Annonce
Læserbrev

Direktørskift

Annonce

Læserbrev: Af et avisnotat fremgår, at der igen rokeres med direktørposter i Tønder Kommune. Det er meningen, at Keld I. Hansen skal afgive posten som direktør for Tønder erhvervsråd. Jeg havde ellers indtryk af, at de ikke ville have ham som direktør i Erhvervsrådet. Men han må jo alligevel på en eller anden måde have sat sig på den post.

I foråret måtte Keld I. Hansen afgive posten som direktør for Teknik og Miljø til en udefra kommende person. Det foranledigede kommunalbestyrelsesmedlem Mette Bossen Linnet (V) til at være betænkelig (med at tage for meget fra ham) så man også fortsat kunne have gavn af Keld.

Jeg kan meddele Mette Bossen Linnet, at der nok ingen fare er for, at Keld render fra pladsen, idet han sandsynligvis er den højst betalte kommunalt ansatte direktør i kongeriget. I hvert fald har han nok de fleste direktørposter. På nuværende er han stadig direktør for ”Asyl Syd”, direktør for Tøndermarskinitiativet, direktør for Tønder Erhvervsråd, vicekommunaldirektør, direktør for arrangementet med Zeppelinbasen, hvor borgmesteren selv har nævnt, at det var en stilling til omkring 1 million kroner årligt. De andre direktørstillinger anslås at ligge på det niveau. Jeg gætter på, at han har yderligere lønnede poster. I hvert fald har man, uden at se noget forkert i det, udnævnt hans hustru, Jenny, til økonomichef for kommunen.

Sidst man hørte om den forbilledlige, kommunale chef, Keld I. Hansen, var, da han blandt andet i sin egenskab af højtlønnet kommunal embedsmand med alle de direktørposter, var fortaler for at bryde loven, (Tøndermarskloven) ved at sige god for en underminering af diget fra 1861, der skal beskytte os borgere i Tøndermarsken mod stormflod.

Svar fra kommunaldirektør Klaus Liestmann:

Tønder Kommune har marts 2019 besluttet at ansætte Keld I. Hansen i stillingen som vicekommunaldirektør. Under denne stilling er placeret ansvaret for en række af Tønder Kommunes store satsninger, såsom Zeppelin, Tønder Marsk Initiativet, udviklingsplan Toftlund, m.m. Endvidere er der i stillingen indbefattet, at Keld I. Hansen samtidig har direktøransvaret for AsylSyd, Kultur og Fritidsområdet samt Landdistrikts og bosætningsudvalget. Alle sammen opgaver, som vicekommunaldirektør Keld I. Hansen varetager ved Tønder Kommune. Tønder Kommune har endvidere i en overgangsperiode vederlagsfrit stillet Keld I. Hansen til rådighed for Tønder Erhvervsråd, indtil der er fundet en ny erhvervsdirektør.

For varetagelsen af samtlige opgaver aflønnes Keld I. Hansen alene som vicekommunaldirektør.

Ansættelsen af Jenny Hansen som økonomichef er sket på baggrund af officielt stillingsopslag og efterfølgende ansættelsessamtaler med udvalgte kandidater. Det skal endvidere understreges, at ansættelsesudvalget med kommunaldirektøren som formand har indstillet Jenny Hansen som den mest kvalificerede ansøger til stillingen som økonomichef. Keld I. Hansen har ikke været involveret i denne ansættelse.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kolding

31-årig mand erkender at have slået gravid kvinde ihjel

Annonce