Annonce
Haderslev

Dommedagsbudget eller ej - 102 sider med spareforslag sendt ud

Sparekataloget indeholder mulige besparelser for i alt 48 millioner kroner. Foto: lfa
Budgetforslag fra det borgerlige politiske flertal blev tirsdag aften sendt i høring - et omfattende katalog af små og store kommunale besparelser på over 100 sider.

Der er mange grå hår i kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune, men udsigterne til et omfattende spareudspil for 48 millioner kroner for det kommende budget-år har ikke givet færre grå hår.

Udfordringen er kort fortalt, at der over de kommende fire år kommer væsentlig flere plejekrævende ældre. Danmarkshistoriens største generation, årgang 1946, fylder 74 år næste år, og herefter bliver der behov for sosu-assistenter i lange baner medmindre de store årgange fortsat selv svinger støvsugeren, skodder smøgerne og holder sig i usædvanlig god form.

Samtidig modtager kommunen færre penge på grund af det kraftigt faldende børnetal. Alligevel er et samlet byråd enigt om at ville beholde de nuværende skoler. Men det har en pris, når der er færre elever, men fortsat mange skoler at drive. Børnetallet falder i de kommende år med helt op til 1.000 børn, så mange, at der vil blive væsentlig flere tomme klasselokaler på kommunens skoler.

Og endelig er der flere borgere med forskellige udfordringer, som har krav på og behov for offentlig hjælp - herunder anbringelser af børn uden for hjemmet.

Derfor skal der findes penge.

Skema L2, som det hedder i forvaltningen, indeholder to tætskrevne sider med lister over alle de konkrete steder i kommunen, som direktionen har udpeget som sparemuligheder. Hertil kommer uddybninger af hver enkelt forslag, så sparekataloget i alt havner på 102 sider. I kataloget gemmer der sig også en reduktion i antallet af kommunalt ansatte i forvaltningen. Et antal, der ifølge borgmesteren vil være cirka 42 mænd og kvinder.

Alt det skal borgerne - fra bestyrelser til frivilligråd - samt tillidsfolk nu til at finkæmme for at kunne protestere i høringssvar.

Annonce

Det her er ikke sjov, men måske er det sundt nok engang imellem at stoppe op og se grundigt efter, hvad vi egentlig bruger pengene på.

- Børge Koch (R)

Borgerlige: Mere i kassen

Det borgerlig budgetflertal i byrådet står med ganske få ændringer bag det udsendte sparekatalog, som er forfattet af direktionen. Borgmester H. P. Geil (V) betegner det som "en vanskelig nød at knække", men efterlyser ansvarlighed fra et samlet byråd. Flere budgetoverskridelser i indeværende budgetperiode har allerede suget godt i kisten:

- Kassetrækket i 2019 vil fortsætte i 2020 og tømme kassen, hvis ikke vi ansvarlige politikere retter økonomien op ved dette års budget, sagde H. P. Geil.

Børge Koch (R) kunne ligefrem se lidt positivt i de dystre udsigter:

- Det her er ikke sjov, men måske er det sundt nok engang imellem at stoppe op og se grundigt efter, hvad vi egentlig bruger pengene på, sagde han.

Det borgerlige flertal stiler kort fortalt mod at fortsætte afbetalingen på gælden og øge kassebeholdningen til cirka 150 millioner kroner over de næste fire år. Den øgede kassebeholdning skal blandt andet kunne imødekomme en muligt økonomisk lavkonjunktur, fortæller H. P. Geil.

Borgmesteren mener dog ikke, at der er tale om et "dommedagsbudget", snarere en midlertidig opbremsning.

- I årene efter 2020 er der budgetteret med flere ansatte end i dag og rum til flere anlægsinvesteringer. At vi skal spare et ikke verdens ende, men udtryk for et samfund i bevægelse, sagde H. P. Geil.

Rønnow: Uanstændigt

Der var til gengæld knoppede ord fra gruppeformand for S, Henrik Rønnow, til budgetforslaget. Han forstod ikke, hvorfor det skulle tage så lang tid, især i lyset af, at godt 40 medarbejdere i den kommunale forvaltning i næsten et halvt år har gået rundt i uvished om, hvorvidt de har et job ved årets udgang. Den alvorlige økonomiske situation har været kendt siden januar. Han "konstaterede", at sygefraværet blandt de ansatte har været stigende i den lange budgetperiode.

- Uanset hvad man mener om besparelserne, så vil jeg tillade mig at konstatere, at det er fuldstændig urimeligt, at medarbejdere skal gå i op til et halvt år uden at vide, om de er købt eller solgt, sagde Henrik Rønnow.

H. P. Geil peger på, at årsagen til den langtrukne proces er en ny regering og en ny økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening og den nye regering. Uden at kende aftalen først ville det være meningsløst at begynde seriøse budgetforhandlinger i Haderslev, når økonomiaftalen kunne ændre forudsætningerne helt, mener han.

Alle borgere har mulighed for at indsende høringssvar. Foto: JV
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce