørne, må vækst og udvikling sættes på pause.

Esbjerg

Narkoman filmede sadistisk vold og voldtægt: Da han blev afsløret, forsøgte han at hænge sig, men endte som dybt hjerneskadet

Annonce