Annonce
Haderslev For abonnenter

Dyk ned i tallene: Her er ugens regnskaber fra Haderslev

Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Haderslev-virksomheden Bygnaf 6 ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Bygnaf 6 ApS, der er en virksomhed i Haderslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 216.669 til 147.871 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 436.741 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 143.025 kroner til 169.298 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 1,4 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jacob Sørensen. I første omgang er det ERIKC HOLDING ApS, UPL ApS og N.P. SØRENSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jacob Sørensen, der er den dominerende ejer. Bygnaf 6 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at handle, eje og drive ejendomme m.vKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Haderslev-virksomheden Frem Ejendom A/SFrem Ejendom A/S, der er en virksomhed i Haderslev, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 635.000 til 623.744 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,1 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 9,5 millioner til 10 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henning Fuglsang. I første omgang er det FUGLSANG HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Brøgger-Mikkelsen, Hans Nicolai Hansen, Claes Fuglsang, Henning Fuglsang og Kim Fuglsang, der er de dominerende ejere. Frem Ejendom A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Haderslev får underskudDet seneste år er endt med underskud i Haderslev-virksomheden S.C. Fuglsang Ejendom ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -89.620 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 263.249 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Henning Fuglsang. I første omgang er det FUGLSANG HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Brøgger-Mikkelsen, Hans Nicolai Hansen, Claes Fuglsang, Henning Fuglsang og Kim Fuglsang, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er S.C. Fuglsang Ejendom ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i Haderslev hold fast i overskuddetJFA ApS , der er en virksomhed i Haderslev, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 20.059 til 20.769 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 25.686 kroner til 27.187 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 186.010 til 201.861. Firmaet ledes af direktør Jens Falk-Adamsen. Virksomhedens reelle ejere er Jens Falk-Adamsen. JFA ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Simmersted tjente flere penge i seneste regnskabK.A.I ApS, der er en virksomhed i Simmersted, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 16.746 til 318.482 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -157.107 kroner året før til 84.999 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Simmersted-virksomheden fra 6,8 millioner til 7,9 millioner. Firmaet ledes af direktør Nis Kjær. Virksomhedens reelle ejere er Nis Kjær. K.A.I ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive formueadministration samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i SimmerstedSimmersted-virksomheden K.I. ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1584 til -4449 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -1584 kroner til -4449 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -384.744 til -389.193 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Nis Kjær. I første omgang er det K.A.I. ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Nis Kjær, der er den dominerende ejer. K.I. ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive formueadministration samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Restaurantvirksomhed i Haderslev har skåret underskuddet nedHaderslev-virksomheden Victoria pizza Haderslev ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -187.252 til -123.953 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 58.358 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 236.578 kroner i det foregående regnskabsår til 748.715 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -52.533 til -149.216 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Andreas Nikolian og Taron Nikolyan. I første omgang er det Victoria invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Andreas Nikolian og Taron Nikolyan, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Victoria pizza Haderslev ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive restauration og dermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Moldau ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Moldau ApS, der er en virksomhed i Marstrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,4 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,3 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Marstrup-virksomheden fra 6,1 millioner til 6,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Allan Fogh Madsen. I første omgang er det JESPER VILLADSEN HOLDING ApS, KNUD JEPPE KNUDSEN HOLDING ApS og AFM Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Allan Fogh Madsen, der er den dominerende ejer. Moldau ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med køb og salg af træpiller samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Holdingselskab i Gram hold fast i overskuddetL-Car Invest ApS, der er en virksomhed i Gram, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 142.432 til 148.910 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Gram-virksomheden fra 815.090 til 964.553. Selskabet ledes af direktør Leo Carstensen. Virksomhedens reelle ejere er Leo Carstensen. L-Car Invest ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive investering og holdingvirksomhed og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i Gram hold fast i overskuddetPro-Tæk ApS, der er en virksomhed i Gram, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 191.725 til 194.178 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 882.063 kroner i det foregående regnskab til 793.317. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gram-virksomheden fra 245.014 til 247.487. Virksomheden ledes af direktør Leo Carstensen. I første omgang er det L-CAR INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Leo Carstensen, der er den dominerende ejer. Pro-Tæk ApS hører hjemme i branchen "Tagdækningsvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drive tækkervirksomhed, produktion, salg og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Bjarne Ditlevsen ApS fik større overskud end året førBjarne Ditlevsen ApS, der er en virksomhed i Vojens, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 121.333 til 187.863 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -11.251 kroner til -13.261 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vojens-virksomheden fra 604.555 til 858.031. Firmaet ledes af direktør Bjarne Leheen Ditlevsen. Virksomhedens reelle ejere er Bjarne Leheen Ditlevsen. Bjarne Ditlevsen ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed samt anden hermed beslægtet aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Skrydstrup går fra overskud til underskudOverskuddet i K-Tech ApS , der er et firma i Skrydstrup, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 332.658 til -643.133 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 332.658 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 934.958 kroner året før til -21.326 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 874.873 til 368.098 kroner . Virksomheden ledes af direktør Robert Schlünssen. I første omgang er det KART INVEST VOJENS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Robert Schlünssen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er K-Tech ApS anbragt i branchen "Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i HaderslevHaderslev-virksomheden SYS DK ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -20.813 til -85.039 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -20.813 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -4068 kroner til -63.086 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -244.336 til -329.375 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Kenneth Lund Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Kenneth Lund Andersen. SYS DK ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive rådgivende virksomhed indenfo IT og telefoni og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Safeallday ApS i Hoptrup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Safeallday ApS, der er et firma i Hoptrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 8958 til -8198 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 34.587 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 77.970 kroner i det foregående regnskab til 59.690. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 45.182 til 36.983 kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Kenneth Lund Andersen og Michael Saabye Salling. I første omgang er det Michael Saabye Salling, COMMONWEALTH ApS og SYS DK ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Robin Andersen, Kenneth Lund Andersen og Michael Saabye Salling, der er de dominerende ejere. Safeallday ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er udvikling og salg af elektroniske sikkerhedssystemer og hermed forbundne aktiviteter efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i HaderslevHaderslev-virksomheden NIELS JEPPESEN HADERSLEV ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -9878 til -2903 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttotab er forbedret fra -9750 kroner til -1040 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 255.965 til 253.062 kroner . Firmaet ledes af direktør Niels Kristian Jeppesen. Virksomhedens reelle ejere er Niels Kristian Jeppesen. I Erhvervsstyrelsens register er NIELS JEPPESEN HADERSLEV ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er besiddelse af værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Pemey 27 ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Pemey 27 ApS, der er en virksomhed i Haderslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 372.466 til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 173.796 kroner til 208.194 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 2,4 millioner til 3,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Francesco Bueti. Virksomhedens reelle ejere er Francesco Bueti. Pemey 27 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation og cafe- og restaurationsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Casitalia ApS i Haderslev gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Casitalia ApS i Haderslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -241.937 til 528.843 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 875.814 kroner i det foregående regnskabsår til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-firmaet fra 243.634 til 654.973. Virksomheden ledes af direktør Francesco Bueti. I første omgang er det F.B. Invest 2018 ApS og PEMEY 27 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Francesco Bueti, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Casitalia ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og investering samt restaurantionsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Haderslev-virksomheden Flertal ApSFlertal ApS, der er en virksomhed i Haderslev, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 493.558 til 489.809 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,7 millioner kroner til 4,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,4 millioner. Firmaet ledes af direktør Charlotte Sørensen. I første omgang er det CS INVEST GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Charlotte Sørensen, der er den dominerende ejer. Flertal ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med bogførings og konsulentvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Restaurantvirksomhed i Haderslev tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ristorante Firenze Haderslev ApS, der er en virksomhed i Haderslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 222.632 til 640.679 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ti ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner til 2,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 513.442 til 662.898. Virksomheden ledes af direktør Francesco Bueti. I første omgang er det PEMEY 27 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Francesco Bueti, der er den dominerende ejer. Ristorante Firenze Haderslev ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos restaurantvirksomhed i HaderslevOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ristorante Firenze Pizzeria Skagen ApS, der er en virksomhed i Haderslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 424.505 til 342.108 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,8 millioner kroner til 3,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 49.632 til 314.366. Virksomheden ledes af direktør Francesco Bueti. I første omgang er det F.B. Invest 2018 ApS og PEMEY 27 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Francesco Bueti, der er den dominerende ejer. Ristorante Firenze Pizzeria Skagen ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive resturationsvirksomhed samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Skovly Agtrup ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Skovly Agtrup ApS, der er en virksomhed i Gram. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,0 millioner til 2,4 millioner kroner før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,7 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gram-virksomheden fra 9,7 millioner til 11,6 millioner. Firmaet ledes af direktør Svend Brodersen. I første omgang er det SB Invest Gram ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Svend Brodersen, der er den dominerende ejer. Skovly Agtrup ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med drift og bortforpagtning af landbrugsejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Langkær Autoteknik ApS i Haderslev går fra overskud til underskudOverskuddet i Haderslev-virksomheden Langkær Autoteknik ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 321.146 til -477.671 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 548.282 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 707.973 til 271.939 kroner . Virksomheden ledes af direktør Uffe Schultz Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Uffe Schultz Sørensen. Langkær Autoteknik ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at erhverve fast ejendom, drive autoværksted med reparation samt køb og salg af biler samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i Haderslev tjente flere penge i seneste regnskabsårJOMANI 09 ApS, der er en virksomhed i Haderslev, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 105.601 til 256.928 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 17.120 kroner til 22.752 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 3,3 millioner til 3,4 millioner. Firmaet ledes af direktør Christian Peter Schmidt. Virksomhedens reelle ejere er Christian Peter Schmidt. JOMANI 09 ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje aktier samt foretage investeringer og i øvrigt i forbindelse hermed stående forretninger efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Jønnes Grills Eftf. ApSHaderslev-virksomheden Jønnes Grills Eftf. ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -48.476 til -117.771 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 54.196 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 511.412 i det foregående regnskabsår til 163.932 - et fald på -68 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -124.545 til -227.795 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Maya Troldahl Feigh. I første omgang er det MyMic Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Maya Troldahl Feigh, der er den dominerende ejer. Jønnes Grills Eftf. ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive grillbar og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i Haderslev tjente flere penge i seneste regnskabMJ Udlejning 2020 ApS, der er en virksomhed i Haderslev, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 24.727 til 160.133 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 104.834 kroner i det foregående regnskabsår til 563.798 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 69.261 til 194.038. Firmaet ledes af en direktion, der består af Mark Moore Højer og John Moore Højer. I første omgang er det JMH rådgivning og bogholderi ApS, Moore Invest Holding ApS og KJ 2018 Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mark Moore Højer og John Moore Højer, der er de dominerende ejere. MJ Udlejning 2020 ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive udlejningsejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Haderslev fik større overskud end året førCo-Pack Solutions ApS, der er en virksomhed i Haderslev, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 122.172 til 171.419 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ni ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,5 millioner kroner til 4,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i Co-Pack Solutions ApS var ligesom året før på 1,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Maya Troldahl Feigh. Virksomhedens reelle ejere er Maya Troldahl Feigh. Co-Pack Solutions ApS hører hjemme i branchen "Pakkerier". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er salg, service og produktionKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Scan Wear ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Scan Wear ApS, der er en virksomhed i Hammelev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 8,5 millioner til 17,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 25 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 26 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 25,9 millioner kroner til 32,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hammelev-virksomheden fra 22,3 millioner til 24,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Meilby Dyrmose. I første omgang er det JESMO Holding ApS og MJD Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Claus Meilby Dyrmose, der er den dominerende ejer. Scan Wear ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med beklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i BevtoftIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i JF Industriservice ApS, der er et firma i Bevtoft. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 50.883 til 21.940 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 67.213 kroner. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 3,5 millioner kroner til 3,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bevtoft-virksomheden fra 87.126 til 105.427. Firmaet ledes af direktør István Szabó. Virksomhedens reelle ejere er István Szabó. JF Industriservice ApS hører hjemme i branchen "Vikarbureauer". Selskabets formål er beskrevet sådan: virksomhedens formål er at udøve virksomhed med mandskabsudlejningKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Bilværksted i Bæk har underskudBæk-virksomheden Lastbilværkstedet , Flemming Paulsen ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -3000 til -2700 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -1000 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -3000 kroner til -2700 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 230.000 til 227.550 kroner . Firmaet ledes af direktør Helge Bertelsen. Virksomhedens reelle ejere er Helge Bertelsen. I Erhvervsstyrelsens register er Lastbilværkstedet , Flemming Paulsen ApS anbragt i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive lastbilværksted og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Haderslev går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Haderslev-virksomheden ReTec Automation ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 428.693 til -143.698 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 2,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner - et fald på -41 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 752.268 til 428.270 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kjeld Jensen og Carsten Lindstrøm Due Buch. I første omgang er det MEMLAK HOLDING ApS og CMSF Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kjeld Jensen og Carsten Lindstrøm Due Buch, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er ReTec Automation ApS anbragt i branchen "Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udvikling og fremstilling af udstyr til automatisering af processer og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Haderslev-virksomheden Seeems ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Seeems ApS, der er en virksomhed i Haderslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 329.107 til 232.688 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 999.818 kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 361.174 til 541.251. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michel Jarrd Lutz og Olav Matthias Hansen. I første omgang er det M. HANSEN JR.. AKTIESELSKAB, MJL Holding af 3/9 2018 ApS og Mihail Vezanov Dimitrov, der står som ejere. I sidste ende er det Michel Jarrd Lutz og Olav Matthias Hansen, der er de dominerende ejere. Seeems ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden it-servicevirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udvikling og salg af software samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formålKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i JegerupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i BYGGERIGET ApS, der er en virksomhed i Jegerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,7 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 15 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 16 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 7,6 millioner kroner til 7,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 892.781 kroner efter skat, faldt formuen i BYGGERIGET ApS fra 1,4 millioner til 1,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kaj Bundgaard og Torben Larsen. I første omgang er det Byggeriget Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kaj Bundgaard og Torben Larsen, der er de dominerende ejere. BYGGERIGET ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenør- og byggeforretning samt anden i forbindelse hermed stående aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Byggeriget Anlæg A/S tjente flere penge i seneste regnskabsårByggeriget Anlæg A/S, der er en virksomhed i Jegerup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 44.286 til 536.452 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 667.015 kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Jegerup-virksomheden fra 1,6 millioner til 2 millioner. Firmaet ledes af direktør Torben Larsen. I første omgang er det Byggeriget Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kaj Bundgaard og Torben Larsen, der er de dominerende ejere. Byggeriget Anlæg A/S hører hjemme i branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udlejningsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Virksomhed i Skrydstrup får milliontabUnderskuddet i Skrydstrup-virksomheden VOJENS AUTOOPHUG ApS voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -260.503 til -2,4 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 3,6 millioner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner - et fald på -65 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3 millioner til 1,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør John-Erik Als. I første omgang er det TAKEBEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bente Als, der er den dominerende ejer. VOJENS AUTOOPHUG ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med affaldsprodukter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive autoophuggervirksomhed og handelsvirksomhed samt dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i HaderslevOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i K. HOFF INVEST ApS, der er en virksomhed i Haderslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 429.937 til 367.822 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 594.804 kroner til 836.430 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 486.659 til 770.959. Virksomheden ledes af direktør Kenny Jønsson Hoffmann. I første omgang er det K. HOFF HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kenny Jønsson Hoffmann, der er den dominerende ejer. K. HOFF INVEST ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er opkøb og salg af ejendomme og udlejning af ejendomme, investering i værdipapirer m.v
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Skrydstrup-virksomheden Kart Racing Vojens ApSKart Racing Vojens ApS , der er en virksomhed i Skrydstrup, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 236.005 til 228.015 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 768.932 kroner i det foregående regnskabsår til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skrydstrup-virksomheden fra 489.769 til 654.269. Firmaet ledes af direktør Gitte Jeanette Schlünssen. I første omgang er det KART INVEST VOJENS ApS og Rixrath Holding GmbH, der står som ejere. I sidste ende er det Robert Schlünssen og Kai Rixrath, der er de dominerende ejere. Kart Racing Vojens ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive gokart-bane med de aktiviteter, der knytter sig hertil, herunder erhvervelse af fast ejendom og investering i øvrigtKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Konsulentvirksomhed i Haderslev har skåret underskuddet nedHaderslev-virksomheden SH INVEST ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -32.413 til -19.404 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -3245 kroner. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -10.976 kroner året før til 1960 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 65.078 til 45.674 kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Visbech Holgaard. Virksomhedens reelle ejere er Søren Visbech Holgaard. I Erhvervsstyrelsens register er SH INVEST ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, drive finansiel virksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Skrivers Murerfirma ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårSkrivers Murerfirma ApS, der er en virksomhed i Haderslev, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4236 til 86.094 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 416.225 kroner til 541.046 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 89.251 til 156.259. Firmaet ledes af direktør Chris Philipsen Varming Skriver. Virksomhedens reelle ejere er Chris Philipsen Varming Skriver. Skrivers Murerfirma ApS hører hjemme i branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive murervirksomhed og hermed forbundene aktiviteter
Overskuddet stiger: Pharma Nord ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Pharma Nord ApS, der er en virksomhed i Skrydstrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 66,7 millioner til 74,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 394 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 420 ansatte - en fremgang på 6,6 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 271,2 millioner kroner til 293,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Skrydstrup-virksomheden fra 180,6 millioner til 210 millioner. Virksomheden ledes af direktør Eli Wallin. I første omgang er det PHARMCO I ApS og PharmCo III ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Eli Wallin, der er den dominerende ejer. Pharma Nord ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andre fødevarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel - herunder eksport, import - produktion samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed, bl.a. restaurationsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Precise Ingredients ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Precise Ingredients ApS, der er en virksomhed i Skrydstrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 213.122 til 231.796 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 330.304 kroner i det foregående regnskab til 196.262 - et fald på -41 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skrydstrup-virksomheden fra 296.681 til 307.437. Virksomheden ledes af direktør Eli Wallin. I første omgang er det PHARMA NORD ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Eli Wallin, der er den dominerende ejer. Precise Ingredients ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af farmaceutiske råvarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel, herunder eksport, import og produktion samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Tinglykke Byg ApS fik større overskud end året førTinglykke Byg ApS, der er en virksomhed i Skrydstrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6778 til 11.047 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 10.164 kroner til 12.725 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skrydstrup-virksomheden fra 130.881 til 139.508. Firmaet ledes af direktør Michael Maul Svarrer. I første omgang er det PHARMA NORD ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Eli Wallin, der er den dominerende ejer. Tinglykke Byg ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive entreprise- og byggevirksomhed samt dertil knyttet og forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Car Parts 24 ApSSkrydstrup-virksomheden Car Parts 24 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -95.041 til -109.619 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -18.800 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -90.247 kroner til -99.907 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -58.034 til -143.537 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Bente Als. I første omgang er det BALS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bente Als, der er den dominerende ejer. Car Parts 24 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg af autoreservedele samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i König Kurér & Transport A/S i HaderslevKönig Kurér & Transport A/S, der er en virksomhed i Haderslev, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,1 millioner til 574.738 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 2,7 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 39 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 36 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 23,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 21,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 628.781 kroner efter skat, faldt formuen i König Kurér & Transport A/S fra 7,2 millioner til 5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Helge Hornhaver Petersen. I første omgang er det König Holding 2015 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Helge Hornhaver Petersen, der er den dominerende ejer. König Kurér & Transport A/S hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er transportvirksomhed samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Skrydstrup fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i SAO Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Skrydstrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 298.198 til 359.647 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 300.588 kroner til 342.985 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skrydstrup-virksomheden fra 3,1 millioner til 3,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bente Als. I første omgang er det BALS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bente Als, der er den dominerende ejer. SAO Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og ejendomsudlejning, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Skrydstrup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Skrydstrup-virksomheden Møldrup Bjerregrav Autolager ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 543.367 til -139.808 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 543.367 kroner. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1,0 millioner kroner året før til -139.151 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 17.298 til -91.750 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør John-Erik Als. I første omgang er det BALS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bente Als, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Møldrup Bjerregrav Autolager ApS anbragt i branchen "Engroshandel med affaldsprodukter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive autoophuggervirksomhed og handelsvirksomhed samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i SkrydstrupSkrydstrup-virksomheden BYENS AUTOGENBRUG ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -16.884 til -30.654 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 719.583 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -28.640 kroner til -21.805 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 316.780 til 292.627 kroner . Virksomheden ledes af direktør John-Erik Als. I første omgang er det TAKEBEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bente Als, der er den dominerende ejer. BYENS AUTOGENBRUG ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Genbrug af sorterede materialer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive autoophuggervirksomhed og handelsvirksomhed samt dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Aarøsund fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i KP Nissen & Søn Aarøsund A/S, der er en virksomhed i Aarøsund. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 9,0 millioner til 10,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 11,1 millioner kroner til 13,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aarøsund-virksomheden fra 16,8 millioner til 18,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ole Risager Nørgaard Nissen. I første omgang er det Ole Nissen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Risager Nørgaard Nissen, der er den dominerende ejer. KP Nissen & Søn Aarøsund A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg af brugte biler og reservedele samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i HaderslevHaderslev-virksomheden A saree´s Story ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -58.945 til -114.586 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 26.042 kroner året før til -51.674 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -163.320 til -212.869 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Nilsa Ivette Serrano Nøhr. I første omgang er det NOHR HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Peter Serrano Nøhr, der er den dominerende ejer. A saree´s Story ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med beklædning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at importere og sælge tøj m.v. og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Ole Nissen Ejendomme ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Haderslev-virksomheden Ole Nissen Ejendomme ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 27.083 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 37.950 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Ole Risager Nørgaard Nissen. I første omgang er det Ole Nissen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Risager Nørgaard Nissen, der er den dominerende ejer. Ole Nissen Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, investering og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Konsulentvirksomhed i Vojens får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Vojens-virksomheden PLN Consult ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 34.090 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 93.140 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Peter Lambæk Nielsen. I første omgang er det Pelani Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Lambæk Nielsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er PLN Consult ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed indenfor konsulentydelser og virksomhedsrådgivning, herunder strategi, ledelse, forretningsudvikling og øvrige fagområder indenfor selskabets portefølje af kompetencer, samt anden virksomhed forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Barkholt Øko P/SUnderskuddet i Haderslev-virksomheden Barkholt Øko P/S voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -206.043 til -970.180 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -84.007 kroner året før til 54.675 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -981.180 kroner efter skat, voksede formuen i Barkholt Øko P/S sidste år fra 204.957 til 2 millioner . Virksomheden ledes af direktør Jens Boisen Diederichsen. Virksomhedens reelle ejere er Jens Boisen Diederichsen og Niels Boisen Diederichsen. Barkholt Øko P/S hører hjemme i branchen "Blandet drift". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og drive økologisk landbrug, herunder jordbrug samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Gram fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i KROGH'S AUTOOPHUG A/S, der er en virksomhed i Gram. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,6 millioner til 8,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 12,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gram-virksomheden fra 7,5 millioner til 10,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Hans Frederik Krogh. I første omgang er det KROGH INVEST 2014 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Frederik Krogh, der er den dominerende ejer. KROGH'S AUTOOPHUG A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med affaldsprodukter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af autoophug og dermed beslægtet handelsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du gå på opdagelse i Haderslevs virksomheders regnskaber, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Haderslev For abonnenter

Fyret og meldt til politiet: Både i Haderslev og Fredericia føler man sig snydt af Sundplejen - nu vil Vejle Kommune gå firmaets arbejde efter i sømmene

750 borgere behandlet for reaktioner efter skyderi i Field's

Annonce
Annonce
Annonce
Kolding For abonnenter

Stort politisk flertal tegner sig for gigantisk lagerbyggeri: - Der findes ingen alternativer

Tønder For abonnenter

Thorkild betalte tusindvis af kroner for naboens vand i årevis: - Jeg kan ikke få mine penge tilbage

Esbjerg For abonnenter

Hotelejer er nødt til at stjæle fra kollegaerne, når hun mangler arbejdskraft: - Vi har pacet vores børn til at gå på gymnasiet

Sønderborg For abonnenter

Sønderborg får hjælp fra syd: Tyskere holder hånden under boligmarkedet

Så meget betyder det, hvis du dropper de røde bøffer: - Det er et helt oplagt sted at starte

Varde For abonnenter

Efter motorsavsmassakre ved Varde Å: Kommunen varsler påbud og mulig politianmeldelse

Varde For abonnenter

Madanmelder jubler over vellykket middag med ægte klassikere på populært spisested: Her har de virkelig styr på deres håndværk

Kirstine var på vej til koncert - men endte med at sove i en fremmed kvindes lejlighed: - Vi er der for hinanden, når katastrofen rammer

For abonnenter

Svindler overtog pludselig fynsk startup og bestilte 50.000 liter spiritus: Kunne have tvunget ejerne til at lukke virksomheden

Erhverv For abonnenter

Stigende priser og lange forsinkelser: Byggefirma går konkurs efter voldsomt svært år

Vestjysk SAS-styrmand: Strejken kan have fatale konsekvenser for min fremtid som pilot

Kolding

Efter brutalt drab på 22-årig kvinde: Sigtet par sat på fri fod

Esbjerg For abonnenter

Læser beder om klart svar: Hvem tager initiativet, hvis landsbyen skal have lokal fjernvarme?

Esbjerg

Video fra Georg Stage: Jeppe måtte kæmpe med livsvigtigt knob før åbent skib på skoleskibet

Annonce