Annonce
Haderslev For abonnenter

Dyk ned i tallene: Her er ugens regnskaber fra Haderslev

Nedgang på bundlinjen: Mactel.dk ApS i Haderslev ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Mactel.dk ApS, der er et firma i Haderslev. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 1,8 millioner til -99.598 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 1,8 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 28 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til otte ansatte - en nedgang på 71,43 procent. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 10,4 millioner i det foregående regnskabsår til 3,9 millioner - et fald på -63 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,2 millioner til 2,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Maciej Jan Torz. Virksomhedens reelle ejere er Maciej Jan Torz. Mactel.dk ApS hører hjemme i branchen "El-installation". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er handel og dermed beslægtet formålKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Solbadet ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårSolbadet ApS, der er en virksomhed i Skrydstrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 47.109 til 859.920 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 244.089 kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skrydstrup-virksomheden fra -56.528 til 612.367. Firmaet ledes af direktør Frank Skøtt Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Frank Skøtt Nielsen. Solbadet ApS hører hjemme i branchen "Aktiviteter vedrørende fysisk velvære". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel med pool, spa, sauna og brus samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos All In1 ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Bevtoft-virksomheden All In1 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-05-19/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 112.582 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021-05-19/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 248.716 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Zaneta Petrova. Virksomhedens reelle ejere er Zaneta Petrova. All In1 ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive byggevirksomhed og køb, salg og udførelse af tjenesteydelser i forlængelse heraf, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Fole Høkerkro ApSGram-virksomheden Fole Høkerkro ApS har fået minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -254.018 til -261.905 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 7275 kroner året før til -27.328 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 544.647 til 282.742 kroner . Virksomheden ledes af direktør Ketty Rosenfeldt Sunddal. Virksomhedens reelle ejere er Ketty Rosenfeldt Sunddal. Fole Høkerkro ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive kro og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Mørupvej 2 ApSSkrydstrup-virksomheden Mørupvej 2 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -11.506 til -60.330 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på -11.506 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -10.200 kroner til -44.600 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 21.683 til -25.361 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Robert Schlünssen og Dr. Till Bunse. I første omgang er det KART INVEST VOJENS ApS,driving-range am Flughafen Tegel GmbH, der står som ejere. I sidste ende er det Robert Schlünssen,Kai Gunther Rixrath, der er de dominerende ejere. Mørupvej 2 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i fast ejendom, herunder udlejning samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Cannabis Management ApS i Kastvrå gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Cannabis Management ApS i Kastvrå. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -64.379 til 38.999 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -32.018 kroner året før til 72.011 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastvrå-firmaet fra 135.621 til 174.620. Virksomheden ledes af direktør Johan Johansen Schmidt. I første omgang er det CLK INVEST ApS,CHICK-EMA ApS,K.A.I. ApS,DAMKJÆRGÅRD HOLDING ApS,ÅLKÆR INVEST ApS,Sønderjysk Biogas Bevtoft A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Nis Kjær,Carsten Lau Kjærgård,Johan Johansen Schmidt,Claus Clausen,Thomas Mohr Gunge Fromm, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Cannabis Management ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er (i) at generere viden og at rådgive om produktion og distribution af medicinsk cannabis, (ii) at etablere hel- eller delejede datterselskaber for derigennem at forestå produktion og distribution af medicinsk cannabis og (iii) at levere ledelseskompetence til sådanne selskaber
Nyt regnskab: Kudsk Ejendomsinvest ApS i Kastrup får underskudDet seneste år er endt med underskud i Kastrup-virksomheden Kudsk Ejendomsinvest ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-20/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -56.392 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -2140 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Henrik Kudsk og Jørn Kudsk. I første omgang er det HENRIK KUDSK HOLDING ApS,JØRN KUDSK HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Kudsk,Jørn Kudsk, der er de dominerende ejere. Kudsk Ejendomsinvest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er køb og salg og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Aa. T. Søndergaard ApS fik større overskud end året førAa. T. Søndergaard ApS, der er en virksomhed i Haderslev, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 86.000 til 246.750 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -51.000 kroner året før til 46.373 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. På trods af et overskud på 225.556 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Aa. T. Søndergaard ApS fra 11,5 millioner til 9,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lizzi Nielsen Søndergaard. I første omgang er det L. Søndergaard Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lizzi Nielsen Søndergaard, der er den dominerende ejer. Aa. T. Søndergaard ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation og finansiering samt anden virksomhed som efter direk- tionens skøn står i forbindelse med ovennævnte formålKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Jysk Undervognscenter ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Over Jerstal-virksomheden Jysk Undervognscenter ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -246.435 til -82.920 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -56.349 kroner til -171.351 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -865.406 til -948.326 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Carsten Lau Kjærgård. I første omgang er det CLK INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Carsten Lau Kjærgård, der er den dominerende ejer. Jysk Undervognscenter ApS hører hjemme i branchen "Undervognsbehandling". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med rust- og undervognsbehandling af automobiler etc. samt at drive handel med køb og salg af produkter i tilknytning hertil
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Mahdfireworks ApSHaderslev-virksomheden Mahdfireworks ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-02-01/2022-01-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -10.575 til -36.410 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 1985, der endte med et resultat før skat på -1788 kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 11.754 kroner året før til -18.597 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. På trods af et underskud på -36.410 kroner efter skat voksede formuen i Mahdfireworks ApS sidste år fra -25.235 til -23.644 og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Allan Madsen. Virksomhedens reelle ejere er Allan Madsen. Mahdfireworks ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med andre varer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at sælge fyrværkerishows, herunder afskydning af disse, samt bryllupsfotografering og andet foto/video arbejde
Tallene går op: Gram Industricoat ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Gram Industricoat ApS, der er en virksomhed i Gram. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 206.812 til 410.755 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gram-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jytte Letzius Bendorff. Virksomhedens reelle ejere er Jytte Letzius Bendorff. Gram Industricoat ApS hører hjemme i branchen "Overfladebehandling af metal". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive produktionsvirksomhed og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Haderslev-virksomheden Bakken Dressage ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Bakken Dressage ApS, der er en virksomhed i Haderslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 67.718 til 54.426 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 67.718 kroner i det foregående regnskab til 54.597. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 205.306 til 247.758. Virksomheden ledes af direktør Silje Bakken. Virksomhedens reelle ejere er Michael Møller Flintrup,Silje Bakken. Bakken Dressage ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Avl af heste og dyr af hestefamilien". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er køb og salg af heste og anden derved beslægtet virksomhed
Tallene går op: Nordisk Agro ApS fik større overskud end året førNordisk Agro ApS, der er en virksomhed i Arnum, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 14.131 til 17.666 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 40.278 kroner i det foregående regnskabsår til 188.573 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Arnum-virksomheden fra 53.917 til 85.900. Firmaet ledes af direktør Steffen Schrøder Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Steffen Schrøder Hansen. Nordisk Agro ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning som driftsledelse
Overskuddet stiger: P. Lindberg Industri A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i P. Lindberg Industri A/S, der er en virksomhed i Gram. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5,8 millioner til 8,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 26 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 29 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 18,8 millioner kroner til 23,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gram-virksomheden fra 15,1 millioner til 21,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Andersen Hansen. I første omgang er det ARMSTRONG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Andersen Hansen, der er den dominerende ejer. P. Lindberg Industri A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive produktion og handel og andet efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Armstrong Ejendomme ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Gram-virksomheden Armstrong Ejendomme ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-12-14/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 449.636 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 518.010 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Lars Andersen Hansen. I første omgang er det ARMSTRONG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Andersen Hansen, der er den dominerende ejer. Armstrong Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er køb og salg af ejendomme samt udlejning heraf, samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Gastroværket ApS i Starup går fra overskud til underskudOverskuddet i Starup-virksomheden Gastroværket ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 7423 til -372.627 kroner før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 78.702 kroner i det foregående regnskabsår til 666.737 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 45.766 til -325.981 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Phillip Paag Lund. Virksomhedens reelle ejere er Hans Peter Ole Mark Henriksen,Phillip Paag Lund. Gastroværket ApS hører hjemme i branchen "Event catering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed inden for catering og lignende samt anden aktivitet i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: The Frenchie Loft ApS i Haderslev får underskudDet seneste år er endt med underskud i Haderslev-virksomheden The Frenchie Loft ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-10-15/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -62.198 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -62.148 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Morten Juul Bondesen og Anne Niemann Spang Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Morten Juul Bondesen,Anne Niemann Spang Hansen. The Frenchie Loft ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kenneler". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er hundeopdrætKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Haderslev-virksomheden Kjær Biler A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Kjær Biler A/S, der er en virksomhed i Haderslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,5 millioner til 2,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 20 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 18 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 10,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 10,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 5,9 millioner til 6,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Kjær. I første omgang er det MK HOLDING, GOLDBÆK ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Kjær, der er den dominerende ejer. Kjær Biler A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med detailhandel med personbiler og varebiler samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Magna Invest ApS i Haderslev er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Magna Invest ApS i Haderslev. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -7620 til 33.976 kroner før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -5620 kroner året før til 92.881 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 32.380 til 60.558. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michel Madsen Christensen og André Zimmer. Virksomhedens reelle ejere er Michel Madsen Christensen,André Zimmer. Magna Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering samt udlejning af erhvervsejendomme og dermed relateret virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Høgelundvej ApS i Vedsted går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Høgelundvej ApS, der er et firma i Vedsted. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 268.885 til -246.616 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 165.442 kroner i det foregående regnskab til 118.737 - et fald på -28 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 529.103 til 339.668 kroner . Firmaet ledes af direktør Peder Thomas Moos. Virksomhedens reelle ejere er Peder Thomas Moos. Høgelundvej ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Selskabets formål er beskrevet sådan: Udlejning af bygningerKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Årø Vingård ApSHaderslev-virksomheden Årø Vingård ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -74.661 til -19.251 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 627.735 kroner til 918.998 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 419.261 til 403.548 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jakob Lei. Virksomhedens reelle ejere er Jakob Lei. Årø Vingård ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af vin af druer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er Produktion og salg af vinKlik her for at se regnskabet.
Vending: Konexion ApS i Skrydstrup er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Konexion ApS i Skrydstrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -5431 til 154.701 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 18.870 kroner i det foregående regnskabsår til 146.456 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skrydstrup-firmaet fra 290.207 til 412.636. Virksomheden ledes af direktør Frank Skøtt Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Frank Skøtt Nielsen. I Erhvervsstyrelsens register er Konexion ApS anbragt i branchen "Selvstændigt udøvende scenekunstnere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor underholdningsbranchen, herunder at forestå musikarrangementer, servicere musikere m.vKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Kosmorama6100 ApS i Haderslev gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Kosmorama6100 ApS i Haderslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -744.033 til 141.198 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,0 millioner kroner til 3,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-firmaet fra 578.688 til 687.698. Virksomheden ledes af direktør Claus Henrik Torp Thygesen. I første omgang er det EM-OS Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Henrik Torp Thygesen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Kosmorama6100 ApS anbragt i branchen "Biografer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive biografvirksomhed med tilhørende kiosk - og restaurationsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed og tilhørende financieringKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Haderslev-virksomheden Haderslev Slamsugerservice A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Haderslev Slamsugerservice A/S, der er en virksomhed i Haderslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,6 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ni ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 8,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 8,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 4,9 millioner til 5,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ole Holm-Nielsen. I første omgang er det OHN HOLDING HADERSLEV ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Holm-Nielsen, der er den dominerende ejer. Haderslev Slamsugerservice A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opsamling og behandling af spildevand". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive slamsugerservice, vognmandsforretning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Haderslev-virksomheden E3 ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i E3 ApS, der er en virksomhed i Haderslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 145.089 til 75.936 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 616.734 i det foregående regnskabsår til 269.129 - et fald på -56 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 58.897 kroner efter skat, faldt formuen i E3 ApS fra 194.339 til 153.236 kroner . Virksomheden ledes af direktør Martin Fomsgaard Pedersen. I første omgang er det Mafope Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Fomsgaard Pedersen, der er den dominerende ejer. E3 ApS hører hjemme i branchen "El-installation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive el-installationsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Haderslev-virksomheden Torso Dør Service ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Torso Dør Service ApS, der er et firma i Haderslev. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 96.631 til 6630 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 115.325 i det foregående regnskabsår til 22.608 - et fald på -80 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 407.177 til 412.349. Virksomheden ledes af direktør Sonata Scerbakova. Virksomhedens reelle ejere er Sontata Scerbakova. Torso Dør Service ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af døre, vinduer, rammer og tilbehør og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Cording ApSStarup-virksomheden Cording ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -29.306 til -34.151 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -23.263 kroner til -25.822 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 157.178 til 123.027 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kent Cording. Virksomhedens reelle ejere er Kent Cording. Cording ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er: FormueforvaltningKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Haderslev Hestepraksis ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Haderslev-virksomheden Haderslev Hestepraksis ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-07-03/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 805.893 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2020-07-03/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 2,8 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Charlotte Jessen Juhl og Ellen Ekkelund Petersen. I første omgang er det CJuhl Holding ApS,EEP Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Charlotte Jessen Juhl,Ellen Ekkelund Petersen, der er de dominerende ejere. Haderslev Hestepraksis ApS hører hjemme i branchen "Dyrlæger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive dyrlægepraksis og hermed forbundne aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Minko A/S fik større overskud end året førMinko A/S, der er en virksomhed i Haderslev, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5648 til 10.881 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -5710 kroner til -5000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 318.413 til 329.294. Firmaet ledes af direktør Gitte Kohls. Virksomhedens reelle ejere er Gitte Kohls. Minko A/S hører hjemme i branchen "Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøved virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Sandersvig Camping ApS i SandersvigSandersvig Camping ApS, der er en virksomhed i Sandersvig, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 618.373 til 308.011 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 618.373 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 240.256 kroner efter skat, faldt formuen i Sandersvig Camping ApS fra 843.414 til 603.670 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Johannes Juhl Holst og Marie Juhl Holst. I første omgang er det SANDERSVIG CAMPING HOLDING ApS,MARIE HOLST HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Johannes Juhl Holst,Marie Juhl Holst, der er de dominerende ejere. Sandersvig Camping ApS hører hjemme i branchen "Campingpladser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drift af landbrug,campingplads, handelsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Hair By Regina ApS i HaderslevHair By Regina ApS, der er en virksomhed i Haderslev, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 204.611 til 94.759 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 898.908. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 478.623 til 552.267. Virksomheden ledes af direktør Regina Astrid Dreyfus Laugesen. I første omgang er det Mr. and Miss. ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Regina Astrid Dreyfus Laugesen, der er den dominerende ejer. Hair By Regina ApS hører hjemme i branchen "Frisørsaloner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive frisørsalon samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Bellfish Denmark ApS i Haderslev får underskudDet seneste år er endt med underskud i Haderslev-virksomheden Bellfish Denmark ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -17.877 kroner. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Årets bruttotab var på -17.828 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et underskud på -17.877 kroner efter skat voksede egenkapitalen i Bellfish Denmark ApS sidste år fra 1000 til 27.683 . Firmaet ledes af direktør Søren Damkjær. I første omgang er det Søren Damkjær,Bellfish Senegal Sarl, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Damkjær, der er den dominerende ejer. Bellfish Denmark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Specialiseret engroshandel med fødevarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at sælge fødevarer og dermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Kalkenbjerg Ejendomme ApS i Vedbøl får underskudDet seneste år er endt med underskud i Vedbøl-virksomheden Kalkenbjerg Ejendomme ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-05-28/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -60.562 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021-05-28/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -21.184 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Steen Christian Rosser. I første omgang er det Rosser Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Christian Rosser, der er den dominerende ejer. Kalkenbjerg Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udlejning af ejendomme samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Kalkenbjerg Grise ApS i Vedbøl får underskudDet seneste år er endt med underskud i Vedbøl-virksomheden Kalkenbjerg Grise ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -192.326 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 655.771 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Steen Christian Rosser. I første omgang er det Rosser Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Christian Rosser, der er den dominerende ejer. Kalkenbjerg Grise ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Avl af smågrise". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er produktion af grise samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Servicecrew ApS i Maugstrup er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Servicecrew ApS i Maugstrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -181.123 til 650.977 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -159.388 kroner året før til 676.785 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Maugstrup-firmaet fra 357.344 til 886.582. Virksomheden ledes af direktør Michael Grünberg. Virksomhedens reelle ejere er Carsten Vagtborg Nielsen,Michael Grünberg. I Erhvervsstyrelsens register er Servicecrew ApS anbragt i branchen "Installation af industrimaskiner og -udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive servicering af maskiner og anlæg primært indenfor mejeribranchen samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Haderslev-virksomheden Speditør Andresens MindefondOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Speditør Andresens Mindefond, der er en virksomhed i Haderslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 16.082 til 11.423 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -92.213 kroner til -100.304 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 11.423 kroner efter skat, faldt formuen i Speditør Andresens Mindefond fra 9 millioner til 8,9 millioner kroner . Speditør Andresens Mindefond hører hjemme i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fondens formål er almennyttig støtte til institutioner m.v., der omfattes af den i h.t. ligningslovens § B A udfærdige fortegnelse, dog med særligt henblik på hjælp til sukkersyge og til kræftens bekæmpelse, støtte til naturfredningssagen, fremme af jagtens vilkår i Danmark og støtte til Dansk Kirke i udlandetKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Luise Andresens Fond i Haderslev er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Luise Andresens Fond i Haderslev. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -13,2 millioner til 3,7 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 62 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 59 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 16,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 25,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-firmaet fra 83,8 millioner til 84,6 millioner. I Erhvervsstyrelsens register er Luise Andresens Fond anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Fondens formål er at erhverve aktier i Andreas Andresen International Spedition & Transport A/S og at støtte dette selskab på følgende måde: 1. Gennem sin indflydelse på valg af bestyrelsesmed- lemmer i aktieselskabet skal fonden søge at skaffe selskabet den bedst muligt kvalificerede bestyrelse til sikring af selskabets dygtige ledelse 2. Fonden skal ved sin aktiebesiddelse og med sin kapital iøvrigt udøve en stabiliserende indflydelse på aktieselskabets kapitalforhold og økonomiske kontinuitet. Fonden kan ingensinde yde støtte til stifteren eller andre bidragydere eller med disse samlevende ægtefællerKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Raun Consult ApS fik større overskud end året førRaun Consult ApS, der er en virksomhed i Haderslev, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 192.489 til 229.051 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 178.238 kroner til 211.719 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 373.367 til 549.909. Firmaet ledes af direktør Anita Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Anita Nielsen,Rune Raun Jensen. Raun Consult ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: At drive konsulent og rådgivningsvirksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Haderslev-virksomheden Flowerhaus ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Flowerhaus ApS, der er en virksomhed i Haderslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 573.814 til 403.955 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 611.091 kroner til 679.951 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 932.703 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jeppe Tyche Vinum. Virksomhedens reelle ejere er Jeppe Tyche Vinum. Flowerhaus ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive et grafisk samt kommunikativt reklamebureauKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Haderslev-virksomheden Penta Invest 2006 ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Penta Invest 2006 ApS, der er en virksomhed i Haderslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 182.607 til 127.881 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -9670 kroner til -10.369 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra -3,3 millioner til -3,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kim Wrensted Jensen. I første omgang er det Tommy Fisker Sørensen,TANDLÆGESELSKABET KIM WRENSTED JENSEN ApS,SAVANNAH SOL HADSTEN ApS,DANNY KROMANNE HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Danny Kromanne,Frank Mulvad,Kim Wrensted Jensen,Jens Mulvad,Tommy Fisker Sørensen, der er de dominerende ejere. Penta Invest 2006 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed med aktier og obligationer herunder rente- og terminsforretning af enhver art samt investeringsvirksomhed i andre værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Grando ApSHaderslev-virksomheden Grando ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -52.664 til -32.842 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -51.078 kroner til -30.430 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 76.432 til 43.590 kroner . Virksomheden ledes af direktør Sarah Elise Grovn. I første omgang er det Niels Grovn,Helle Damm-Henrichsen,Sarah Elise Grovn,Helena Grovn,Nanna Josephine Grovn, der står som ejere. I sidste ende er det Niels Grovn,Helle Damm-Henrichsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Grando ApS anbragt i branchen "Forhandlere af sports- og campingudstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med køb og salg af rideudstyr og fritidstøj samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Øglænd System A/S i HaderslevØglænd System A/S, der er en virksomhed i