Annonce
Læserbrev

Den skræmmende udgang

Læserbrev: Udgangen af 2021, er i følge JydskeVestkysten, den skræmmende udgang for Historie Haderslevs Slesvigske Vognsamling på Simmerstedvej. Det må ikke ske. Hvis de 3.000 besøgende - som museet har registreret i 2018, og de 1,2 millioner kr. som de kommunale udgifter har været - ikke er et tilfredsstillende grundlag for, at Slesvigske Vognsamling kan bibeholdes, så må og skal vore kommunale politikere finde de nødvendige midler til en bevarelse af museet - også efter udløbsdatoen i 2021. Slesvigske Vognsamling er en så integreret del af Haderslevs samlede kulturelle profil - sammen med veterantogets ankomst- og afgangsperron samme sted og med den snart færdiggjorte cykel/gangsti tværs gennem Haderslev Centrum. Med perspektiverne i Tørning Mølle – Dambåd Dorothea - Domkirken - Den gamle bydel med Ehlers Samlingen og von Oberbergs Hus - snart også Jomfrusti-parkanlægget - Fjordbåden Helene og Museum Sønderjylland, er den samlet så en betydningsfuld kulturel symbiose i Haderslev Kommune, at den må ikke brydes. JydskeVestkysten redegjorde så fint for den historiske baggrund og de nuværende aktiviteter i Slesvigske Vognsamling i en række artikler op til jul 2019. De i følge JydskeVestkysten kommende forhandlinger mellem Historie Haderslev og det kommunale udvalg for kultur og fritid må derfor ikke ende i enighed om slut datoen, men om hvordan Haderslev Kommune med størst mulige initiativer og gerne med flest mulige frivillig engagerede mennesker får lagt sikre rammer for omtalte kulturelle symbioses videreførelse frem til og efter 2021.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Uvenlig behandling af tyskere skal stoppe

Det er en gevinst for den danske del af grænselandet, når tyskere og andre EU-borgere beslutter sig for at købe et hus i Sønderjylland. Sidste år solgte EDC i Rødekro og Nybolig i Padborg i alt 55 huse til udenlandske EU-borgere, hvoraf langt de fleste var tyskere. Det er med til at skabe udvikling i en landsdel, der ellers i mange områder kæmper med faldende befolkningstal. Derfor er det meget bekymrende, at både advokater og ejendomsmæglere i Sønderjylland oplever, at servicen over for de udenlandske huskøbere er blevet forringet i en grad, så det kan risikere at få mulige tilflyttere til at opgive deres forehavende. Den oplevede forringelse er sket i forbindelse med, at den statslige Styrelse for International Rekruttering og Integration siden 1. april har overtaget opgaven med at udstede EU-opholdsbevis til de udlændinge, som vil flytte til Danmark, fordi de er ved at købe et hus i Danmark. Forinden var det Statsforvaltningen, der stod for opgaven. Dengang var oplevelsen hos advokater og mæglere, at udlændingene fra andre EU-lande, inden de flyttede hertil, kunne få det opholdsbevis, der er betingelsen for at kunne gennemføre huskøbet. Men det er ulovligt at gøre det på den måde, mener den statslige styrelse. Den kræver, at udlændingene har bopæl her i landet først, og dermed skal de leje en bolig, før de kan købe én. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) bør i en fart finde ud af, om det virkelig kan passe, at det pludselig skal være så besværligt for en EU-borger at købe et dansk hus. Selv om hans styrelse benægter, at der er lavet om på praksis, er der en række kilder, som har fortalt JydskeVestkysten, at behandlingen af sagerne foregik meget smidigere, da det var Statsforvaltningens opgave. Det må kunne lade sig gøre at genskabe den situation, så Danmark igen kan blive opfattet som et venligt værtsland for EU-medborgere, som kan forsørge sig selv og som har lyst til at købe et hus i vores land.

Annonce