Annonce
Tønder

Digerne syd for Tønder er blevet "top"-trimmet

Entreprenør Mads Vejrup orienterer om forstærkningsarbejdet på toppen af å-diget umiddelbart syd for rådhuset i Tønder. Til venstre ses de to kommunale miljømedarbejdere Kristine Larsen og Jørgen Nicolaisen. I midten er det rådgivende ingeniør Morten Lundkvist. Foto: Uwe Iwersen

Med jord fra 400 lastbilstræk er omkring otte kilometer å-diger syd for Tønder nu forhøjet og forstærket. Selv om der er sået nyt græs, må digerne gerne betrædes. Men hunde skal holdes i snor.

Annonce

TØNDER: Ude i det danske land håber alle på sol og sommer. Men på Tønder Rådhus, specielt i natur- og miljøafdelingen, er ønsket om varme også kombineret med håbet om en god regnbyge i ny og næ.

Baggrunden er lidt egoistisk - på vores alles vegne: Et omfattende restaurerings- og forstærkningsprojekt på ådigerne syd for Tønder er netop tilendebragt. Godt otte kilometer digekroner er blev forhøjet og "top"-trimmet, og nu skal det nysåede græs gerne spire hurtigt og få ordentligt fat.

- Digerne må gerne betrædes, i hvert fald i første omgang. Vi holder øje med, hvordan det går, siger miljømedarbejder og digeekspert ved Tønder Kommune, Jørgen Nicolaisen. Han udelukker ikke, at en midlertidig "lukning" af digerne på et senere tidspunkt kan komme på tale, for at græsset kan gro i ro og fred, men foreløbig er der ingen begræsningenr. Sådan da.

- Hunde skal holdes i snor, det skal de altid på digerne, men netop nu er det ekstra vigtigt. For nogle hunde har jo en tendens til at være gravehunde, og det vil digerne ikke have godt af, siger Jørgen Nicolaisen.

Hunde skal holdes i snor, det skal de altid på digerne, men netop nu er det ekstra vigtigt.

Jørgen Nicolaisen, miljømedarbejder, Team Natur og Miljø, Tønder Kommune

Fem millioner

Tønder Kommune har ansvar for rundt regnet 130 km å-diger. Over en periode på fire år har kommunen øremærket fem millioner kroner til vedligehold og forstærkning af digerne. I 2016 var der afsat to millioner kroner, og i både 2017, 2018 og 2019 er der hvert år reserveret en million kroner til formålet.Pengene i 2016 blev bl.a. brugt til kortlægning af digernes tilstand og en forstærkning af Vidå-diget mellem jernbanebroen og Søndergade-broen i den indre by i Tønder.

På en strækning på omkring otte kilometer er å-digerne syd for Tønder blevet forhøjet og forstærket. Efter seks ugers intensiv entreprenørarbejde på digekronerne var der fleveringsforretning mandag.I Foto: Uwe Iwersen
Annonce

400 lastbilstræk

Det er den lokale entreprenør Mads Vejrup, Frifelt, der vandt forårets udbudsrunde og dermed fik overdraget opgaven med at renovere den otte kilometer lange ådigestrækning fra Tønder til Grønå-broen ved Sæd i øst, og fra Tønder til Nørresøen i vest.

- Vi har brugt cirka 4000 kubikmeter jord, det svarer til omkring 400 lastbilstræk, fortæller Mads Vejrup.

Arbejdet på digerne gik i gang 30. maj og blev afsluttet med den officielle afleveringsforretning mandag. Her var der kun tilfredse ansigter.

- Vi har fulgt arbejdet løbende. Der er målt op med GPS før, under og efter arbejdets afslutning, siger rådgivende ingeniør Morten Lundkvist fra virksomheden "Fuldendt", der har været kommunens rådgiver på opgaven.

Annonce

For lavt

Forud for forstærkningsarbejdet er hele digesystemet blevet målt og kortlagt med drone-optagelser. Målingerne viste, at digerne flere steder var sunket og dermed ikke længere levede op til minimumskravene.

Å-digerne skal være mindst tre meter høje, men det viste sig, at de flere steder var op til 30 centimeter for lave. Det er der nu rettet op på. Så rigeligt endda.

- På de renoverede strækning er kvoten nu oppe på 3,20 meter, siger Jørgen Nicolaisen.

Den ekstra højde er tilsigtet, fordi digekroner vil "sætte" sig, men selv nå det sker, vil de altså fortsat leve op til kravene.

Det er i øvrigt første gang siden midten af 80'erne, at å-digerne umiddelbart syd for Tønder har gennemgået en større, sammenhængende renovering.

Digerne syd for Tønder er oprindelig fra slutningen af 1920'erne. De blev opført i forbindelse med den store afvanding af Tøndermarsken.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Ny aftale om genåbningen på plads: Forsamlingsforbud opretholdes, og baråbningstider udvides i fase 4  

Esbjerg

Skole, gymnasium og fodboldklub sender hundredevis af unge i selvkarantæne: Mundbind kan være på vej til skolerne

Annonce