Annonce
Kolding

Efter krisemøde: Nyt forlig og fremtidens Kolding Havn ventes klar inden jul

Disse fire politikere - Hans Holmer (SF), Benny Dall (EL), Hanne Dam (løsgænger) og Mette Voss (SF) - begik forligsbrud. Nu skal der laves en ny aftale om havnens fremtid, som de bedre kan være en del af. Arkivfoto: Søren Gylling
Arbejdet med at udvikle Kolding Havn og binde by og havn sammen går videre, lyder meldingen efter krisemøde på rådhuset. Nyt fælles politisk grundlag ventes på plads i løbet af kort tid, og alle partier ventes at stå bag.

Kolding: Formentlig allerede inden jul er politikerne i Kolding Byråd klar til at præsentere offentligheden for en ny fælles vision for udviklingen af Kolding Erhvervshavn hen mod et område, hvor der skal være plads til både boliger, erhverv, kultur og rekreative områder. For det er stadig politikernes ønske, at havnen og byen skal bindes tættere sammen.

Sådan lyder meldingen efter et krisemøde på Kolding Rådhus onsdag formiddag, hvor alle byrådets partiers gruppeformænd var samlet for at drøfte konsekvenserne af SF, Enhedslistens og løsgænger Hanne Dams helt overrumplende forligsbrud på den største politiske aftale om Koldings fremtid nogensinde.

De to venstrefløjspartier og Hanne Dams aftalebrud førte tirsdag til, at det store havneforlig, som samtlige byrådets seks partier ellers har stået bag, lige siden den blev formuleret og godkendt i Kolding Byråd i 2018, faldt til jorden.

- Nu glæder jeg mig over, at vi er tilbage i arbejdstøjet for at udvikle vores kommune, og det er vi enige om alle seks. Ambitionsniveauet er selvfølgelig vidt forskelligt. Nogle ønsker en hel og fuld afvikling af erhvervshavnen, nogle ønsker en både-og løsning. Nu vil vi bruge tid på at formulere en ny, fælles overordnet vision, som sætter retningen for, hvad vi vil med havneområderne, siger borgmesteren.

Hvornår tror du, den er klar?

- Jeg satser på, at vi har en aftale inden jul. Det har især havnens virksomheder, men også befolkningen krav på at vide.

Så der bliver ikke tale om, at selve visionen skal formuleres i dialog med havnevirksomhederne og befolkningen?

- Nej, vi laver den overordnede vision, og derefter kommer dialogen om, hvordan vi når i mål med den. Nøjagtig som det hele tiden har været hensigten, fastslår Jørn Pedersen.

Talte I om det fremtidige politiske samarbejdsklima i byrådet i lyset af forligsbruddet?

- Selvfølgelig var der en drøftelse af forløbet, men nu har vi kigget hinanden i øjnene og er enige om at kigge fremad, siger Jørn Pedersen.

Annonce

Havnesagen

  • Da det store politiske forlig om at nedlægge Kolding Erhvervshavn med henblik på at udvikle et nyt byområde blev lanceret i november sidste år, var det et enigt byråd, der stod bag.
  • Senere stemte socialdemokraterne Elvis Comic og Per Bødker Andersen og det daværende V-medlem Pernille Øhlenschlæger Pedersen imod nedlæggelsen af erhvervshavnen.
  • Der er for nylig nedsat et særligt udvalg under økonomiudvalget, der som eneste opgave skulle styre arbejdet med at omdanne erhvervshavnen til ny bydel.
  • Udvalget skulle have holdt sit første møde tirsdag.
  • Efter SF og EL's aftalebrud er forliget fra 2018, som ville betyde en udflytning af alle havnevirksomhederne, smuldret.
  • Et nyt forlig, som giver plads til både boliger og erhverv, ventes indgået inden jul.

Lige kække nok

Efter mødet siger SF´s Hans Holmer, at "det kunne vi godt have gjort smartere, det erkender jeg".

Hermed henviser han til, at de fire venstrefløjspolitikere præsenterede deres egen havnevision og dermed forligsbruddet på et pressemøde i mandags uden først at have drøftet sagen med deres aftalepartnere i forligskredsen.

- Der var lige nogle skår, der skulle klinkes, og jeg tager kritikken på mig. Men nu er vi enige om at kigge fremad og arbejde videre på en ny vision. Nu starter vi på en frisk, og forskellen bliver, at den nye vision bliver et både-og og ikke et enten-eller, påpeger Hans Holmer.

Enhedslistens Benny Dall siger om kritikken af firkløverets fremgangsmåde, at "måske var vi lige kække nok".

- Men omvendt er det her politik, og vi ønsker også at blive hørt. Det har vi ikke følt, at der har været plads til i det politiske rum hidtil, siger han.

Forskellen på den oprindelige havnevision fra 2018 og EL og SF's udspil er, at de små venstrefløjspartier vil give plads til både havnevirksomheder og boliger i havneområdet, hvilket borgmester Jørn Pedersen (V) faktisk også gav udtryk for som en mulighed for to måneder siden. I den oprindelige vision er det formuleringen, at alle havnevirksomhederne skal væk i løbet af de næste 25 år.

Det næste havneforlig kommer til at skabe plads til, at der både kan være havnevirksomheder og boliger på Kolding Havn. Arkivfoto: Morten Flarup
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Bander har kun fortjent foragt

Det er en politisk dom, der fredag faldt ved byretten i København, mener Loyal to Familia. Det er selvfølgelig noget vrøvl. Men det kan egentlig ikke undre, at bandemedlemmerne med deres systematiske lovovertrædelser ikke har respekt for, at vi lever i en retsstat. Her er det heldigvis sådan, at det er uafhængige domstole, der frikender eller dømmer de tiltalte. Fredag var dommen, at et midlertidigt politiforbud mod Loyal to Familia blev gjort permanent, og at banden blev opløst som forening. Og som det er i en retsstat, kan dommen ankes, hvilket Loyal to Familia har gjort. Så sagen fortsætter i Landsretten 1. september, og det er sandsynligt, at den tabende part i den sag vil forsøge at få en endelig afgørelse i Højesteret. Men uanset det videre forløb er det en meget opsigtsvækkende dom, da det er første gang, at en domstol opløser en forening. At danne en forening er en grundlæggende frihedsrettighed i Grundloven. Men Grundloven siger også, at foreninger, der virker ved vold eller søger at nå deres mål med vold, kan opløses ved dom. Det er heldigvis meget svært at få forbudt og opløst en forening i Danmark. Og når det gælder rockergrupper og bander, er det kompliceret for anklagemyndigheden at bevise, at de er foreninger i Grundlovens forstand. Derfor er det ikke domme som den, der fredag faldt mod Loyal to Familia, som kommer til at løse problemet med den den organiserede kriminalitet. Det kræver en konstant kamp fra myndighedernes side, og at vi som samfund ikke falder for fristelsen til at forherlige bander. De har kun fortjent fordømmelse og foragt. Forhåbentlig vil dommen dog øge trygheden for landets øvrige borgere. Det er der brug for. Kriminelle bander skaber masser af ulykke og utryghed med deres tyranniske adfærd i form af trusler, vold og afpresning. At omfanget af ugerningerne er stort, viser det skræmmende store antal medlemmer af bander og rockergrupper, som lige nu er varetægtsfængslet eller afsoner en dom: 372.

Esbjerg

Borgmester kalder partifælles selv-erklærede mærkesag for fuldstændig urealistisk: Vil koste 63,7 millioner kroner om året

Annonce