Annonce
Haderslev For abonnenter

Dyk ned i tallene: Her er ugens regnskaber fra Haderslev

Underskud igen: Underskuddet holder fast i Haderslev Hus ApSHaderslev-virksomheden Haderslev Hus ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -46.438 til -76.085 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -16.369 kroner året før til 58.122 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 10.376 til -16.755 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Mette Gejl Erlang. Virksomhedens reelle ejere er Mette Gejl Erlang. Haderslev Hus ApS hører hjemme i branchen "Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Formålet med selskabet er at drive kulturhus, event- og koncertvirksomhed og dertilhørende restaurationsvirksomhed. Yderligere vil selskabet stå for diverse bookinger samt udlejning af lokaler til kulturelle formålKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Virksomhed i Vojens får milliontabUnderskuddet i Vojens-virksomheden Fonden for Syddansk Vækstfremme voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -4,7 millioner til -16,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -264.761 kroner til -334.211 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 63 millioner til 46,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Mads Spangaard Rasmussen. Fonden for Syddansk Vækstfremme har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Ventureselskaber og kapitalfonde". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fondens formål er at drive følgende to former for virksomhed: 2.1 Venturevirksomhed Fonden skal arbejde for at fremme værditilvæksten og væksten i iværksættervirksomheder i Syddanmark indenfor velfærdsteknologi- og service, særligt med fokus på yderområderne, ved at indskyde venturekapital i sådanne virksomheder. 2.2 Lånevirksomhed Fonden skal yde lån til iværksættervirksomheder med henblik på at støtte den regionale udvikling i SyddanmarkKlik her for at se regnskabet.
Vending: Butikshuset Sommersted ApS i Sommersted er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Butikshuset Sommersted ApS i Sommersted. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -18.973 til 61.281 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 42.941 kroner i det foregående regnskabsår til 132.791 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Sommersted-firmaet fra 631.876 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Bo Sønderby. Virksomhedens reelle ejere er Søren Bo Sønderby. I Erhvervsstyrelsens register er Butikshuset Sommersted ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Udlejning af erhvervsejendom
Overskuddet stiger flere gange: Finansvirksomhed i Haderslev tjente flere penge i seneste regnskabNJK Super Invest ApS, der er en virksomhed i Haderslev, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 82.711 til 328.013 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -80.751 kroner til -85.142 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 2,7 millioner til 2,8 millioner. Firmaet ledes af direktør Jørgen John Kjær. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen John Kjær. NJK Super Invest ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed som investerings- og formueadministrationsselskabKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Hammelev går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Hammelev-virksomheden HeFo DK ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 560.000 til -95.398 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 198.000 til 109.150 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Line Weske Dethlefsen og Morten Dueholm Larsen. I første omgang er det HeFo DK Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Line Weske Dethlefsen og Morten Dueholm Larsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er HeFo DK ApS anbragt i branchen "Specialiseret engroshandel med fødevarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er salg af dyrefoder og dyreartikler i øvrigtKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Haderslev-virksomheden Flyvholm Beslag & Værktøj A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Flyvholm Beslag & Værktøj A/S, der er en virksomhed i Haderslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,4 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 11 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 6,1 millioner kroner til 6,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 5,6 millioner til 6,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ole Ansgar Flyvholm. I første omgang er det OLE FLYVHOLM HOLDING ApS og PETER TROMHOLDT JENSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ole Ansgar Flyvholm og Peter Tromholdt Jensen, der er de dominerende ejere. Flyvholm Beslag & Værktøj A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, finansiering og anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i GramIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Dan-Tæk ApS, der er et firma i Gram. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 173.801 til 5816 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 233.722 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 842.107 kroner i det foregående regnskab til 655.875. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gram-virksomheden fra 360.162 til 364.396. Firmaet ledes af direktør Susanne Fogh. I første omgang er det Fogh Invest Gram ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Susanne Fogh, der er den dominerende ejer. Dan-Tæk ApS hører hjemme i branchen "Tagdækningsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive stråtækkervirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Trivsel24|7 ApSØsby-virksomheden Trivsel24|7 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -16.200 til -36.096 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -16.127 kroner til -34.065 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -32.809 til -68.905 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Inge Jessen. I første omgang er det You All Inclusive ApS og Trivsel og Innovation ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Olesen Sivebæk og Inge Jessen, der er de dominerende ejere. Trivsel24|7 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Psykologisk rådgivning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed inden for sundheds- og trivselsområdet gennem pædagogisk-psykologisk konsulentvirksomhed, hvis formål er at skabe motiverende udviklings- og forandringsprocesser for enkeltpersoner og i organisationer og aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i HaderslevProvas-Haderslev Forsyningsservice A/S, der er en virksomhed i Haderslev, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,7 millioner til 115.000 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,7 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 71 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 68 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 44,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 40,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 10,7 millioner til 10,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Esge Homilius. Virksomheden ejes af PROVAS HOLDING A/S. Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S hører hjemme i branchen "Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive servicevirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed, herunder rådgivning, udlejning af personel og materiel, overfor såvel den privat ejede som den offentligt ejede forsyningssektorKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Virksomhed i Haderslev får milliontabOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i Provas-Haderslev Vand A/S, der er et firma i Haderslev. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1,1 millioner til -1,2 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 27,2 millioner kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 1,9 millioner kroner til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Egenkapitalen faldt fra 251,5 millioner til 250,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Esge Homilius. Virksomheden ejes af PROVAS HOLDING A/S. Provas-Haderslev Vand A/S hører hjemme i branchen "Vandforsyning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive en effektiv vandforsyningsvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed, herunder med indvinding og behandling, levering og salg af vand under hensyntagen til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljøKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Ravnbjerg 4 A/SDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Haderslev-virksomheden Ravnbjerg 4 A/S. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 115.899 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 160.677 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Tim Jørgensen. I første omgang er det Søren Hansen og AGRO SYD ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Tim Jørgensen, Heide Vestergaard Frandsen og Søren Hansen, der er de dominerende ejere. Ravnbjerg 4 A/S hører hjemme i branchen "Dyrkning af andre etårige afgrøder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive landbrug samt dermed i forbindelse stående virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Haderslev fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS, der er en virksomhed i Haderslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,3 millioner til 4,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 6,1 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 44 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 40 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 23,1 millioner kroner til 25,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 8,6 millioner til 11,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mogens Anker. Virksomheden ejes af TBD HOLDING ApS, T. ANKER HOLDING ApS, C. ANKER HOLDING ApS og B. ANKER HOLDING ApS. Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anlæg af ledningsnet til væsker". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve entreprenørvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Drivestory ApSVojens-virksomheden Drivestory ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -4472 til -3244 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -4429 kroner til -1325 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 29.298 til 26.054 kroner . Virksomheden ledes af direktør Tommy Riis Hansen. I første omgang er det Triish Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tommy Riis Hansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Drivestory ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor IT-branchen med særlig fokus på app-udvikling samt hermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i Over JerstalOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i AKA-Service ApS, der er en virksomhed i Over Jerstal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 38.564 til 30.701 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 513.948 kroner til 524.502 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 23.221 kroner efter skat, faldt formuen i AKA-Service ApS fra 151.460 til 124.681 kroner . Virksomheden ledes af direktør Anton Kronborg Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Anton Kronborg Andersen. AKA-Service ApS hører hjemme i branchen "Reparation af maskiner". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er reparation og servicering af maskiner og anden hermed forbunden aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Haderslev er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Provas-Haderslev Spildevand A/S i Haderslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -6,9 millioner til 14,7 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 2,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 21,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Formuen i Provas-Haderslev Spildevand A/S var ligesom året før på 1,9 milliarder kroner . Virksomheden ledes af direktør Esge Homilius. Virksomheden ejes af PROVAS HOLDING A/S. I Erhvervsstyrelsens register er Provas-Haderslev Spildevand A/S anbragt i branchen "Opsamling og behandling af spildevand". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive en effektiv forsyningsvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed med behandling, levering og transport af spildevand, alt under hensyntagen til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljøKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Haderslev fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Provas-Haderslev Affald A/S, der er en virksomhed i Haderslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 3,6 millioner til 15,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 8,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 29,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 48,7 millioner til 59,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Esge Homilius. Virksomheden ejes af PROVAS HOLDING A/S. Provas-Haderslev Affald A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Indsamling af ikke-farligt affald". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive effektiv forsyningsvirksomhed med affald og anden dermed i forbindelse stående virksomhed, herunder indsamling og behandling samt salgKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Dansk Båndtryk ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Dansk Båndtryk ApS, der er en virksomhed i Gabøl. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 496.212 til 791.224 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 795.445 kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gabøl-virksomheden fra 888.936 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Tommy Jespersen. I første omgang er det DB Holding Gabøl ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tommy Jespersen, der er den dominerende ejer. Dansk Båndtryk ApS hører hjemme i branchen "Anden trykning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel med båndtryk samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Hamlet Design ApS fik større overskud end året førHamlet Design ApS, der er en virksomhed i Maugstrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 157.791 til 209.418 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 276.994 kroner til 333.739 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Maugstrup-virksomheden fra -40.824 til 122.526. Firmaet ledes af direktør Tommy Jespersen. I første omgang er det Lars Broegaard Mernild og DB Holding Gabøl ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Tommy Jespersen, der er den dominerende ejer. Hamlet Design ApS hører hjemme i branchen "Anden fremstillingsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel med stearinlys og tilbehør hertil samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Ejendomsvirksomhed i Skovbølling går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Skovbølling-virksomheden BG Ejendomme af 01.01.2002 ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 175.003 til -35.124 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 534.520 kroner i det foregående regnskab til 502.482. