Annonce
Debat

Der er plads til forbedring af samarbejdet mellem kommunerne og det lokale initiativ

Indsats: Danskerne ligger mange timer på jobbet. Det betyder, sammen med den øgede individualisering af samfundet, at det kan blive svært at finde den ekstra frivillige indsats, som kommunerne efterspørger fra især landlige lokalsamfund. Også landsbyborgere har nemlig mange steder fået en mere selektiv tilknytning til deres lokalområder.

I stedet for at forsøge at presse mere frivilligt arbejde ud af folk, kan det være en ide at arbejde for bedre koordinering af de lokale og kommunale indsatser, for eksempel i forbindelse med udarbejdelsen af landsbyplaner for landdistrikter.

Center for Landdistriktsforskning og Forskningsenheden for Sundhedsfremme har med midler fra Trafik, Bygge-, og Boligstyrelsen undersøgt, hvad der er sket i tre lokalsamfund, hvor borgerne har inddraget sundhed i deres landsbyplan. Det er Skrave i Vejen Kommune, Gærum i Frederikshavn Kommune og Guldager Kirkeby i Esbjerg Kommune.

Vi kan se, at der har fundet meget lidt koordinering sted mellem kommuner og lokalsamfund på det planmæssige niveau. Undersøgelsen viser, at landsbyplaner ikke anses som dokumenter af særlig strategisk vigtighed for kommunerne, selvom der i disse år laves mange nye forsøg med at få det lokale foreningsliv inddraget i arbejdet med sundhed i kommunerne (f.eks. Bevæg dig for livet, borgerbudgetter om sundhed, trivselspiloter).

Lokalsamfundene kan mobilisere omkring sundhed, trivsel og fællesskab på en direkte måde, der favner hverdagslivet. Der er da også i projektperioden dukket initiativer frem fra kommunernes side, som peger i denne retning, eksempelvis sundhedsambassadører og arrangementer i landsbyerne om sundhed, og der er altså et uudnyttet potentiale i at tænke landdistrikternes lokalsamfund ind i kommunernes sundhedsindsats. Her skal det tidsmæssige perspektiv også overvejes, idet det kræver planlægning at brobygge mellem landbyplaner og kommunale landdistrikts- og sundhedspolitikker.

Inspireret af forskning fra England kan man opstille tre forskellige tilgange til, hvordan man kan koordinere planer på forskellige niveauer bedre.

Først kan kommunale strategier laves ved at samle indholdet i lokale planer. Det vil føre til en mere ’oplyst’ kommunal strategi og bringe nye ideer i spil i det kommunale strategiarbejde. Udfordringen kan være, om alle får lige meget at skulle have sagt, når der både er ressourcestærke og ressourcesvage personer og lokalsamfund. Men erfaringen viser, at det på sigt frigør flere frivillige kræfter, når planerne skal blive til virkelighed.

En anden tilgang er at lave fælles rammer for alle lokalsamfund. Resultatet vil være mere ensartede landsbyplaner. Men spørgsmålet er, om det er en sådan ensartethed, der stræbes efter i en tid, hvor man ofte vælger at støtte de lokalsamfund, der selv gør en indsats?

Den tredje tilgang forsøger at rumme, hvordan man mere fleksibelt kan få beslutninger og handlinger til at passe ind i det kommunale system, samtidig med at man sikrer, at landsbysamfundene selv bidrager med en frivillig indsats. For at det kan lykkes, kræver det, at man er klar i mælet om, hvordan landsbyforeningerne bedst kan bidrage til kommunens strategier. Det kan man gøre ved at lave en guide for, hvordan ideerne i de enkelte landsbysamfund passer med kommunens. Ved at samle oplysningerne i en enkel skabelon kan man på den måde nemt se sammenfaldet af planer og ønsker.

Det bedste eksempel på den form for brobygning så vi i Skrave, hvor Vejen Kommune havde udarbejdet en landsbyanalyse forud for, at der skulle laves landsbyplaner i hele kommunen. Kommunen anbefalede landsbyerne at bruge analysen i arbejdet med deres landsbyplan - en opfordring, man greb i Skrave, hvor planen indeholder mange henvisninger til områder, hvor man gerne vil samarbejde med kommunen. Vejen Kommune har efterfølgende lavet en landdistriktspolitik baseret på de landsbyplaner, som er lavet i kommunens omkring 20 lokalsamfund.

Center for Landdistriktsforskning og Enheden for Sundhedsfremme ved SDU i Esbjerg holder 14. maj en seminardag: ’Samskabelse af sundhedsindsatser for landdistrikter i krydsfeltet mellem lokalsamfund og kommune – betydningen af planer, lokale indsatser og hverdagsliv’.

Annonce
Annette Aagaard Thuesen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Esbjerg

Kommune vil anmelde 48 ulovlige vintercampister til politiet: Enlig mor med børn smides på gaden

Annonce