Annonce
Esbjerg

Efter naboklage: Husejer risikerer at skulle fjerne to bygninger på sin matrikel

Ejeren af huset til højre i billedet har søgt Esbjerg Kommune om lovliggørelse af to bygninger på matriklen, men det fraråder den kommunale direktion i indstillingen til politikerne, der ser på sagen tirsdag. Foto: Esbjerg Kommune.
En beboer på Strandparken risikerer at skulle fjerne to bygninger på sin matrikel efter en naboklage. Plan & Miljøudvalget skal tirsdag tage stilling til, om bygningerne kan lovliggøres, men det frarådes af forvaltningen.

Esbjerg Kommune: En beboer på Strandparken risikerer at skulle fjerne både en carport og et mindre aktivitets- og møderum, når Plan & Miljøudvalget på tirsdag samles og skal tage stilling til sagen, der er landet på udvalgets bord som følge af en naboklage.

Beboeren har søgt Esbjerg Kommune om lovliggørelse af to bygninger på matriklen - den ene er en tidligere godkendt carport med redskabsrum fra 1969, som i oktober 2011 blev ombygget til et aktivitets- og møderum på i alt 36 kvadratmeter, da ejeren etablerede liberalt erhverv på adressen. Den anden bygning er en ny overdækning eller carport på 18 kvadratmeter, som er opført sidste år. Begge byggerier er i strid med lokalplanens bestemmelser om udformning og udseende.

Annonce

Brandteknisk godkendelse

Ifølge den kommunale forvaltning er aktivitets- og møderummet opført med en facadebeklædning af træ og med et tag af tagpap, selv om det efter lokalplanens bestemmelser burde være opført i gule teglsten og med et afvalmet tag - afvalmet tag er et tag hvor tagfladerne har fald til alle fire sider, også på husets korte sider - med teglsten, som passer til resten af bebyggelse. Samtidig påpeger embedsværket, at aktivitets- og møderummet rent brandteknisk ikke kan godkendes med den ydervægskonstruktion, den er bygget op med i dag.

Den nye carport er opført med åbne sider og et tag med ensidig taghældning, selv om også den skulle have haft et afvalmet tag med teglsten for at overholde lokalplanen.

Direktionen advarer i sagsfremstillingen til udvalget mod at give dispensation: "En dispensation vil skabe et mindre homogent område rent arkitektonisk og vil svække det helhedsindtryk, der tilstræbes opnået med lokalplanen", skriver forvaltningen.

Indstillingen til Plan & Miljøudvalget er derfor, at bygningerne enten skal fjernes helt - eller ændres, så de er i overensstemmelse med lokalplanen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce