Annonce
Esbjerg

Efter massive protester over gigantmøller i Tjæreborg: Vattenfall trykker på pauseknappen

Borgerne i Tjæreborg har haft adskillige byrådspolitikere på besøg i Tjæreborg og Tjæreborg Enge for at gøre opmærksom på deres protest mod Vattenfalls projekt. Arkivfoto: Jacob Schultz
Energiselskabet Vattenfall har meddelt Esbjerg Kommune, at man midlertidigt trækker ansøgningen om opførelse af fire vindmøller i 180 meters højde i Tjæreborg Enge. Ifølge Vattenfall vil man forsøge at imødekomme Tjæreborgs bekymringer for skygge og blinkende lys, og borgmester slår fast, at Venstre heller ikke kunne stemme for projektet, som det lå.
Annonce

Esbjerg Kommune: Efter massive protester fra borgerne i Tjæreborg, der har samlet flere end 1800 underskrifter mod energiselskabet Vattenfalls planer om at opføre fire gigantmøller i 180 meters højde i Tjæreborg Enge til erstatning for syv ud af otte langt mindre og ældre vindmøller, trykker Vattenfall nu på pauseknappen.

Energiselskabet angiver som årsag respekt for de bekymringer, borgerne i Tjæreborg har gjort gældende. Meddelelsen fra Vattenfall er netop rundsendt til byrådsmedlemmerne for kort tid siden.

Esbjerg Kommune har som bekendt netop haft en lokalplan og et kommuneplantillæg for de store møller i Tjæreborg Enge i offentlig høring, og meddelelsen fra Vattenfall kommer omtrent 14 dage efter fristens udløb.

Annonce

Ikke opgivet

Ifølge Vattenfalls brev til Esbjerg Byråd har man ikke opgivet projektet, men planlægger at genfremsætte anmodningen om opsætningen af gigantmøllerne på et senere tidspunkt, formentlig i 2022, når energiselskabet har haft tid til at undersøge mulighederne for at reducere generne fra markeringslys og skyggekast.

I undersøgelsesperioden vil Vattenfall kigge ind i mulighederne for en eventuel reduktion af skyggegener, der ligger ud over vejledningerne på maksimalt 10 timer. Vattenfall vil undersøge muligheden for at reducere antallet af timer betydeligt, skriver Vattenfall blandt andet.

Endvidere vil energiselskabet se på muligheder for at reducerer markeringslyset til flytrafik. Vattenfall varsler samtidig et nyt informationsmøde om værditabsforringelse, fordi der – hvis missionen om at reducere skygge-gener lykkes – vil være færre huse, der oplever skyggepåvirkning.

Annonce

Venstre ville sige nej

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) siger til JydskeVestkysten, at han tager Vattenfalls beslutning til efterretning:

- De bekymringer, Vattenfall angiver, er præcis de samme bekymringer, som vi har haft i Venstres gruppe, og som betød, at vi ikke kunne have sagt god for planerne i den form, de forelå, siger han.

Formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), glæder sig på Tjæreborgs vegne.

- Jeg kan jo se på høringssvarene og de mange underskrifter, at der har været stor bekymring hos borgerne i Tjæreborg, og de kan nu trække vejret lettet igen, mens sagen er i bero, siger udvalgsformanden.

Borgerne i Tjæreborg - eller for den sags skyld alle andre - skal dog ikke gøre sig forhåbninger om, at Vattenfall dukker op med et nyt projekt indeholdende lavere møller. Vattenfall skriver nemlig, at det er "afgørende for projektets bidrag til produktionen af klimavenlig energi, at vindmøllehøjden på 180 meter bibeholdes. En 180 meter mølle vil producere 45-58 procent mere strøm end en mølle på 150 meter", skriver energiselskabet.

Møllesagen

Esbjerg Kommune sendte sidste år en lokalplan og et kommuneplantillæg for møllerne i Tjæreborg Enge i offentlig høring. Fristen udløb onsdag den 13. januar, og protestskrivelsen mod planerne for de kommende gigantmøller rundede 1.800 underskrifter.

Der er udarbejdet både lokalplan og kommuneplanændring for projektet. Sidstnævnte fastlægger en møllehøjde på maksimalt 180 meter, mens lokalplanen vil give mulighed for at opføre møller på 149-180 meter fra terræn til vingespids i øverste position.

Møller i den højde skal afmærkes med lys, hvilket er et krav fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Alle fire, nye vindmøller skal, hvis de opføres. markeres med såkaldte hindringslys - mellem-intensive blinkende lys. I dagtimerne skal lysene være hvide, og i natperioden skal lysene være røde. Hindringslysene skal have mellem 20 og 60 blink pr. minut.

Lysmarkeringen skal placeres øverst på vindmøllens nacelle (generatorhuset), og lyset skal altid, uanset møllevingernes placering, være synligt 360 grader i et vandret plan. Dette kan kun opnås ved opsætning af to lamper på møllen. Vindmøllerne skal herudover markeres med minimum tre lavintensive røde faste lys på mølletårnet. Lysene placeres i samme niveau og fordeles jævnt på mølletårnet omkreds, så synligheden fra alle retninger sikres.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce