Annonce
Tønder

Det siger kritikerne om vindmølleplan

Vindmølle-modstanderne i Tønder Kommune har været i aktion flere gang i de forgangne år. Demonstrationen her er foran rådhuset i Tønder, hvor borgernes modstand var afgørende for, at en planlagt stor vindmøllepark ved Haved Lundsmark blev taget af dagsorden. Foto: André Thorup

Det er ingen lovkrav, at der skal opstilles vindmøller i Tønder Kommune, påpeger kritikerne i flere delvis enslydende høringssvar og indsigelser mod kommuneplan-afsnittet om vindmøller.

Annonce

TØNDER: 33 ud af 72 indsigelser, kommentarer og bemærkninger til Tønders Kommuneplanforslag frem til 2029 tager en endog meget kritisk distance til de i planen skitserede muligheder på vindmølleområderne. Flere af de kritiske indsigelser er enslydende, og det gennemgående budskab lyder:

- Der er ikke noget lovkrav om, at Tønder Kommune skal opstille vindmøller, skriver modstanderne og fortsætter:

- Dette undlader man dog behændigt at gøre opmærksom på i materialet, men det er åbenbart et brændende ønske fra nogle indflydelsesrige personer i forvaltningen, at vindmølleopstilling skal ske, da der udelukkende i materialet - endnu engang - er mere end antydet, at det er et lovkrav, at der skal opstilles vindmøller på land, og at der kun er omtalt særdeles subjektive og positive aspekter omkring vindmølleenergi på land. Det er sørgeligt at læse, at hensynet til vindmøllenaboerne atter er beskrevet meget mangelfuldt i materialet.

Annonce

På havet

Ulla og Oluf Anders Johnsson, Bjerndrup, der er del af netværket "De bekymrede naboer" peger i deres indsigelse på, at der fra centralt politisk hold ønskes derimod omstilling til havvindmøller (ikke kystnære, som vil ødelægge udsigten fra land) således, at overflødige og udtjente vindmøller på land kan nedtages og skrottes - for ejernes egen regning.

Annonce

Stor gene

Anne Mette Ballegård og Jens Jørgensen fra Vester Terp ved Løgumgårde skriver, at de er bestyrtede over at se, at der i det udlagte materiale er lagt op til, at der kan opstilles kæmpevindmøller i nærheden af Vester Terp Fælled gennem repowering.

- Dette protesterer vi på det kraftigste imod. Det er forkert og bagatelliserende at tro, at man bare kan udskifte eksisterende vindmøller med kæmpevindmøller, uden at det har nogen konsekvens for naboerne. Kæmpevindmøller afgiver lavfrekvent støj i en grad, som de nuværende møller ikke gør, og som vil være til stor gene for vindmøllenaboerne. Tønder Kommune kæmper i forvejen med affolkning. Vi er overbeviste om, at kæmpevindmøller spredt ud over kommunen vil være med til at accelerere denne udvikling, skriver Anne Mette Ballegård og Jens Jørgensen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Ny viden om supersmitsom mutation giver håb om tidligere genåbning: - Jeg er vildt meget mere optimistisk

Annonce