Annonce
Esbjerg

Efter ny ballade om altaner på gadesiden: Politiker vil lempe altan-forbud i Esbjergs midtby

Da den store lokalplan for indre by var i høring sidste år, blev det påpeget, at der var sat altaner op mod Skolegade samt Englandsgade på Bones-bygningen. Ifølge planchef Peter Bagge blev der givet facadetilladelse sommeren 2018, og der er således tale om en sag fra før den nye, samlende lokalplan i midtbyen. Hovedargumenterne i Bones-sagen var, at der var tale om en ombygning fra erhverv til fire boliger, og at der var tale om en eksisterende ejendom, hvor der ikke var de store muligheder for at indarbejde en altan i facaden, og hvor der er mangel på friarealer. "Samtidigt er vi i midten af Esbjergs restaurant- og værtshusmiljø hvor en altan ikke har samme betydning som på et af de vigtigste strøg i byen. I forbindelse med godkendelsen er der så stillet vilkår, der skal sikre, at altanen syner mindst muligt", siger planchefen. Foto: Googlemaps.
Lokalplan for bymidten er for restriktiv i forhold til etablering af altaner mod gaden, mener Borgerlisten, der opfordrer til en politisk debat om muligheden for at løsne op for de stramme altan-regler. Påpeger forskelsbehandling.

Esbjerg: Det er fuldstændigt forståeligt, at Henrik Jensen fra Nordsøbyg A/S er blevet vred og skuffet over, at Plan & Miljøudvalget har givet firmaet afslag på en ansøgning om at etablere i alt 12 altaner på det påbegyndte nybyggeri i Torvegade 34 (den gamle Incado-bygning).

Det mener Borgerlisten, hvor byrådsmedlem Henrik Vallø og to af listens kandidater til det kommende kommunalvalg, Maria Høj Pedersen og Jannie Vesti Mai.

- Der er ikke noget at sige til, at ejendomsudviklere og byggefirmaer er frustrerede over, at nogle kan påsætte halve og hele altaner i bymidten, mens andre ikke kan få lov. I Borgerlisten har vi tidligere udtalt os om altaner og den vedtagne lokalplan for bymidten, som er meget restriktiv i forhold til opsætning af altaner. Vi har argumenteret for, at man burde løsne grebet om den stramme altan-politik -  netop fordi vi ser flere fordele end ulemper ved altaner i vores midtby, siger Henrik Vallø.

Annonce

Værdistigning

Borgerlisten henviser til, at altanerne først og fremmest betyder en værdistigning og øget efterspørgsel på de boliger, der bygges i Esbjerg:

- Der er ingen tvivl om, at hovedparten af købere eller lejere af lejligheder efterspørger altaner.  Altanerne er med til at øge ikke blot boligens værdi, men også vores bys værdi, og de tilfører bygningens facader liv, der giver en anledning til at kigge op. Frem for døde facader uden høj detaljegrad, præget af tegl og store vinduer, så tilføjer altanerne netop detaljer og en ændring af de monotone facader, der ellers vil præge bybilledet, mener Henrik Vallø.

Annonce

Bevaringsværdige bygninger undtaget

Ifølge trioen fra Borgerlisten bør alle nye bygninger i byen helt naturligt have altaner mod gård og-eller gaden, mens det "bør være ligeså naturligt, at bevaringsværdige bygninger ikke påklistres altaner mod gaderummet, men på bagsiden.”

- Selvfølgelig skal vi passe på de gamle, historiske bygninger, mens vi udvikler og bygger nyt. Men livet i byen skal ikke leves i mørke, skyggefulde baggårde eller gennem sprækkerne i halvåbne vinduer. Altaner giver mulighed for grønne planter, krydderurter og blomster og tilfører dermed også positive effekter for både de mennesker og insekter, som lever i byen, mener de tre.

Henrik Vallø, du har jo selv været med til at stemme for den nye, samlende lokalplan for midtbyen i oktober sidste år - skulle I ikke have drøftet altanreglerne da?