Haderslev, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 10,5 millioner til 4,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 10,5 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 18,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 15,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 17,5 millioner til 21 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Tranbjerg Vilhelmsen. I første omgang er det Øglænd Industrier AS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Martin Hilti,Klaus Peter Risch,Pius Eliseo Baschera,Jan Richard Rinnert,Hendrik Leber,Marc Yvan Meyrat, der er de dominerende ejere. Øglænd System A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel med kabelforlængelser, ophæng, bakker, stiger, racks, armaturer, befæstningsmaterialer og lignende produkterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i HaderslevHaderslev-virksomheden PGE Danmark ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -87.110 til -288.754 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -87.077 kroner til -257.277 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -47.110 til -267.529 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Michael Bille Jakobsen. I første omgang er det JAKOBSEN HOLDING ANNO 2014 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Bille Jakobsen, der er den dominerende ejer. PGE Danmark ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at forhandle læskedrikke samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Galleri Tønder ApS i Haderslev går fra overskud til underskudOverskuddet i Haderslev-virksomheden Galleri Tønder ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1657 til -4533 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1657 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 1808 kroner i det foregående regnskabsår til 45.678 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 9351 til 5808 kroner . Virksomheden ledes af direktør Hans Jørgen Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Hans Jørgen Hansen. Galleri Tønder ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kunsthandel og gallerivirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med galleri samt dermed i forbindelse stående virksomhed efter direktionens skøn
Nedgang på bundlinjen: Ejendomsvirksomhed i Haderslev ryger fra overskud til underskudOverskuddet i ROSENGADE 13 ApS, der er et firma i Haderslev, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 929 til -18.547 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 6737 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 21.005 i det foregående regnskabsår til 1339 - et fald på -94 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 176.610 til 160.563 kroner . Virksomheden ledes af direktør Stefan Dahl. I første omgang er det DAHL KLANEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christa Zenobie Dahl, Stefan Dahl, Astrid Doris Dahl, Eskild Asmus Dahl og Birthe Dahl, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er ROSENGADE 13 ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udlejning af ejendom
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Haderslev tjente flere penge i seneste regnskabBREDGADE 5A + 5B ApS, der er en virksomhed i Haderslev, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 10.153 til 52.672 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 30.534 kroner i det foregående regnskabsår til 48.781 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-virksomheden fra 164.894 til 209.766. Firmaet ledes af direktør Stefan Dahl. I første omgang er det DAHL KLANEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christa Zenobie Dahl, Stefan Dahl, Astrid Doris Dahl, Eskild Asmus Dahl og Birthe Dahl, der er de dominerende ejere. BREDGADE 5A + 5B ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udlejning af ejendom
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i Haderslev er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet BREDGADE 20 ApS i Haderslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -2990 til 22.965 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 26.173 kroner i det foregående regnskabsår til 52.137 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-firmaet fra 37.817 til 53.982. Virksomheden ledes af direktør Stefan Dahl. I første omgang er det DAHL KLANEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christa Zenobie Dahl, Stefan Dahl, Astrid Doris Dahl, Eskild Asmus Dahl og Birthe Dahl, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er BREDGADE 20 ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udlejning af ejendom
Tallene vendt: Bygenergi ApS i Haderslev gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Bygenergi ApS i Haderslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -863.416 til 534.194 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 17 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 26 ansatte - en fremgang på 52,94 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 10,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Haderslev-firmaet fra -338.120 til 37.456. Virksomheden ledes af direktør Torben Bro Petersen. I første omgang er det TBP INVEST, VALBY ApS og ABB INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Bro Petersen og Jan Adamczyk, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Bygenergi ApS anbragt i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at yde energirenovering af parcelhuse, rækkehuse og etageboligejendomme samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos holdingselskab i HaderslevJMH rådgivning og bogholderi ApS, der er en virksomhed i Haderslev, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,0 millioner til 1226 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,0 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Formuen i JMH rådgivning og bogholderi ApS var ligesom året før på 2,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør John Moore Højer. Virksomhedens reelle ejere er John Moore Højer. JMH rådgivning og bogholderi ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabet formål er at investere i kapitalandele i unoterede værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Her kan du gå på opdagelse i Haderslevs virksomheders regnskaber, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Haderslev For abonnenter

