Annonce
Varde

Din Forsyning i Varde er klar til at tage mere skrald

Hvis man er ved at drukne i husholdningsaffald, så må borgerne i Varde Kommune godt bruge en af de 18 supermiljøstationer. Husk at binde en knude på posen og kom det i beholderen småt brændbart, som vist på billedet. Foto: Henrik Reintoft
Din Forsyning har på en række områder sikret forsyningen ved at dele frontarbejderne op i teams, så et helt område ikke går ned på grund af coronavirus. Ekstra restaffald fra husholdningerne kan afleveres på en af 18 supermiljøstationer.
Annonce

Varde Kommune: Du spørger, vi undersøger. En læser har spurgt, om Din Forsyning har taget højde for et udbrud af coronavirus hos de ansatte i Din Forsyning. Det korte og meget klare svar er - ja!

Kommunikationskonsulent Hans-Christian Damm Obel fortæller, at Din Forsyning allerede i sidste uge opdelte frontmedarbejderne i driften i flere teams, mens de kontoransatte hovedsageligt arbejder hjemmefra.

- Så har vi hele tiden nogen, der kan tage over, fortæller Hans-Christian Damm Obel.

Ring hvis der er fyldt

  • Supermiljøstationerne overvåges løbende af Din Forsyning.
  • Men hvis en beholder er fyldt, så ring 7474 7474.
Annonce

Tre teams

Helt konkret er medarbejderne på kommunens rensningsanlæg delt op i tre teams. Hvor de tidligere mødte ind i Varde, så møder de også ind i Nørre Nebel og Skovlund. Netop for at sikre, at de tre teams ikke smitter hinanden, hvis uheldet et ude. Og hvis alle tre spildevandsteams skulle blive ramt af coronavirus, kan man trække på i alt fire teams i henholdsvis Ribe og Esbjerg.

Din Forsyning forsyner også en stor dele af Varde Kommune med drikkevand. Her er der oprettet to teams, som ikke har fysisk kontakt.

- Den største udfordring er vagten. Men det klarer vi, siger Hans-Christian Damm Obel.

Vagten kan bruges i forbindelse med brud på vandledningerne. De løbende reparationer foregår som hidtil.

Annonce

Nye affaldsbeholdere udskiftes

Lige nu er mange familier hjemme. Og alt andet lige så betyder det mere affald i husholdningerne. Så hvis den sorte affaldsbeholder med restaffald er fyldt, så kan man køre til en af Din Forsynings 18 supermiljøstationer i Varde Kommune. Affaldet skal afleveres i beholderen til småt brændbart. Husk at binde en knude på posen. Det er naturligvis kun for borgerne i Varde Kommune, der betaler gildet.

En lille krølle til historien er, at Din Forsyning lige nu er ved at skifte cirka 17.500 affaldsbeholdere ud med en ny, todelt affaldsbeholder, så vi også kan sortere madaffald. Udskiftningen fortsætter som hidtil, da den tyske leverandør endnu ikke er ramt af coronavirus.

Hvis man ikke er begyndt med at sortere sit madaffald, så må man også gerne benytte supermiljøstationerne. Husk igen at binde en knude og smide det i beholderen til småt brændbart. Der ventes den kommende tid mere pres på supermiljøstationerne, da samtlige genbrugspladser er lukket. Dog ikke for de erhvervsdrivende, som har betalt for tjenesten.

Her er de døgnåbne supermiljøstationer placeret. I alt 12 forskellige typer affald kan afleveres, hvis det kan komme igennem hullet. Supermiljøstationerne er for borgerne i Varde Kommune. Kort: Din Foryning

De meget roste og anvendte supermiljøstationer i Varde Kommune overvåges løbende af Din Forsyning, der desværre har oplevet, at folk har dumpet større mængder affald, siden genbrugspladserne lukkede. Foto: Henrik Reintoft
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce