Annonce
forside

Dråben der får kloakken en til at flyde over

Læserbrev: Da jeg stod på havnen og checkede bådens fortøjninger, mens vandet steg op til 173 cm over normalen, var jeg godt klar over, at dette ikke var en engangshændelse. Vi har nu 100-årshændelser med jævne mellemrum, og har sikkert ikke set det sidste til hverken skybrud eller stormflod af voldsomme dimensioner.

Der er allerede igangsat renovering af spildevandsledningerne i Aabenraa by, separering af regnvand tænkes med, og byen vælter sig i vejarbejder for bla. at sikre os mod fremtidige oversvømmelser.

Men vandet kommer ikke blot ovenfra, det kommer også fra fjordens højvande, og når fjorden står højest, og det regner mest, så har vi for alvor problemet.

Mølleåen er byens største dræn. Den snor sig fra motorvejen ned mod fjorden, mens den opsamler en masse regnvand på sin vej.

Arwos har i dag allerede viden og målinger om vandets vandring via deres måleudstyr, data, og opsamlingsbassiner. Men det er kommunen, der har højvandelukket ved mølleåens udløb, og beredskabet der håndterer højvande fra fjorden.

Vi må arbejde for at Aabenraa fortsat kan forblive en tørskoet by uden vand i kældre ved at sammenlægge kompetencerne og indsatsen. Her er forebyggelse uhyre vigtig. Så når der skal investeres i større pumper ved Mølleåens udløb, så skal vi have tænkt helheden med.

Og så kunne det da være hyggeligt at se, om Mølleåen igen kunne komme mere til syne i byens billede.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Bander har kun fortjent foragt

Det er en politisk dom, der fredag faldt ved byretten i København, mener Loyal to Familia. Det er selvfølgelig noget vrøvl. Men det kan egentlig ikke undre, at bandemedlemmerne med deres systematiske lovovertrædelser ikke har respekt for, at vi lever i en retsstat. Her er det heldigvis sådan, at det er uafhængige domstole, der frikender eller dømmer de tiltalte. Fredag var dommen, at et midlertidigt politiforbud mod Loyal to Familia blev gjort permanent, og at banden blev opløst som forening. Og som det er i en retsstat, kan dommen ankes, hvilket Loyal to Familia har gjort. Så sagen fortsætter i Landsretten 1. september, og det er sandsynligt, at den tabende part i den sag vil forsøge at få en endelig afgørelse i Højesteret. Men uanset det videre forløb er det en meget opsigtsvækkende dom, da det er første gang, at en domstol opløser en forening. At danne en forening er en grundlæggende frihedsrettighed i Grundloven. Men Grundloven siger også, at foreninger, der virker ved vold eller søger at nå deres mål med vold, kan opløses ved dom. Det er heldigvis meget svært at få forbudt og opløst en forening i Danmark. Og når det gælder rockergrupper og bander, er det kompliceret for anklagemyndigheden at bevise, at de er foreninger i Grundlovens forstand. Derfor er det ikke domme som den, der fredag faldt mod Loyal to Familia, som kommer til at løse problemet med den den organiserede kriminalitet. Det kræver en konstant kamp fra myndighedernes side, og at vi som samfund ikke falder for fristelsen til at forherlige bander. De har kun fortjent fordømmelse og foragt. Forhåbentlig vil dommen dog øge trygheden for landets øvrige borgere. Det er der brug for. Kriminelle bander skaber masser af ulykke og utryghed med deres tyranniske adfærd i form af trusler, vold og afpresning. At omfanget af ugerningerne er stort, viser det skræmmende store antal medlemmer af bander og rockergrupper, som lige nu er varetægtsfængslet eller afsoner en dom: 372.

JV Podcast

JV Podcast: Danfoss-fyringer, rekord-opkøb og en enkelt københavner-chef huserer på Als

Annonce