Annonce
Kolding

Efter naboklager: Skole må opgive at bruge gade som legeplads

Børnene på Kolding Realskole nød at komme ud på gaden og lege i de ca. seks uger, forsøget foregik. Den første dag var de næsten som køer, der blev lukket på græs, fortæller skoleleder Dorte Svane Peschardt, som dog også oplevede, at nogle enkelte naboer var kritiske overfor, at gaden blev omdannet til legeareal i 35 minutter om dagen. Arkivfoto: Søren Gylling.
Annonce

Kolding: Klager over støj fra naboer omkring Kolding Realskole sætter en stopper for, at skolens elever i to frikvarterer om dagen kan bruge gaden foran skolen som en ekstra legeplads.

I efteråret kørte skolen i en periode et forsøg med at lade en del af eleverne lege i en del af Vesterbrogade i samlet 35 minutter om dagen. Forsøget skulle evalueres af både skole, politi, kommune og naboer.

Og da en del af naboerne har klaget over for meget støj i de to frikvarterer, slår man fra kommunens side fast, at ordningen ikke kan fortsætte som under forsøget.

- Generne har betydet rigtig meget for nogle. Og selv om det kun var i to frikvarterer om dagen, eleverne legede på gaden, har 80 af dem, vi har fået svar fra, sagt, at de har følt sig generet af støjen, siger trafikchef i Kolding Kommune, Martin Pape.

Legeforsøget

Under legeforsøget i Vesterbrogade blev gaden spærret af i to frikvarterer à henholdsvis 15 og 20 minutters længde per dag. Skolen sørgede i perioden for, at f.eks. renovationsbiler ikke kom på disse tidspunkter.Ca. 100 børn brugte vejarealet til leg i frikvartererne.

Kommunen har efterfølgende sendt et spørgeskema til 71 ejere, lejere og virksomheder for at høre om deres mening. Der kom 21 svar.

80 procent af de adspurgte har oplevet gener ved forsøget.

Der gennemføres en designproces her i foråret.

Der blev sørget for afspærring af Vesterbrogade i begge ender under forsøget. Trafikken var ikke et problem, viser evalueringen. Men der kom klager over støj. Arkivfoto: Søren Gylling
Annonce

Skole var glad

Både i kommunen og på skolen ser man dog gerne, at Vesterbrogade, der stort set står ubrugt hen i dagtimerne, kan udnyttes af realskolen, der pga. af skolens mange elever har trængsel i skolegården.

Derfor sætter kommunen nu en designproces i søen sammen med realskolen og naboerne for at komme med forslag, der betyder, at området på og omkring vejen kan udnyttes bedre. Det kan f.eks. være ved at lave cykelparkering på en del af gaden i nogle timer og i stedet bruge det brede fortov og nuværende cykelparkering som legeområde.

Skoleleder på realskolen, Dorte Svane Peschardt, håber, at der findes en god løsning.

- Vi var rigtig glade for at inddrage vejen som legeområde, og jeg synes, det er i tråd med Kolding Kommunes designpolitik at bruge byrummet. Og gaden er jo allemands, siger Dorte Svane Peschardt og tilføjer, at skolen har haft besøg fra repræsentanter for to andre kommuner, der ønskede at se og høre mere om gade-legepladsen.

Evalueringen viser, at legeforsøget i Vesterbrogade stort set ikke har kollideret med den begrænsede trafik, der er der i dagtimerne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sønderjyske Fodbold

Riddersholm: - Jeg deler spillernes følelse. Vi er enormt skuffede

Annonce