Annonce
Tønder

Det siger kritikerne om vindmølleplan

Vindmølle-modstanderne i Tønder Kommune har været i aktion flere gang i de forgangne år. Demonstrationen her er foran rådhuset i Tønder, hvor borgernes modstand var afgørende for, at en planlagt stor vindmøllepark ved Haved Lundsmark blev taget af dagsorden. Foto: André Thorup

Det er ingen lovkrav, at der skal opstilles vindmøller i Tønder Kommune, påpeger kritikerne i flere delvis enslydende høringssvar og indsigelser mod kommuneplan-afsnittet om vindmøller.

TØNDER: 33 ud af 72 indsigelser, kommentarer og bemærkninger til Tønders Kommuneplanforslag frem til 2029 tager en endog meget kritisk distance til de i planen skitserede muligheder på vindmølleområderne. Flere af de kritiske indsigelser er enslydende, og det gennemgående budskab lyder:

- Der er ikke noget lovkrav om, at Tønder Kommune skal opstille vindmøller, skriver modstanderne og fortsætter:

- Dette undlader man dog behændigt at gøre opmærksom på i materialet, men det er åbenbart et brændende ønske fra nogle indflydelsesrige personer i forvaltningen, at vindmølleopstilling skal ske, da der udelukkende i materialet - endnu engang - er mere end antydet, at det er et lovkrav, at der skal opstilles vindmøller på land, og at der kun er omtalt særdeles subjektive og positive aspekter omkring vindmølleenergi på land. Det er sørgeligt at læse, at hensynet til vindmøllenaboerne atter er beskrevet meget mangelfuldt i materialet.

Annonce

På havet

Ulla og Oluf Anders Johnsson, Bjerndrup, der er del af netværket "De bekymrede naboer" peger i deres indsigelse på, at der fra centralt politisk hold ønskes derimod omstilling til havvindmøller (ikke kystnære, som vil ødelægge udsigten fra land) således, at overflødige og udtjente vindmøller på land kan nedtages og skrottes - for ejernes egen regning.

Stor gene

Anne Mette Ballegård og Jens Jørgensen fra Vester Terp ved Løgumgårde skriver, at de er bestyrtede over at se, at der i det udlagte materiale er lagt op til, at der kan opstilles kæmpevindmøller i nærheden af Vester Terp Fælled gennem repowering.

- Dette protesterer vi på det kraftigste imod. Det er forkert og bagatelliserende at tro, at man bare kan udskifte eksisterende vindmøller med kæmpevindmøller, uden at det har nogen konsekvens for naboerne. Kæmpevindmøller afgiver lavfrekvent støj i en grad, som de nuværende møller ikke gør, og som vil være til stor gene for vindmøllenaboerne. Tønder Kommune kæmper i forvejen med affolkning. Vi er overbeviste om, at kæmpevindmøller spredt ud over kommunen vil være med til at accelerere denne udvikling, skriver Anne Mette Ballegård og Jens Jørgensen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Esbjerg

Klar til kamp om ballon-forbud: Esbjerg-politikere bokser endnu en runde

Leder For abonnenter

JV mener: Bander har kun fortjent foragt

Det er en politisk dom, der fredag faldt ved byretten i København, mener Loyal to Familia. Det er selvfølgelig noget vrøvl. Men det kan egentlig ikke undre, at bandemedlemmerne med deres systematiske lovovertrædelser ikke har respekt for, at vi lever i en retsstat. Her er det heldigvis sådan, at det er uafhængige domstole, der frikender eller dømmer de tiltalte. Fredag var dommen, at et midlertidigt politiforbud mod Loyal to Familia blev gjort permanent, og at banden blev opløst som forening. Og som det er i en retsstat, kan dommen ankes, hvilket Loyal to Familia har gjort. Så sagen fortsætter i Landsretten 1. september, og det er sandsynligt, at den tabende part i den sag vil forsøge at få en endelig afgørelse i Højesteret. Men uanset det videre forløb er det en meget opsigtsvækkende dom, da det er første gang, at en domstol opløser en forening. At danne en forening er en grundlæggende frihedsrettighed i Grundloven. Men Grundloven siger også, at foreninger, der virker ved vold eller søger at nå deres mål med vold, kan opløses ved dom. Det er heldigvis meget svært at få forbudt og opløst en forening i Danmark. Og når det gælder rockergrupper og bander, er det kompliceret for anklagemyndigheden at bevise, at de er foreninger i Grundlovens forstand. Derfor er det ikke domme som den, der fredag faldt mod Loyal to Familia, som kommer til at løse problemet med den den organiserede kriminalitet. Det kræver en konstant kamp fra myndighedernes side, og at vi som samfund ikke falder for fristelsen til at forherlige bander. De har kun fortjent fordømmelse og foragt. Forhåbentlig vil dommen dog øge trygheden for landets øvrige borgere. Det er der brug for. Kriminelle bander skaber masser af ulykke og utryghed med deres tyranniske adfærd i form af trusler, vold og afpresning. At omfanget af ugerningerne er stort, viser det skræmmende store antal medlemmer af bander og rockergrupper, som lige nu er varetægtsfængslet eller afsoner en dom: 372.

Kolding

V og DF vender på en tallerken igen: Bekymring fra borgere får dem til at fravælge konsulenter på resultatløn

Esbjerg

Esbjerg Kommune: Slut med balloner til børn efter kritik af kommunalt arrangement

Annonce