Annonce
Haderslev

Direktør om omstridt byggeri: Vi er bevidste om, det er markant

Investorgruppen bag Honnørkaj-planerne var glade, da de i slutningen af marts 2019 fortalte om deres planer. Fra venstre trådte Klaus Juhl fra Haderslev Boligselskab/Domea sammen med Brian Gerlach fra AHJ A/S kajkanten af sammen med blandt andre Søren Rasmussen (i midten i blå skjorte) og hans direktørpartner i Bo Michelsen A/S, Jeppe Markmann Olsen, Steen Skallebæk og Thorkild Christian Hansen fra Arkitekterne A78. Arkivfoto: Jacob Schultz
Entreprenørfirmaet Bo Michelsen A/S fra investorgruppen bag byggeprojekt på Honnørkajen vil udvikle et trist og forsømt område i Haderslev. Vi vil designe et byggeri med høj arkitektonisk værdi, der vil kunne tiltrække nye beboere til Haderslev. siger direktør Søren Rasmussen.

Haderslev: - Investorgruppen bag Honnørkajen har ét primært fokus, og det er at udvikle et trist og forsømt område i Haderslev til at være et indbydende byrum, som er et aktiv for Haderslevs borgere og byen som helhed. Vi ønsker at være med til at understøtte fortællingen om, at Haderslev er i en positiv udvikling og er et attraktivt sted at bo. Det er derfor vores mål at skabe et ambitiøst projekt, der vil noget mere. Vi vil designe et byggeri med høj arkitektonisk værdi, der vil kunne tiltrække nye beboere til Haderslev.

Sådan skriver Søren Rasmussen fra entreprenørvirksomheden Bo Michelsen A/S, der er en del af investorgruppen bag Honnørkaj-projektet, i en mail til JydskeVestkysten.

JydskeVestkysten ville gerne have talt med Søren Rasmussen og resten af investorgruppen om projektet og tankerne bag det, lige som avisen gerne ville have forholdt investorgruppen den kritik, der er kommet på grund af blandt andet højde, visualiseringer og skyggekast i forbindelse med den otte uger offentlige høring af kommuneplantillæg og lokalplanforslag, som sluttede den 23. oktober. Blandt andet en kritik, der handler om, at billederne ikke har de samme mål og derfor kan give et forvrænget billede af det kommende byggeri i forhold til det eksisterende mål.

Annonce

Tidlig i designfasen

Investorgruppen har ikke ønsket at medvirke i et direkte interview, men har i stedet sendt en mail til redaktionen:

- På nuværende tidspunkt er vi meget tidlig i designfasen, og vi vil i den kommende periode kvalificere og detaljere projektet yderligere, skriver Søren Rasmussen, der erkender, at byggeriet i form og størrelse vil vække opsigt.


Vi er bevidste om, at det er et markant byggeri, som vil skabe debat, og vi har derfor investeret rigtig mange ressourcer i at vise et retvisende billede.

Søren Rasmussen, direktør i entreprenørfirmaet Bo Michelsen A/S


- Vi er bevidste om, at det er et markant byggeri, som vil skabe debat, og vi har derfor investeret rigtig mange ressourcer i at vise et retvisende billede. Der er arbejdet seriøst med denne lokalplan i 20 måneder. Vi har foretaget en frivillig VVM-redegørelse, og der er lavet mange grundige analyser af nogle af de mest erfarne rådgivere på området. Vi kan derfor fuldstændig afvise, at der er sket en manipulation i materialet, tilføjer han.

Investorgruppen

Investorgruppen bag projektet på Honnørkajen ved Haderslev Havn tæller entreprenørvirksomheden Bo Michelsen A/S, A78 Arkitekter A/S, Steen Skallebæk samt bestyrelsesformand i AHJ A/S Brian Gerlach, og sidst, men ikke mindst, Haderslev Bolig Selskab.

Kommunen solgte i  foråret 2019 den 13.600 kvadratmeter store grund for 12 millioner kroner til Bo Michelsen A/S, der sammen med de øvrige investorer vil opføre 160 lejligheder, og der vil blive tale om både private og almennyttige boliger.

Planen er at opføre et højhus i op til 55 meters højde til de private boliger og etageejendomme i fire til otte etagers højde til de almene boliger. Ifølge den gældende lokalplan må der maksimalt bygges i op til fire etager på havnen.

Søren Rasmussen oplyser, at lokalplanen på Honnørkajen i Haderslev er udarbejdet efter de i branchen anerkendte metoder, og at det er sket i tæt samarbejde mellem Haderslev kommune, Bo Michelsen A/S, Sweco Ingeniører - herunder Sweco Architects og A78 Arkitekter.

- Skovgaard Landinspektører er under processen blevet hyret til at tage fotos og verificere mål og højder, herunder at gps-indmåle disse.

- Fotoposition til brug for visualiseringer af eksisterende forhold og fremtidige forhold er udpeget af Haderslev kommune. For alle positioner er kameraposition med tilhørende objekttype mm. indmålt og registreret af landinspektør. For alle fotostandpladser gælder, at kameraet har været placeret og indmålt 1,65 meter over terræn, fastslår Søren Rasmussen.

Annonce

Anerkendte metoder

Skyggediagrammerne er ifølge mailen udarbejdet ved hjælp af anerkendte programmer og metoder, som anvendes ved lokalplanlægning samt VVM – altså et projekts påvirkning af miljø og omgivelser.

- På nogle tidspunkter af året vil skyggerne være længere end illustreret på de udarbejdede skyggediagrammer. Men da der primært ses på påvirkningerne af det omkringliggende miljø, er det naturligt at anvende en afgrænsning for det område, der vurderes på. I det givne tilfælde den nærliggende bebyggelse, der støder op til projektområdet, skriver Søren Rasmussen.

I forbindelse med valg af tidspunkt for skyggediagrammerne, er det konstateret at påvirkningen af det omkringliggende miljø ikke ændre sig markant i perioden kl. 12-15.00. Derfor er der ikke udarbejdet øvrige skyggediagrammer i tidsrummet imellem 12.00-15.00. Skyggerne vil for det nye byggeri blot flytte sig mod øst, men påvirkningen af omgivelserne vil være den samme.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce