Annonce
Sønderborg

Dybbøl-Skolen er blandt landets bedste skoler

Michael Jacobsen er en glad skoleleder. - Cepos målinger er valide, og jeg glæder mig over, at vi år efter år præsterer så godt. Foto: Timo Battefeld
Når det kommer til at få hævet elevernes karakterer, er Sønderborg Kommunes største skole - Dybbøl-Skolen - den bedste. Den ligger også helt i top blandt de to-tre procent bedste skoler i hele landet. Stik modsat ser det ud for Hørup Centralskole, der ligger blandt de dårligste skoler i hele landet til at hæve elevernes karakterer.

Sønderborg: Der er stor forskel på, hvor gode grundskolerne i Sønderborg Kommune er til at hæve deres elevers karakterer i forhold til elevernes socio-økonomiske baggrund. Det kaldes for undervisningseffekten, og her ligger Dybbøl-Skolen klart bedst. Med en del 32.-plads af landets godt 1400 grundskoler. Det viser en analyse den liberale tænketank Cepos har lavet med udgangspunkt i tal fra Undervisningsministeriet fra afgangseksamen i 2019. Dybbøl-Skolen formår at hæve elevernes snit med 0,7 karakter i forhold til, hvad man skulle forvente. Altså næsten trekvart karakter højere undervisningseffekt.

- Det er jeg selvfølgelig glad og stolt over. Det er sådan, at vi måske lige præsterer en tak højere i år, men vi har ligget flot i en del år nu. Det er der mange årsager til. Det er en bred vifte af samarbejde og indsatser fra lærere, elever, medarbejdere, forældre og skolebestyrelse. Det er hele vejen rundt, og vi hviler ikke på laurbærrene, selv om vi selvfølgelig ikke kan blive ved med at løfte mere og mere, siger skoleleder Michael Jacobsen. Han glæder sig også over, at Humlehøj-Skolen placerer sig flot - og igen i år løfter elevernes snit langt mere, end man kunne forvente.

Når man sammenligner skoler er det vigtigt at tage hensyn til, hvilke hjem eleverne kommer fra. Det vil det alt andet lige være lettere for en skole med mange børn fra ressourcestærke hjem at få høje eksamensgennemsnit, mens det er sværere for skoler med mange børn fra hjem, hvor forældrene for eksempel ikke har lange uddannelser. Det tager analysen højde for, når den beregner skolernes evne til at løfte deres elever.

Annonce

Det er jeg selvfølgelig glad og stolt over. Det er sådan, at vi måske lige præsterer en tak højere i år, men vi har ligget flot i en del år nu.

Michael Jacobsen, skoleleder Dybbøl-Skolen

Hørup helt i bund

Forskningschef Henrik Christoffersen, CEPOS, siger om analysens resultater:

- Der er en betydelig forskel på præstationerne i landets svageste og landets stærkeste skoler. Den stærkeste skole har opnået elevpræstationer, som ligger godt halvandet karakterpoint højere, end hvad den svageste skole har opnået med elever med en tilsvarende socioøkonomisk baggrund.

I den tunge ende - og klart dårligst af folkeskolerne ligger Hørup Centralskole, hvor eleverne får 0,5 - altså en halv karakter i snit - mindre end forventet - altså en negativ undervisningseffekt.

På Hørup Centralskole ønsker skoleleder Lotte Christensen ikke at kommentere skolens dårlige bundplacering - ikke alene i Sønderborg Kommune, men i hele landet med en placering som nummer 1237 af cirka 1400 grundskoler.

- Jeg vil gerne have tid til at sætte mig ind i det og diskutere det med mit ledelsesteam først, siger hun. Skolelederen oplyser, at hun ikke får tid til at kommentere placeringen før tidligst engang i den kommende uge.

Undervisningseffekten

Børne- og undervisningsministeriet beregner hvert år de såkaldte socioøkonomiske referencer for de danske skoler. Tallene sammenstiller elevernes præstationer med elevernes socioøkonomiske baggrund hos de elever, der forlader folkeskolen. Altså elevernes baggrund, forældrenes uddannelsesniveau, indkomst og så videre.

Den socioøkonomiske baggrund hos afgangseleverne på de enkelte skoler omsættes herefter til et udtryk for forventede karakterpræstationer ved afgangsprøverne. Hvis skolen giver eleverne et gennemsnitligt fagligt løft set i forhold til et større antal socioøkonomiske karakteristika er undervisningseffekten nul.

På nogle skoler opnår eleverne bedre afgangsresultater end forventet, og man kan da tale om, at skolen har en positiv undervisningseffekt. På andre skoler gør det modsatte sig gældende.

Sander på 10 år fra Dybbøl Skolen her med Michel fra Sydslesvig - får en god undervisning. I hvert fald topper skolen på listen over skoler i Sønderborg Kommune, der er bedst til at hæve elevernes karakterer. Foto: Timo Battefeld
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Affaldshåndtering som i DDR-tiden

Lokaldebat: I den bebyggelse i Egernsund, hvor min kone og jeg bor, oplever vi til stadighed, at vore affaldscontainere ikke bliver tømt. Bebyggelsen består af 12 ejerlejligheder og otte boligforeningslejligheder. Problemet er, at Sønderborg Kommune entrerer med et system omkring bortskaffelse af affald, som ingen normalt begavede mennesker forstår. Et årskursus til borgerne i affaldshåndtering ville sikkert gøre underværker, men det vil kommunen næppe finansiere. Det system, skraldemændene (jo, det ord eksisterer skam endnu i det danske sprog) arbejder efter, bevirker, at hvis en lille ren plasticpose havner i den forkerte container, bliver den ikke tømt. Jeg luftede forleden min irritation på en særlig Egernsund-side på Facebook - og straks var der adskillige eksempler på, at rene bagateller er skyld i, at containerne bliver stående. Man må godt smide pap-emballagen fra en ramme cola i den dertil indrettede container - men så skal plasticomslaget pilles af. Ellers? Nul tømning. En mikroskopisk rest af marmelade i et glas - selvom man har brugt flere liter varmt vand på at gøre glasset rent - nul tømning. Kære byrådsmedlemmer - i har jo skabt et "system", der kunne være hentet i DDR i 1965. Folk er ikke ligeglade, men at lave en ordning for fjernelse af affald, som kun borgere med stærke læsebriller kan navigere rundt i (humor kan forekomme), er en ommer. Gad vidst, om det kun er i Egernsund, vi synes, at nu er målet sgu fuldt. Er der en modig byrådspolitiker, der kunne have lyst til at kommentere mit indlæg, skulle han/hun være velkommen. Trist, at der er længe til næste kommunalvalg, ellers skulle I nok komme på banen.

Annonce