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,9 millioner til 1,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Bjørke Lauritz Peter Sebelius Grossmann. I første omgang er det BJØRKE GROSSMANN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bjørke Lauritz Peter Sebelius Grossmann, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er BG Ejendomme af 01.01.2002 ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel med og udlejning af fast ejendom, finansiering og anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed, samt byggevirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Haderslev fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i KVM-Genvex A/S, der er en virksomhed i Haderslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5,8 millioner til 7,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 82, året før var det 83. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 20,9 millioner kroner til 26,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 18,4 millioner til 24,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Kanstrup Jensen. Virksomheden ejes af METRO THERM A/S. KVM-Genvex A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål at omfatte virksomhed indenfor varmegenvinding, herunder produktion, markedsføring og salg af ventilationsanlæg og varmegenvindingssystemer samt anden tilknyttet aktivitet efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Damifo Vojens A/S i Skrydstrup er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Damifo Vojens A/S i Skrydstrup i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -2,9 millioner til 8,8 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 24 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 21 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 14,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 22,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skrydstrup-firmaet fra 7,7 millioner til 16,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør John Kaldahl. I første omgang er det Damifo Holding A/S, der står som ejer. I sidste ende er det John Kaldahl, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Damifo Vojens A/S anbragt i branchen "Indsamling af ikke-farligt affald". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor miljø-, affalds- og genvindingssektoren med indsamling, transport, behandling, herunder deponi og forbrænding samt videreformidling af sådanne produkter, herunder restprodukter, samt anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Fokusbyggeri ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Starup-virksomheden Fokusbyggeri ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 195.008 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 538.305 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Michael Mathiesen. Virksomhedens reelle ejere er Malene Barsøe Bram og Michael Mathiesen. Fokusbyggeri ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er rådgivning, tegnestue og håndværk indenfor byggeri, markedsføringsvirksomhed, webshop og handel med fast ejendom og værdipapirer, samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Haderslev-virksomheden Kobbelgaard ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Kobbelgaard ApS, der er en virksomhed i Haderslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,3 millioner til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 7,8 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit 14 i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 13,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 8,0 millioner - et fald på -42 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 13,8 millioner til 15 millioner. Virksomheden ledes af direktør Gustav From Jessen. I første omgang er det Jessen Invest Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Gustav From Jessen, der er den dominerende ejer. Kobbelgaard ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Blandet drift". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er landbrugsdriftKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos N34 ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Haderslev-virksomheden N34 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 167.892 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -6723 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Flemming Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Flemming Sørensen. N34 ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje anparter/aktier
Overskud hos Haderslev Byferie ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Haderslev-virksomheden Haderslev Byferie ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 302.834 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit fire i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,2 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Flemming Sørensen. I første omgang er det Helle Glindvad Didriksen og N34 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Flemming Sørensen og Helle Glindvad Didriksen, der er de dominerende ejere. Haderslev Byferie ApS hører hjemme i branchen "Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive vandrehjem samt tilhørende aktiviteter
Tallene vendt: Absolute Horses ApS i Sommersted gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Absolute Horses ApS i Sommersted. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1,4 millioner til 52.116 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -1,2 millioner kroner året før til 116.669 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 4,5 millioner til 4,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bo Visti Kristoffersen, Andreas Henneberg Lauritzen West Schou og Jens Christian Henneberg Lauritzen Schou. I første omgang er det B.N.S Holding ApS og SCHOU ABSOLUTE HORSES A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Bo Visti Kristoffersen, Andreas Henneberg Lauritzen West Schou og Jens Christian Henneberg Lauritzen Schou, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Absolute Horses ApS anbragt i branchen "Avl af heste og dyr af hestefamilien". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at købe kvalitets springheste for herefter at salgsmodne disse gennem videreudvikling, træning samt deltagelse i internationale stævnerKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Vojens-virksomheden Ålkær Invest ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ålkær Invest ApS, der er en virksomhed i Vojens. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 11,9 millioner til 6,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 23,5 millioner kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -14.945 kroner til -14.245 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vojens-virksomheden fra 167,1 millioner til 173,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Clausen. I første omgang er det C. C. AGRO ApS, MC II HOLDING ÅLKÆR ApS og MC I HOLDING ÅLKÆR ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Claus Clausen, der er den dominerende ejer. Ålkær Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og investering samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i C. C. Agro ApS i ÅlkærC. C. Agro ApS, der er en virksomhed i Ålkær, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 5,6 millioner til 2,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 9,9 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 37.300 kroner til 39.881 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ålkær-virksomheden fra 54,5 millioner til 56,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Clausen. Virksomhedens reelle ejere er Claus Clausen. C. C. Agro ApS hører hjemme i branchen "Produktion af slagtesvin". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i HaderslevHFK Tribune ApS, der er en virksomhed i Haderslev, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 394.374 til 66.187 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 450.672 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i HFK Tribune ApS var ligesom året før på 4,3 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Teddy Husted Pedersen. Virksomheden ejes af HADERSLEV FODBOLDKLUB. HFK Tribune ApS hører hjemme i branchen "Anden reklamevirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er drift i forbindelse med afvikling af fodboldarrangementer i Sønderjylland samt beslægtede formålKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Håndværkerselskabet ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Vojens-virksomheden Håndværkerselskabet ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -884.506 til -105.928 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -64.518 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -845.179 kroner til -66.247 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -1,5 millioner til -1,6 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Stig Bertz Thomsen og Morten Krongaard Grejsen. Virksomheden ejes af T. RIIS HOLDING ApS, HADERSLEV EL-TEKNIK ApS, ARKITEKTFIRMAET 78 HOLDING ApS, KK HOLDING, VOJENS A/S, S.B. Thomsen Invest ApS og N.P. SØRENSEN HOLDING ApS. Håndværkerselskabet ApS hører hjemme i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at opføre bygninger og investere i fast ejendom og værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i HaderslevReinold Jørgensen Tømrer- og Snedkerforretning ApS, der er en virksomhed i Haderslev, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 326.996 til 139.741 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 517.724 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Reinold Jørgensen Tømrer- og Snedkerforretning ApS var ligesom året før på 2,9 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Bo Beck Jørgensen. I første omgang er det BO BECK JØRGENSEN HOLDING ApS og LARS REINOLD AAGAARD JØRGENSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bo Beck Jørgensen og Lars Reinold Aagaard Jørgensen, der er de dominerende ejere. Reinold Jørgensen Tømrer- og Snedkerforretning ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med håndværk og handel samt hermed beslægtet virksomhed efter generalforsamlingens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Lindab A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Lindab A/S, der er en virksomhed i Haderslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 76,1 millioner til 90,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 527 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 493 ansatte - en nedgang på 6,45 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 197,8 millioner kroner til 219,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 168,6 millioner til 173,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Heino Wolter Juhl. Virksomheden ejes af Lindab AB. Lindab A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industri og enhver anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Kummerfeldt Ejendomme ApS i Fole gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Kummerfeldt Ejendomme ApS i Fole. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -25.868 til 5549 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -12.824 kroner året før til 17.812 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fole-firmaet fra 41.000 til 45.328. Virksomheden ledes af direktør Brian Christian Løbner Kummerfeldt. Virksomhedens reelle ejere er Brian Christian Løbner Kummerfeldt. I Erhvervsstyrelsens register er Kummerfeldt Ejendomme ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at besidde og udleje fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i SelskærSelskær-virksomheden Livet på Godset ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -43.382 til -186.225 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -40.682 kroner til -139.089 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -3382 til -189.607 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Michael Telling Jørgensen. I første omgang er det Hotelling Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Telling Jørgensen, der er den dominerende ejer. Livet på Godset ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med dyrkning af og handel med frugt og grøntsager samt handel med antikviteter, kunst, brugskunst og tilsvarende effekter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Tandlæge Thomas Birkeland ApS fik større overskud end året førTandlæge Thomas Birkeland ApS, der er en virksomhed i Haderslev, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 178.990 til 503.155 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -37.846 kroner til -41.094 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 3,5 millioner til 3,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Thomas Birkeland. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Birkeland. Tandlæge Thomas Birkeland ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formueforvaltningKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Sestri Invest ApSHaderslev-virksomheden Sestri Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -20.195 til -36.585 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 279.764 kroner. Årets bruttotab blev noteret til -2793 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 365.338 til 328.753 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jakob Graasbøll Enemark. Virksomhedens reelle ejere er Jakob Graasbøll Enemark. Sestri Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser at eje kapitalandele i andre selskaber, forestå investering, finansiering og handel mv. samt anden dermed beslægtet virksomhed
Her kan du gå på opdagelse i Haderslevs virksomheders regnskaber, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Erhverv For abonnenter

Mercedes-sportsvogn, Audi-limousine og en GLS-varevogn: Politiet sælger nu 20 biler kørt af vanvidsbilister

Amalie blev kun 21: Alle, der græder over Amalies for tidlige død, bør tilmelde sig donorregistret

Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg For abonnenter

Datter træder ud af sin fars skygge i milliardkoncern: - Dette er en kæmpe tillidserklæring

Sydjylland For abonnenter

Mundbind, masker og håndsprit til 33 millioner risikerer at ryge i skraldespanden: Forsøgte at afsætte dem - men svaret var nej tak

Vejen

Charlie blev ramt af bil og stak af: Pensionistpar vil gøre alt for at finde deres hund

Kultur

Det hele begyndte med en afrikansk lejesoldat, der ikke var bange for at dø: Nu har Hannes lommetørklæder været udstillet verden over

Kæmpehøst luner hos landbruget - men den giver dig ikke billigere brød

Kolding

Nu sender retsordfører konflikten mellem Kolding IF og EfB videre til justitsministeren: - Det er uansvarligt af EfB at blokere for, at den kamp bliver flyttet

Erhverv For abonnenter

Karl Johan smiler, når vi andre sveder: 2022 tegner nemlig til at blive et super år for vestjysk vin

En metallyd var det sidste Nadiya hørte, før døden slog ned

Her tager de årligt temperatur på trivslen og har ikke problemer med rekruttering: - Medarbejderglæde kommer ikke af sig selv

Sønderborg For abonnenter

Borgmester tager til krisemøde: Hvis vi ikke gør noget, er kassen tom i løbet af 2023

Løvkvist: Endelig trak Pape tæppet fra og sprang ud som statsministerkandidat

Aabenraa

Årets lærling fik sig noget af en overraskelse, da han blev kaldt på arbejde midt i sin ferie

Trekantområdet For abonnenter

Avisens madanmelder fik serveret en oksemørbrad, der var mere end branket på overfladen: Aftenen bød ellers på flere gode nytolkninger

Esbjerg

Svindler ringede til ældre kvinder: - Jeg kommer og henter dit Dankort - det er blevet misbrugt

Annonce