Annonce
Debat

Drop vejafgiften

Debat: EU-Domstolen har - efter klage fra Østrig og Holland - fastslået, at Tyskland ikke kan indføre en vejafgift, som kun rammer udlændinge, der kører på tyske veje. Det betyder, at den aftale om en tilsvarende dansk vejafgift, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti indgik i 2017, heller ikke kan gennemføres, da det var planen, at den også kun skulle ramme udlændinge, der kører på danske veje. Danske bilejere skulle kompenseres for vejafgiften i andre bilafgifter.

Dommen siger, at der ikke må gøres forskel mellem tyskere og udlændinge, når der opkræves en vejafgift. Det betyder, at enten skal alle - altså både tyskere og udlændinge betale vejafgiften eller også skal vejafgiften droppes. Præcis det samme gælder for Danmark. Det var den tidligere regering og Dansk Folkepartis forslag, at vejafgiften skulle træde i kraft i 2020, hvorefter udlændinge skulle betale op til ca. 186 kr. for at køre ti dage i Danmark.

Hvis udlændinge skulle have lov til at køre her i et helt år, så skulle de betale op til 969 kr. Alle danske bilejere skal således betale 969 kr. ekstra i årlig vejafgift, hvis der skal opkræves vejafgift fra udlændinge, ellers er det i strid med dommen fra EU.

I Landdistrikternes Fællesråd, De Samvirkende Købmænd og Feriehusudlejernes Brancheforening er vi tilfredse med EU Domstolens afgørelse. Det er en meget glædelig beslutning, som EU Domstolen har truffet.

Hvis Danmark havde indført en vejafgift, der kun gjaldt udlændinge, ville det have stor negativ betydning for dansk turisme. Isoleret set burde 186 kr. ikke afholde nogen fra at tage på ferie i Danmark, da det er under 1 pct. af en typisk families samlede feriebudget. Men det er desværre erfaringen fra tidligere, at selv små - men meget synlige forskelle, som f.eks. højere benzinpriser eller elpriser, får nogen familier til at fravælge bestemte lande, når de skal på ferie.

Det er vores helt klare opfattelse, at det forventede provenu på ca. 300 mio. kr. fra udlændinges betaling af en vejafgift ville blive reduceret meget markant, som følge af fravælgelsen af Danmark som ferieland. Det vil igen medføre tab af arbejdspladser hos bl.a. købmænd, håndværkere mv. i nogen af de landdistrikter i Danmark, hvor det er svært at finde andre arbejdspladser.

Samlet vil Landdistrikternes Fællesråd, De Samvirkende Købmænd og Feriehusudlejernes Brancheforening opfordre regeringen og Folketinget til, at Danmark dropper en vejafgift, der rammer udlændinge, også selvom alle danske bilejere samtidig kommer til at betale 969 kr. om året.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Sørgelig sag fik det rette udfald

Sagen er helt igennem sørgelig. Men det kunne ikke være anderledes. Naturligvis måtte den danske stat ikke lade et lille barn gå til grunde i en lejr i Syrien, efter såvel barnets somalisk-danske mor som faren tilsyneladende er blevet dræbt. Derfor er den 11 måneder gamle dreng nu blevet hentet til Danmark, hvor han forhåbentlig får en god fremtid sammen med sine slægtninge. Både drengens mor og far har haft tilknytning til Islamisk Stat. Sagen er den bedst tænkelige illustration af det idioti, disse fanatikere er besat af. Deltagelse i terror er i sig selv utilgivelig. Men det er komplet ubegribeligt, at forældre også er parate til at ofre deres eget barn for en tåbelig sag. Netop dette er jo konsekvensen af at medbringe børn eller sætte dem i verden i det helvede, Islamisk Stat lykkeligvis kun for en kort periode kunne etablere i Mellemøsten. Vi skal i sådanne sager være humane, men med kraftige forbehold. For den danske stat er der uanset farven på de pågældendes pas ingen grund til at gøre sig synderlige anstrengelser for at hente andre IS-terrorister til landet. Det gælder også for de pågældendes børn, med mindre ganske særlige forhold gør sig gældende. Det var tilfældet for den lille dreng samt i en tidligere sag, hvor en hårdt kvæstet 13-årig dreng i juni blev evakueret fra en interneringslejr. Alternativet havde formentlig i begge tilfælde været børnenes død. Det må vi ikke medvirke til. Dansk Folkeparti lufter mistanken om, at det reelt ikke er muligt at kontrollere, hvorvidt den lille drengs forældre faktisk er afgået ved døden. I lyset af de kaotiske forhold i Syrien er denne skepsis begrundet. Men skulle for eksempel moren senere vise sig at være i live, bør det på ingen måde berettige hende til en fribillet retur til Danmark. Flere medier har bragt historier om tidligere IS-terrorister, der angiveligt bittert har fortrudt og nu vil retur til Danmark. Til dem er beskeden: Alle valg i livet har konsekvenser, og I er ikke velkomne.

Annonce