Annonce
Tønder

Det bliver en grønnere festival i Tønder

De senere år har Tønder Festival lanceret masser af grønne initiativer, og det fortsætter man med de kommende år. Foto: Ard Jongsma
Hensynet til miljøet og den klimamæssige påvirkning fylder som alle andre steder i samfundet, mere og mere på Tønder Festival.

Tønder: Mindre madspild, vindmøllestrøm, affaldssortering, biobaseret engangsservice og en treårig strategi for en endnu mere bæredygtig festival. Det er blot nogle af de grønne tiltag, Tønder Festival har sat i gang, lyder det i en pressemeddelelse fra festivalen.

Mange tusind mennesker samlet i fire dage på et relativt lille areal, stiller store krav til organiseringen. Hensynet til miljøet og den klimamæssige påvirkning fylder som alle andre steder i samfundet mere og mere på Tønder Festival. De senere år har festivalen lanceret masser af grønne initiativer, og det fortsætter man med de kommende år.

En større investering er en transformerstation på campingpladsen. Den erstatter de gamle dieseldrevne generatorer, så campingområdet nu får strøm fra elnettet. Allerede i 2017 sikrede festivalen sig, at 95 procent af strømforbruget på festival- og campingområdet, kommer fra vindenergi.

Festivalens madboder holder madspildet så lavt som muligt, og festivalen uddeler overskudsmad til lokale bosteder.

Der er indført mere biobaseret engangsservice af sukkerrør og organisk PLA-plast. På Tønder Festival 2019 vil 100 procent af engangsbestikket være bionedbrydeligt.

Annonce

Affaldet skal sorteres

Der bliver i år indført en affaldssorteringsordning, hvor publikum skal sortere deres affald i tre fraktioner: Plast, organisk affald og småt brændbart.

På det mere overordnede plan, har festivalen et samarbejde med rådgivningsvirksomheden COWI, der har foretaget en række grønne beregninger af festivalens miljø- og klimamæssige påvirkning. På baggrund af disse beregninger, er der udformet en treårig strategi for den fremtidige bæredygtige indsats på Tønder Festival.

Festivalen har derudover en række socialt bæredygtige initiativer. Herunder et frugtbart samarbejde med AsylSyd, og festivalen uddeler hvert år midler fra det eventuelle overskud til kulturlivet i lokalområdet.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Vores naboers mismod tiltager konstant

Allerede før første stolpe var sat, skabte det danske vildsvinehegn tysk mismod . Her er det en udbredt opfattelse, at der er tale om en camoufleret grænsemur. Anlægget bliver kædet sammen med den danske indrejsekontrol og skaber hos vores naboer billedet af et land, der ønsker at isolere sig. Nu er hegnet færdig, og alt er meget værre. Det viser sig, at hegnet er en dødsfælde for vildtet. Billeder af kvæstede og dræbte dyr fylder tyske, sociale platforme og traditionelle medier. Selv landsdækkende tv har haft indslag. Med tysk logik er hegnet ubegribeligt. Naboerne påpeger ganske korrekt, at afspærringen ikke er nogen garanti for, at den afrikanske svinepest ikke når vores breddegrader. Vildsvin kan snige sig over i de passager, der er skyldes veje og vandløb. Samtidig er dyrene fremragende svømmere, der let kan krydse Flensborg Fjord. Endelig udgår den største smittefare ikke nødvendigvis fra vildsvin, men fra mennesker. Hvis en inficeret, polsk kødpølse på en eller anden vis havner i danske dyrs fødekæde, er skaden sket. Alle disse indvendinger er ubestrideligt rigtige. Og så må der vel stikke noget andet under, konkluderer førnævnte, tyske logik. Vi er hidtil ikke lykkedes med at forklare, at der i høj grad er tale om en mentalhygiejnisk foranstaltning. Danske landmænd og fødevaresektorens mange ansatte kan sove lidt roligere, fordi der trods alt er rejst en barriere mod smitten. Samtidig sender vi et signal til de udenlandske markeder om, at vi bekymrer os om fødevaresikkerheden. Da dette budskab tilsyneladende er usælgeligt hos vores naboer, kan vi i det mindste begrænse skaden. Derfor er det fint, at der nu træffes foranstaltninger, som skal begrænse faren for yderligere skader på vildt. Men samtidig må det være tilladt at undre sig over, at ingen havde forudset problemet. Så var vi nok stadig blevet stemplet som nationalister. Men vi var i det mindste sluppet for beskyldningen om, at vi slog Bambis mor ihjel.

Annonce