Annonce
Esbjerg

Det Faglige Hus-duo vil bygge Esbjerg midtbys højeste hus

Det er på denne grund på hjørnet af Torvegade og Borgergade, hvor tidligere Knud Eskildsens musikforretning lå, at Johnny Nim og Brian Elsted, har planer om at bygge i højden.

Esbjerg: De to topfigurer i Det Faglige Hus har ikke skrinlagt planerne om at bygge midtbyens højeste beboelsesejendom i op til 11 etager på hjørnet af Torvegade og Borgergade, hvor der tidligere lå en musikforretning.

Landsformand Johnny Nim og administrerende direktør Brian Elsted Hansen, der i fællesskab ejer Knud Eskildsen Ejendomme A/S helt privat, præsenterede for tre år siden et syv etagers projekt med erhverv i stueetagen og lejligheder i resten, men fik dengang besked på at gå hjem og tænke større og højere - faktisk op til 14 etager. Siden kom kommunalvalget i november 2017, hvor store borgergrupper vendte sig mod højt byggeri, og enden på den megen polemik blev, at der blev vedtaget en kommuneplan, der i størstedelen af midtbyen begrænsede byggerier til fem etager.

For nylig blev Plan & Miljøudvalget orienteret om duoens byggeplaner, og til Johnny Nims og Brian Elsted Hansens store overraskelse lød meldingen fra udvalget, at man "afviser byggeri over fem etager på grunden".

Annonce

Sagen kort

  • Kort før kommunalvalget i 2017 blev Venstre og Socialdemokratiet enige om at skrinlægge alle videre tanker om højt byggeri i bymidten. Dengang var der en kommuneplanændring på vej, der ville tillade byggeri i op til 15 etager - cirka 50 meter - i tre specifikke områder omkring byens kerne, nemlig Torvet-Kongensgade-Borgergade.
  • Det satte brand i debatten, og store grupper af borgere stillede sig mere end kritisk an i forhold til de planer. Cirka tre uger før valgte oplyste daværende formand og næstformand for Plan & Miljøudvalget, John Snedker (S) og Karsten Degnbol (V), så, at man ikke ville gå videre med yderligere højt byggeri i Esbjergs bymidte, som det ellers var blevet foreslået i den nye kommuneplan, som blev sendt i høring. Det betød stort set fastholdelse af den gamle kommuneplans grænser på fem etager. I forhold til Nim og Brian Elsted Hansens grund blev det aftalt, at den særskilt skulle vurderes, når tid var.
  • Duoens tekniske rådgiver er p.t. i dialog med Esbjerg Kommunes nye stadsarkitekt med henblik på at tilpasse projektet, så det også læner sig op ad Esbjerg Kommunes strategi med flere attraktive boliger i centrum.

Byggetomt gennem flere år

- Det var en overraskende melding i og med, at det var Esbjerg Kommune, som for omkring tre år siden ansporede os til at bygge i højden og gerne op i 12-14 etager. Med et fem etagers byggeri vil der være stramme økonomiske begrænsninger på et byggeri, så vi håber naturligvis, at vi i samarbejde med kommunens nye stadsarkitekt alligevel når i mål med et højhus, siger Brian Elsted Hansen.

Grunden i Torvegade har ligget hen som en byggetomt i tre-fire år, siden den tidligere musikforretning blev brækket ned. Knud Eskildsen Ejendomme A/S havde allerede efter nedbrydningen et projekt under udarbejdelse, da Nim og Elsted Hansen fik en henvendelse fra kommunen, der dengang var meget opsat på at få højhuse.

At der nu er kommet modsatrettede signaler fra Plan & Miljøudvalget, ændrer umiddelbart ikke ved forhåbningerne, siger Brian Elsted Hansen.

- Vi tror, at der i byrådet fortsat er politisk velvilje til at bygge et højhus med attraktive boliger. Med vores projekt kan man vist ikke komme tættere på Torvet, hvis man vil have en moderne og spritny ejerlejlighed i Esbjerg, og vi får løbende henvendelser fra mulige købere. Jo flere etagekvadratmeter, desto bedre økonomi. Det vil øge mulighederne for at skabe et rigtig spændende byggeri, der ikke bare er rart at bo i, men også rart at kigge på. Kort sagt noget, som også resten af byen kan være stolt af, siger Brian Elsted Hansen.

Mange begrænsninger

Esbjerg Kommune har udarbejdet en ny midtbylokalplan, der rummer en stribe begrænsninger for, hvor højt der må bygges i de enkelte kvarterer. Den ovennævnte grund på hjørnet af Torvegade og Borgergade er dog et af de arealer, der er undtaget den nye lokalplan. Grunden har sin egen lokalplan, der blev udarbejdet i 2011, da Skjern Bank havde planer om at bygge nyt kontorhus, og den omtaler derfor erhvervsbyggeri i fire etager, hvilket ikke længere er aktuelt.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) mener, at byggeriet på grunden ikke nødvendigvis skal begrænses til fem etager.

- Det kommer helt an på det konkrete projekt, og der er i al fald villighed blandt de blå partier i byrådet til at se på sagen. Og det håber jeg da er gældende for alle byrådets partier, siger han.

Johnny Nim og Brian Elsted har igennem mange år været et fasttømret makkerpar hos Det Faglige Hus. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Esbjerg

Esbjergs børn bliver elektriske

Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce