Annonce
Esbjerg

Direktør for uddannelsestilbud fratræder pludseligt: Bestyrelsesformand tager over

Thomas Rosenqvist er ikke længere direktør for FGU-uddannelsen i Esbjerg, Ribe og Varde. Arkivfoto: Chresten Bergh
Direktøren for FGU Vest, Thomas Rosenqvist, stopper inden for kort tid. Årsagen er angiveligt uenighed om strategien. Bestyrelsesformand og byrådsmedlem Britta Bendix (V) tager midlertidigt over som ny direktør og udtræder derfor af bestyrelsen.

Esbjerg, Varde og Fanø:  Efter blot to år er Thomas Rosenqvist nået til vejs ende som direktør for FGU Vest, og bestyrelsesformand Britta Bendix er midlertidigt trådt ind i hans sted.

Det erfarer JydskeVestkysten.

Årsagen til Thomas Rosenqvists pludselige fratræden er angiveligt "uenighed om strategien for udvikling af institutionen". Rosenqvist forbliver dog på skolen et stykke tid endnu for at overdrage opgaverne til Britta Bendix.

- Thomas Rosenqvist og bestyrelsen er blevet enige om at afslutte samarbejdet, og han skal derfor ikke længere være direktør. På et ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag aften blev jeg derfor indsat som interim (midlertidig, red.) direktør, oplyser Britta Bendix.

Annonce

Svær fusionsproces

Hun ønsker ikke at uddybe, hvilke strategiske uenigheder, der ligger til grund for Thomas Rosenqvists pludselige fratrædelse.

- Det anser jeg for at være en personalesag, så det vil jeg ikke udtale mig om. Det hele er dog foregået uden dramatik og i erkendelse af, at en fusionsproces som den, vi netop har været gennem, er både spændende, svær og frustrerende for alle involverede parter. Vi fik kun et halvt år til at slå tre skoler sammen til én og skabe en driftsklar uddannelse, siger Britta Bendix og fortsætter:

- Det lykkedes - og endda med stor succes, men vi har efterfølgende været nødt til at foretage en del justeringer, siger den nye, midlertidige direktør.

JydskeVestkysten har talt med Thomas Rosenqvist, der i en kort kommentar erklærer sig enig med Britta Bendix i, at de ikke er enige om strategien for udvikling af FGU Vest:

- Men jeg vil meget gerne sige, at jeg har været superglad for at have så fine medarbejdere og kolleger, og jeg tager hatten af for vores gode elever, der agerede pionerer i lanceringen af skolen og tog de opstartsproblemer, der var med blandt andet manglende udbetaling af skoleydelser, i stiv arm. Jeg er dog ked af, at elevtallet har været faldende, så jeg har været nødt til at foretage personalereduktioner i både november og januar, lyder det fra Thomas Rosenqvist.

Britta Bendix bekræfter i øvrigt, at Thomas Rosenqvist ikke er den eneste medarbejder, der er sagt farvel til i den seneste tid.

- Vi har været ude i en mindre afskedigelsesrunde. I forbindelse med fusionen overtog vi samtlige skolers medarbejdere, og vi har haft meget svingende elevtal. Vi lagde ud med flere elever end forventet og måtte derfor hurtigt ansætte flere lærere. Siden er elevtallet dog faldet igen, og vi har derfor måtte tilpasse organisationen, forklarer Britta Bendix.

Hun afviser at konkretisere, præcist hvor mange afskedigelser, der er tale om.

Annonce

Røde tal på bundlinjen

Skolen forventede et underskud for 2020 på cirka to millioner kroner, men blev reddet på målstregen, da der på finansloven blev øremærket 60 millioner kroner til et løft af FGU-området. Det gav FGU Vest en indsprøjtning på cirka 1,5 millioner kroner, og skolen kan dermed minimere sidste års underskud til cirka 500.000 kroner.

Britta Bendix afviser dog, at skolen er i økonomiske problemer.

- Det er ikke en guldrandet forretning at drive FGU-skole, og vi er ikke alene om at være økonomisk udfordret. Hele FGU-sektoren er i problemer rent bygningsmæssigt, fordi der er tale om en helt ny uddannelse bygget på gamle og ikke helt tilpassede lokaler. Vi har for eksempel store problemer med pladsmangel i vores Varde-afdeling og har derfor planer om at bruge en del penge på at udvide og renovere uden at have tilstrækkeligt overskud at trække på, siger den midlertidige direktør.

FGU-skolerne er lovet mere statslig støtte til netop bygningsoptimering i 2021, og hun Britta Bendix ser derfor lyst på fremtiden og forventer at skolens økonomi er genoprettet og stabiliseret inden udgangen af 2022.

Annonce

Ro på organisation

Som følge af Britta Bendix' nye rolle som midlertidig direktør, er hun midlertidigt fratrådt sin bestyrelsesformandspost.

Den overdrages i stedet til Brian Lyst, der er udpeget til bestyrelsen af LO Vest. Byrådsmedlem Kurt Bjerrum (V) tiltræder bestyrelsen som Bendix' suppleant.

Britta Bendix har dog ikke umiddelbart travlt med at finde en erstatning for Thomas Rosenqvist.

- Vi tager det stille og roligt. En direktørfratrædelse vil uundgåeligt medføre en del utryghed i organisationen, så nu skal vi først og fremmest have ro på, og så skal vi færdiggøre strategiarbejdet. Jeg forventer, at vi har fundet en permanent afløser inden for seks måneder, siger Britta Bendix.

FGU Vest

FGU Vest - den forberedende grunduddannelse for unge i Esbjerg, Varde og Fanø kommuner med skoler i Esbjerg, Ribe og Varde - slog dørene op for eleverne for første gang i august 2019 i lighed med 26 andre FGU'er landet over.

Det nye, tresporede uddannelsestilbud erstattede en lang række forberedende uddannelsestilbud, herunder landets produktionsskoler, og udfyldte også et stort hul i Esbjerg, hvor Esbjergs skandaleramte produktionsskole - Esbjerg Forberedende Erhvervsskole (EFE) - var gået konkurs et år før.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce