Annonce
Kolding

DN har kæmpet forgæves mod dumpning - der skal mere til

Ud for Trelde Næs kommer der klapplads til havneslam. Foto: Mette Mørk
DN i Fredericia forsøgte i 2015 at stoppe havneslam fra Kolding i at blive dumpet ud for Trelde Næs, men forgæves.  Ressourcer rækker ikke til ørkesløs kamp. Der skal en lovændring til, mener DN-formand. Kanalbyen benytter jord til klimasikring.
Annonce

Lillebælt: Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Fredericia har indtil videre valgt ikke at bruge ressourcer på at klage over de klaptilladelser, Miljøstyrelsen udstikker til at dumpe materiale på klappladsen ved Trelde Næs. Det på trods af, at DN tager afstand fra fremgangsmåden.

- Vi kæmpede en lang kamp i 2015 mod, at Kolding skulle have lov at dumpe store mængder ved Trelde Næs, men det nyttede ikke. Vi er modstandere af klapning og mener, projekter som Baltic Pipeline og Marina City i Kolding Fjord slet ikke skal have mulighed for klapning. Andre løsninger skal indarbejdes i projektplanerne og dermed budgetterne, fastslår formand for DN i Fredericia Karsten Enggaard.

Der må klappes slam på klappladsen ved Trelde Næs, og det gør kommunerne i stor stil brug af. Alle kommuner undtagen Fredericia har klaptilladelser. Grafik: JFmedier

Kampen mod klaptilladelser er blevet et nationalt anliggende for DN.

- At få stoppet klapningerne kræver et politisk pres. Hovedforeningen er i gang, og vi gør, hvad vi kan lokalt, siger Karsten Enggaard.

Annonce

Kanalbyen dumper ikke

Står det til Karsten Enggaard, handler det om at stille krav til entreprenørerne og havnene fremfor at anbefale klapningsmetoden.

At det kan lade sig gøre at lave projekter uden at bede om klaptilladelse, er Kanalbyen i Fredericia eksempel på. Da der blev gravet kanaler ud i den tidligere Kemiragrund, blev væggene spunset til, og de mange ton jord gravet op.

- Vi har ikke dumpet noget, men bruger tværtimod alt det, vi kan, til indbygning i vejkasser og terrænhævning i forbindelse med klimasikring, forklarer Kanalbyens projektdirektør Tim Halvorsen.

I sagen fra 2015 forsøgte også beboerforeningen i Vejlby at få stoppet dumpning ved Trelde Næs, men Miljøstyrelsen afviste, at beboerne kunne være klageberettigede. Derfor håbede beboerne, at Danmarks Naturfredningsforening kunne overbevise Miljøstyrelsen om, at tilladelsen skulle droppes. Det lykkedes ikke.

Danmarks Sportsfiskerforbund har været på linje med DN, men har i den aktuelle sag valgt at tage kampen op for at få stoppet dumpning af 360.000 kubikmeter slam fra Kolding.

- Vi har ikke gjort indsigelse siden en sag i Ringkøbing Fjord i 1998. Den fik vi ikke medhold i, og derfor har vi faktisk opgivet at gøre indsigelser. Men den aktuelle sag er så stor, at vi i første omgang gør indsigelse mod Marina City-planen i Kolding og er klar til at gøre indsigelse, hvis Miljøstyrelsen imødekommer Koldings ønske om at dumpe, siger fiskeribiolog i Dansk Sportsfiskerforbund Kaare Manniche.

Kø ved klappladsen

Både Vejle og Kolding havne er placeret i bunden af fjorde.

Det giver begge havne problemer med, at både sejlrende og havnebassin sander til.

Derfor har begge søgt og fået fem-årige tilladelser til at aflevere slam på klappladsen ud for Trelde Næs.

Kolding Havn har fået tilladelse til over fem år at dumpe 71.250 kubikmeter på pladsen.

Vejle Havn og sejlrende: 90.000 kubikmeter.

Middelfart Havn: 11.000 kubikmeter.

Kolding Marina Syd: 5000 kubikmeter.

Middelfart Marina: 40.000 kubikmeter.

Baltic Pipe ( oprindelig ansøgning): 100.000 kubikmeter.

Tilladelserne til havnene er fem-årige og givet i perioden 2015 til 2018.

Både Vejle og Kolding Havns tilladelser til vedligehold af sejlrenden står således til at udløbe i år.

Ansøgningen fra Middelfart Marina givet i 2019 og er to-årig.

I december 2019 fik Baltic Pipe tilladelse til at klappe 154.000 kubikmeter.

Yderligere ansøgning om 100.000 kubikmeter er sendt i høring nu med svarfrist 15. juni.

Marina City i Kolding ønsker at klappe 360.000 kubikmeter bundmateriale i løbet af tre måneder i 2021.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg

Vejen til en normal hverdag: Her får du de to stik mod covid-19

Danmark

Overlæge: Jeg har aldrig set en så langvarigt kritisk syg patient på intensiv som Flemming

Annonce