Annonce
Haderslev

Direktør: Vi har ingen anledning til ikke at have tillid til skygge-beregninger

Direktør Rune Larsson fra Haderslev Kommune afviser atter ny kritik fra Jørn Fabricius. Vi har ingen grund til ikke at have tillid til A78 Arkitekter, siger han. Foto: Haderslev Kommune
Både direktør Rune Larsson fra Haderslev Kommune, Sweco og A78 Arkitekter fastholder, at beregninger er korrekte. Arkitektfirma siger, det ikke er muligt at foretage manipuleringer.
Annonce

Skyggekastene for september i det stærkt omdiskuterede planmateriale for Honnørkaj-projektet er i virkeligheden fra den 21. august, og alligevel bliver det i planerne præsenteret som værende fra september.

Kun i en lille note på side 14 i miljøkonsekvensvurderingen står den rigtige dato, og det rykker ikke blot ved fakta, men også ved troværdighed for planerne, mener Jørn Fabricius. For i september står solen lavere på himlen, og dermed bliver Søslangen væsentligt mere påvirket af skygge end i august.

Det er arkitektfirmaet A78, der for investorgruppen har udført skyggediagrammerne, som er kontrolleret af Sweco, investorgruppens rådgiver. Haderslev Kommune har dog det overordnede ansvar, og her holder direktør Rune Larsson fra Teknik, Miljø og Borgerservice, fast i, at plangrundlaget og herunder skyggediagrammerne for Honnørkajen er retvisende.

- A78 har foretaget kvalitetssikring af deres beregninger, og vi har ingen anledning til ikke at have tillid til A78s beregninger, skriver han fredag i en kortfattet mail til JydskeVestkysten.

JydskeVestkysten ville gerne have spurgt Rune Larsson, om det i en så kontroversiel sag som et højhusbyggeri af dette format ikke ville have været mest hensigtsmæssigt at få et uvildigt firma til at udføre skyggesimuleringer eller i det mindste udføre en kontrol af dem.

Rune Larsson er dog desværre ikke vendt tilbage med svar på disse spørgsmål.

A78 Arkitekter har udført skyggesimuleringerne, som ifølge et notat fra Haderslev Kommune, der indgår i sagsfremstillingen forud for byrådsmødet tirsdag, er udført i marts klokken 10, 12, 15, 17, 19 og 21 samt i juni, september og december på de samme tidspunkter. Undtagen klokken 19 og 21 i december, hvor solen er gået ned. På alle illustrationer står der desuden september.

Annonce

Rådgiver siger god

Hos bygherrens rådgiver, Sweco, oplyser civilingeniør Tine Marquard Zimmermann, der er projektleder, at A78 Arkitekter har udarbejdet skyggediagrammer for forskellige dage og tidspunkter gennem året for at redegøre for skyggernes påvirkning på det omkringliggende miljø.

- Til illustration af skyggeforholdene har firmaet anvendt oversigtskort, som er en anerkendt metode, da de giver en bedre fornemmelse af, hvor langt skyggerne vil række ud i omgivelserne end andre metoder, hvor skyggerne blot stopper ved nærmeste facade, skriver hun.

- Ved udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten har jeg vurderet skyggeforholdene og bedt A78 Arkitekter om skygger for flere tidspunkter, hvilket er blevet leveret. Jeg har efterfølgende foretaget kontrol af de udarbejdede skyggediagrammer, som ud fra min faglige vurdering er retvisende. Haderslev Kommune har siden foretaget den endelige vurdering af, om skyggediagrammerne er fyldestgørende, skriver Tine Marquard Zimmermann.

Annonce

Skygger er komplekse

Hos A78 Arkitekter har direktør og partner Thorkild Hansen svært ved at gennemskue, hvordan Jørn Fabricius har foretaget sine beregninger og er nået frem til de konklusioner, han kommer med.

- Jeg kan overordnet fortælle, at det er ekstremt komplekst at simulere skygger, da selv små fejlforudsætninger kan have stor betydning for udfaldet. Derfor benytter vi – i lighed med store dele af branchen – et program ved navn Autodesk Revit til 3D-modellering af både bygning og det omkringliggende landskab med nøjagtig placering af modellen, koter, solens gang hen over året med mere. Der er tale om et professionelt program i en ret tung prisklasse, men det er pengene værd, da det sparer os for mange beregninger og sikrer os mod de unøjagtigheder, der kan opstå ved manuelle målinger, skriver Thorkild Hansen lørdag i en mail til JydskeVestkysten.


Det er ikke muligt at foretage de manipuleringer af datoer, som Jørn Fabricius beskriver.

Thorkild Hansen, A78 Arkitekter


- Det er ikke muligt at foretage de manipuleringer af datoer, som Jørn Fabricius beskriver, hvilket også er derfor, branchen benytter dette program. Det giver nemlig bygherre, og andre interessenter, sikkerhed for, at beregningerne er foretaget korrekt og efter de standarder, som benyttes på området. Samtidig er beregningerne jo gennemset og kontrolleret af kommunens egne fagfolk, der har professionel indsigt i, hvordan sådan nogle beregninger skal foretages.

- Med hensyn til de gennemsnitlige, kvartalsmæssige lys- og skyggeberegninger, kan jeg oplyse, at første kvartal (januar, februar, marts) er beregnet 1. marts, andet kvartal (april, maj, juni) er beregnet 1., juni, tredje kvartal (juli, august, september) er beregnet 1. september, og fjerde kvartal (oktober, november, december) er beregnet 1. december. Dette er helt i henhold til den standard, vi benytter i branchen, tilføjer Thorkild Hansen i mailen.

Direktør Rune Larsson skriver i en mail til JydskeVestkysten angående kritik af visualiseringer og skygger den 29. oktober, at kommunen kvalitetssikrer alle faglige forhold.

- Med hensyn til visualiseringer og skyggeforhold er det anderledes, idet vi ikke råder over faglige kompetencer på dette felt. I forbindelse med den pågældende sag har kommunen kvalitetssikret visualiseringen ved at diktere sigtepunkter og brandvidde på fotoudstyr. Herudover er der anvendt sund fornuft i forbindelse med at bedømme visualiseringer og skygediagrammer, står der i mailen fra Rune Larsson.

A78 Arkitekter A/S ved Thorkild Hansen er med i investorgruppen bag Honnørkaj-projektet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg

Vejen til en normal hverdag: Her får du de to stik mod covid-19

Danmark

Overlæge: Jeg har aldrig set en så langvarigt kritisk syg patient på intensiv som Flemming

Annonce