Annonce
forside

Digital dannelse kan forebygge ensomhed og mistrivsel

Læserbrev: Mange unge i vores samfund er ensomme, mistrives og har ondt i livet. Også i Esbjerg. Det emne havde vi en god drøftelse af forleden med elever på Esbjerg Gymnasium.

Årsagerne til børns og unges mistrivsel kan være svære at indkredse. Men perfekthedskultur, præstationspres på ungdomsuddannelserne samt forkert brug af de sociale medier nævnes ofte.

Sociale medier er nyttige til kommunikation med venner, familie, håndboldklubben eller onklen på den anden side af jorden. Men overdreven brug af de sociale medier kan føre til en usund konkurrencekultur, hvor det kommer til at handle om at få flest "likes". Det er meget skadeligt for børn og unge, da de kommer til at bruge længere tid på at være perfekte på de sociale medier end at leve deres liv.

Venstre har derfor sat digital dannelse på dagsorden. Vi ønsker, at børn og unge skal opbygge digitale kompetencer, så de fra en tidlig alder bliver rustet til at begå sig i den digitale virkelighed. Det gælder både i forhold til at begå sig som digitale borgere, forstå god opførsel på nettet og begå sig sikkert på internettet.

En konkret måde, hvor man som forældre kan hjælpe sine børn til digital dannelse, er at tale med dem om brugen af mobiltelefonen i løbet af skoledagen. Undersøgelser viser, at koncentrationen og det faglige niveau falder, når mobilen er i lommen eller ligger fremme på bordet. Samtidig er det vigtigt, at man ikke lader mobiltelefonen overtage frikvartererne, men i stedet er sammen med klassekammeraterne og for eksempel dyrker sport, spiller fysiske spil og lignende.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Hvad bilder ministeriet sig ind?

I 2014 besluttede et flertal i Folketinget, at man ville have 14 års dansk indsats i Afghanistan undersøgt med særlig vægt på det civilt-militære samarbejde. Forsvarsakademiet, Dansk Institut for Internationale Studier samt et konsulentfirma skulle står for opgaven, men nu viser aktindsigter til Berlingske, at man i Forsvarsministeriet langt hen ad vejen ikke var tilfreds med især en række kritiske passager i udkastet til den endelig rapport. 14 kritiske passager er enten blevet fjernet eller ændret, således at slutresultatet tegner et mere rosenrødt billede af den danske indsats i Afghanistan, end det oprindeligt var tiltænkt, inden Forsvarsministeriet kom med forslag til, hvor man skulle have slettelakken frem. Nu bliver der i denne verden helt generelt lavet alt for mange rapporter, men denne havde dog det ædle formål at orientere Folketinget om, hvad der var gået godt og skidt. En rimelig idé, skulle man synes, al den stund, at danske soldater sendes ud i livsfarlige missioner, ligesom det danske samfund bruger milliarder af kroner på disse opgaver. Men Forsvarsministeriet syntes åbenbart ikke, at det var nødvendigt for vores folkevalgte eksempelvis at få at vide, at et fælles sekretariat mellem Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet ikke fungerede. Ej heller skulle det frem, at velkendte indretninger som offentlige udbud, der på vores breddegrader er med til at forhindre korruption, faktisk gjorde det modsatte i Afghanistan. Folketinget er altså blevet forholdt væsentliger oplysninger, og det er en skandale, også selv om ministeriet meddeler, at man jo bare kom med forslag til, hvad der skulle ændres eller slettes. Den har man hørt før, og den bliver ikke mere sand af at blive gentaget. Denne sag vidner om, at Forsvarsministeriet og nogle ansatte der har haft mere travlt med at pleje eget ry og karrierer end at oplyse Folketinget sandfærdigt om, hvad der er foregået i Afghanistan. Det er ikke bare uhæderligt, det er at sætte sig over landets øverste parlamentariske forsamling.

Kolding

Vej spærret: Store mængder regn giver problemer i Kolding

Annonce