Annonce
Læserbrev

Derfor siger SF nej til kvægfabrikken på Puggårdsvej i Jernved

Læserbrev: Desværre er lovgivningen i dag skruet sådan sammen, at det næsten er umuligt at bremse en miljøgodkendelse. Trods det, at over 20 naboer med lokalrådet i spidsen har indleveret en stribe af gode argumenter og betænkeligheder imod projektet.

Indsigelserne drejer sig, forståeligt nok, i vid udstrækning om de mange små veje som slet ikke er gearet til de mange og tunge transporter, miljøgodkendelsen medfører. 8.000 transporter om året. Det giver selvfølgelig bekymring for, at vejen bliver kørt op, da der slet ikke er plads til den slags trafik, og slet ikke hvis der kommer modkørende. Vi forstår godt, at de omkringboende er bekymrede for trafiksikkerheden i forhold til skolebørn og andre bløde trafikanter.

Et faktum, som alle kan se, er uholdbart og faktisk et overgreb på lokalbefolkning og alle almindelige borgere, der skal besøge området. Men desværre tager loven i dag ikke højde for det, der gives tilladelse, og kommunen skal bare betale regningen, når vejen er kørt op om ganske få år.

Vi forstår godt lokalbefolkningens bekymring.

En kvægfabrik i den størrelse skal bruge mere vand end vandværket i Jernved kan producere. Det er i sig selv bekymrende, og at kvægfarmen så er afhængig af at bruge en markvandingsboring for at få vand nok til dyrene, gør det ikke bedre samtidig med, at der ikke er garanti for vandets kvalitet. I høringssvarene gøres der også opmærksom på, at vandværkets ene boring har måtte lukke på grund af fund af affaldsstoffer fra pesticider. Hvor stor indflydelse vil det få for vandforsyningen i hele området, når en ny stor vandindvinding, som skal finde sted ved det store kvægbrug, trækker på de samlede vandresurser i området?

Er det undersøgt, hvordan en eventuel egen boring vil påvirke den punktforurening, vandværket har allerede nu?

Det kan vi godt forstå, man også er bekymret for.

Og endelig vores hovedargument for at stemme imod miljøgodkendelsen:

Som der står i udkastet til miljøgodkendelsen, lægges der stor vægt på kvaliteterne i det landskabelige kulturmiljø, der findes på stedet, det højest beliggende område i det gamle Ribe amt.

Her mener SF, at dette meget omfangsrige fabriksanlæg truer det eksisterende landskab, i forhold til mere almindeligt landbrugsbyggeri, i en skala vi ikke kan være med til at godkende. Det er rigtig store bygninger, jeg har regnet mig frem til ca. 40.000 kvadratmeter, til sammenligning var datahallerne, ved det Facebook byggeri, der ikke blev til noget 150.000 kvadratmeter. Så vi har altså her et fabriksanlæg, der ikke er til at spøge med.

Derfor kunne SF ikke stemme for miljøgodkendelsen på dette sted.

Vi er selvfølgelig med på at rette henvendelse til miljøministeren sammen med de øvrige medlemmer i plan og miljøudvalget, med det formål at få lovgivningen lavet om, så vi som kommune får mere medbestemmelse i forhold at undgå de store kvæg og svinefarme i vores små lokalområder.

I dag tages der for store hensyn til dem, der opkøber og forvandler et mindre landbrug til en stor landbrugsfabrik, og for lidt hensyn til de lokale der bor der i forvejen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Klima

Sorte næsehorn på vej tilbage

Danmark

Live: Mette F. - Gradvis åbning af Danmark efter påske er sandsynlig men der går tid før samfundet er normalt igen

Annonce