Niels-Gunnar kræver sine penge tilbage: Hvorfor skal jeg betale for noget, som jeg ikke har brug for - eller har bedt om

Mette solgte gården og sendte en ansøgning afsted - Under et døgn senere ringede telefonen med et tilbud: - Det er absolut et job, der giver mening

Annonce
Annonce
Annonce
Sønderborg

Over tre millioner kroner udbetalt til værtsfamilier: Slut med kompensation for at huse ukrainske flygtninge

Kolding For abonnenter

David er træt af endeløse bilkøer i sin bydel: Her er hans tre forslag til, hvordan man kan undgå de store trafikproblemer

Aabenraa

Hundeforbud på byens største strand ignoreres: Kommunen slår fast, at hunde er forbudt på stranden i sommerperioden

Haderslev

Det vil du ikke gå glip af - tjek ud, hvad der sker tæt på dig og din familie

Pia K: Danmark havde set anderledes ud uden DF - det vil jeg i hvert fald altid kunne tænke på

Billund For abonnenter

Kagen består af 94.128 klodser: Lego har fødselsdag - her er de afgørende øjeblikke i det succesrige firmas historie

Tønder For abonnenter

Digebyen er tæt på den komplette forvandling: - Højer bliver det nye Skagen

For abonnenter

Nye oplysninger får fyret direktør til at bryde tavsheden i skandalesag: - Jeg tror, nogen længe har villet af med mig

For abonnenter

Analyse: Masser af medvind til vindmøller - men Vestas lider milliardtab

Erhverv

Power åbner kæmpe varehus næste år: 40 nye arbejdspladser på vej

Borgmester rystet over Datatilsynets 'mærkelige kommentarer': - Jeg føler virkelig, at vi bliver kørt rundt i manegen

Esbjerg For abonnenter

Vadehavsskolen flytter ind over lægehuset: Vi har måttet tænke anderledes

Esbjerg For abonnenter

66 nedslidte lejligheder er direkte sundhedsskadelige: Læs om kommunens milliondyre planer

Billund

Hjemturen blev besværlig: Musik i Gryden vil overveje forslag om busser til og fra omegnsbyerne

Annonce