- Det burde vi måske nok - særligt set i lyset af polemikken om altan på Skind & Pels-bygningen. Men altså, jeg forstår på den ene side godt, at kommunen vil have lidt hånd i hanke med, hvad der kommer på bygningers facader, men jeg synes også, historien viser, at man jo ikke holder sig helt så stramt til den regel alligevel og derfor ender med at forskelsbehandle borgerne, siger Henrik Vallø og fortsætter:

- Stort set samtidig med, at ejeren af Skind & Pels-bygningen i Torvegade fik nej, fik man tilladelse til altaner i Skolegade 17 (ovenover restaurant Bones, red.) Nu fik Skind & Pels-bygningen til syvende og sidst alligevel sin altan, og nybyggeriet på den gamle Incado-grund ligger jo lige over for. Og længere henne ad gaden på hjørnet af Nørregade og Torvegade, er der opført nybyggeri, hvor altanerne jo også rager ud over facadelinjen, selv om de er indbyggede. I Borgerlisten mener vi ikke, at altaner skader Esbjergs arkitektoniske udvikling - det gør tværtimod mangelfuld planlægning, forskelsbehandling og rigide regler, mener Henrik Vallø.

I nogle tilfælde godkendes indbyggede altaner mod gaden, også selv om de rager en smule ud fra facaden, som det kan ses her på nybyggeriet på hjørnet af Torvegade og Nørregade. Til det siger statsarkitekt Morten Harder, at der "ikke er fastsat et antal centimeter, vi vil acceptere. Det handler om, at altanerne skal opleves som en integreret del af arkitekturen og tage hensyn til det samlede bybillede i gaden". Foto: Heidi Bjerre-Christensen.

Ønsker man et projekt med udeliggende, såkaldt påsatte altaner godkendt af kommunen kræver det dispensation fra lokalplanen, og en sådan skal gives af Plan & Miljøudvalget.

Nordsøbyg søgte som tidligere nævnt, men da sagen blev forelagt Plan & Miljøudvalget, stemte løsgænger Hans K. Sønderby som den eneste i Nordsøbygs favør. S, SF og Venstre sagde nej til dispensation.

Lokalplan om altaner

Den nye, samlende lokalplan for indre by blev vedtaget på byrådsmødet 3. oktober 2019.  Lokalplanområdet udgør hovedparten af Esbjergs indre by og omfatter et areal på cirka 37 hektar - eller 370.000 kvadratmeter. Området ligger mellem Jernbanegade i øst og hhv. I.C. Møllerparken og Strandbygade i vest, Havnegade mod syd og henholdsvis Skolegade og Nørregade mod nord. En række enkeltejendomme, der ligger inden for afgrænsningen, er ikke omfattet af lokalplanen.

Om altaner står der i afsnit 8.7 til 8.10:

Mod gadeskel må der kun etableres indeliggende altaner og karnapper, dvs. altaner, der ligger inden for facadelinjen.

På øvrige bygningssider må der kun etableres altaner og karnapper, hvis de opfylder følgende betingelser: - den placeres inden for facaden og højst 1,5 meter ud fra bygningens facade, - den placeres ikke tættere på naboskel end 2,5 meter, - den tilpasses bygningens arkitektur, herunder vinduesrytme, - den placeres ikke på stolper eller søjler.

Mod gaden må altaner ikke etableres i tagfladen og ikke over gesims eller murkrone.

Der må ikke etableres altangange.

Annonce
Danmark

Onsdagens coronatal: 353 nye smittede

Annonce
Annonce
Annonce
Kolding For abonnenter

Ukrainer idømt fire års fængsel, udvisning og bøde på 71 mio kr. i stor sag om ulovlig cigaretfabrik: - Først i dette øjeblik er det gået op for mig, hvor alvorligt det er

Danmark

CureVacs vaccine opfylder ikke kriterier i afgørende studier: Den er kun 47 procent effektiv

Annonce