Annonce
Esbjerg

Uhørt indblanding i visioner for Esbjerg

Direktør Bjarne Pedersen er forbitret over, at Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune har hældt Dokken-projektet ned ad brættet. Arkivfoto: Niels Husted.

Synspunkt: Det er højst opsigtsvækkende at Esbjerg Havns bestyrelsesformand, som i øvrigt er bosiddende i Kolding, med misinformationer forsøger at stoppe Esbjergs drømme om sammenkobling af byen og den gamle del af Esbjerg Havn.

For det første ville det klæde bestyrelsesformanden at stå ved den aftale man i sin tid indgik med Pedersen Gruppen for det areal, som var blevet til overs i forbindelse med, at DFDS' flyttede fra arealet. Esbjerg Havn bekræftede overfor både Esbjerg Kommune og Ribe Amt, at det var et areal, der var blevet til overs og ikke kunne anvendes til havnerelaterede formål, og derfor kunne udtages af Esbjerg Havn og indgå som en del af Esbjerg Bymidte og som et centerområde til ikke havnerelaterede formål.

På det areal og i henhold til den kontrakt, vi har med Esbjerg Havn, som bestyrelsesformanden i øvrigt selv har indgået, selv om det på et tidspunkt forekom svært for bestyrelsesformanden at huske, er det suverænt Esbjerg Kommune, som bestemmer og beslutter en lokalplan. Det står i øvrigt også i kontrakten.

Annonce

Havnelovens § 6 stk 2, som bestyrelsesformanden henviser til, gælder ikke for lokalplan 460, som omfatter Dokken. Det var den paragraf, man agerede efter, da man tilbage i 2004 udtog arealet til andet formål.

Flemming Enevoldsen udtaler, at ”støjanalyser viser, at det vil være vanskeligt at kombinere skibstrafik i området med boliger”. De støjberegninger, vi har fået udført, viser det modsatte - at der overhovedet ikke vil være nogen problemer hermed.

Det er støjberegninger udarbejdet efter beliggenheder og størrelse på skibe, som Esbjerg Havn selv har udpeget, herunder skibe i Sønderhavnen, som laster vindkomponenter, og som har fundet sted i årevis uden komplikationer. Disse støjkort er fremsendt til Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune.

Bestyrelsesformanden, som jo selvfølgelig er inde i forholdene i Kolding, henviser til sagen i Kolding Havn og den har vi selvfølgelig også læst, og der er på ingen måde tale om identiske forhold. I Kolding skal man først til at tage stilling til, om man har havnearealer, som kan udtages, og det er korrekt, at før det er afsluttet, kan arealer ikke anvendes til andet formål.

Men der er vist tale om at blande æbler og pærer her.

Det er helt uhørt, at Esbjerg Havns bestyrelsesformand på den måde blander sig i de visioner og udviklingsmuligheder, vi har i vores by, og løber fra den 100 årige kontrakt, vi i sin tid indgik med Esbjerg Havn.


Det er ikke nogen hemmelighed, at bestyrelsesformand Flemming Enevoldsen er imod boliger på Dokken.

Bjarne Pedersen


Det kan godt være, man har fortrudt den kontrakt, men at påstå, at det lille Dokken-område nu pludselig skulle være så vigtig en del af Esbjerg Havn, at det kan sætte Esbjerg Havns centrale position i den kommende udvikling af den danske energiforsyning over styr, er helt hen i skoven.

Det er ikke nogen hemmelighed, at bestyrelsesformand Flemming Enevoldsen er imod boliger på Dokken. Det har han også udtalt i det offentlige rum ”at så længe han var bestyrelsesformand for Esbjerg Havn, kom der ikke boliger på Dokken.”

Man glemmer, at det nye projekt også omfatter ca 20.000 kvadratmeter erhvervsbyggeri, hvoraf noget skal i gang forholdsvis hurtigt og herunder muligheden for at opføre boliger på dele af arealet. Der er jo ikke tale om et rent boligprojekt.

Men derfor kan man godt forlange en vis saglighed omkring det, der nu pludselig fremføres fra bestyrelsesformanden. Det kan undre, at hvis der skulle være en lovgivning der hindrede boliger på Dokken, at Esbjerg Kommune i det hele taget igangsatte processen for snart to år siden.

Så vi trækker det søm op, som bestyrelsesformanden forsøger at slå ned i forhold til de visioner og helhedsbetragtninger, vi har i Esbjerg. Det, der er godt for Esbjerg Havn, er godt for byen og omvendt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg

Kvinde anholdt med favnen fuld: Sigtet for at stjæle indbo og ejendele fra sammenstyrtet hus

Sydjylland

Region Syddanmark i top: Markant færre corona-patienter i respirator døde end i resten af landet

Annonce