Annonce
Vejen

En helt ny fremtidsplan for Vejens flagskib

I området omkring Vejen Idrætscenterf er der flere muligheder for at udvikle nye aktiviteter. Nogle projekter er på vej, mens andre kun er på idéstadiet. Én af de tanker, der i øjeblikket arbejdes på, er at udvikle hele området til et ”resort”. Foto: Vejen Idrætscenter
Et nyt lokalplanforslag ”Lokalplan 293 – Vejen Idrætscenter (C)” skal afløse seks eksisterende lokalplaner for området omkring centret, Grønvangskolen, Vejen Gymnasium, og Vejen Ridecenter.

Vejen: Ingen kan være i tvivl om, at Vejen Idrætscenter er blevet et flagskib for byen. Men det kan blive bedre endnu, og derfor blev der i november 2017 holdt en workshop om den fremtidige udvikling. Området omkring idrætscentret, Grønvangskolen, Vejen Gymnasium og Vejen Ridecenter rummer nemlig potentialet til noget endnu større.

Her er der flere muligheder for løbende at udvikle nye aktiviteter. Nogle projekter er på vej, mens andre kun er på idéstadiet. Én af de tanker, der i øjeblikket arbejdes på, er at udvikle hele området til et ”resort” med overnatning og mange slags aktiviteter.

Hidtil har området været fordelt på seks lokalplaner, men kommunen er i færd med at lave en ny samlet lokalplan. Senest har Udvalget for teknik og miljø nikket ja til et forslag til ”Lokalplan 293 – Vejen Idrætscenter (C)”.

Annonce
Vejen Idrætscenter er blevet et flagskib for Vejen. Men det kan blive bedre endnu, og derfor blev der i november 2017 holdt en workshop om den fremtidige udvikling. Foto: Martin Ravn

Øget trafik

Lokalplanen udlægger området til rekreative formål med generel anvendelse til sports- og fritidsanlæg med mulighed for ferie- og kongrescenter og kulturelle institutioner. Ved Jacob Gades Allé kan der etableres arealer til uddannelse, sundhedsinstitutioner og kontor- og serviceerhverv. Lokalplanen giver mulighed for, at det eksisterende skydebaneanlæg kan bevares og udvides. Den eksisterende minicampingplads på området kan også bevares, men ikke udvides.

Det er til at forudse, at der med de skitserede udbygninger og udvidelser af idrætscenteret vil komme et større pres på trafikafviklingen fra Boulevarden til og fra området, og at der vil opstå et behov for forbedringer af infrastrukturen. I lokalplanen stilles der dog ikke direkte krav til ændring af den overordnede infrastruktur, men lokalplanen giver mulighed for, at vejadgange til området kan ændres.

Ved realisering af et større område til en hytteby eller andre former for ferieboliger, bør det derfor overvejes, om der skal etableres en nordlig vejadgang til området i forlængelse af Vestergade. En nordlig vejadgang bør i givet fald etableres med en rundkørsel eller et signalanlæg.

Annonce
Forsiden netop nu
Vejen

Vejen Kommune vinder vigtigt slag om Skovgårdsvej: Har handlet efter bogen

Leder For abonnenter

Skampletten i Vejen

I Vejen ligger der en vej, som ingen har kunnet bruge i nu et år. 22. oktober er det nøjagtig ét år siden, at landmanden Martin Lund Madsen kørte bigballer og andet ind på Skovgårdsvej, der blev anlagt på hans jord, og spærrede den. Han har Højesterets ord for, at Vejen Kommune brugte den forkerte lovgivning til at ekspropriere den nødvendige jord til vejen, og med kommunens kritisable forvaltning in mente spærrede han altså det sorte asfalttæppe. Lige nu betaler borgerne i den nærliggende by Askov en meget høj pris for dette morads, for konsekvensen af lukningen er blandt andet, at tonstunge entreprenørmaskiner tvinges ind gennem byen til stor fare for bløde trafikanter. Spørgsmålet er, hvor længe vi skal være vidner til denne helt urimelige gidseltagning? Vejen Kommune er helt rigtigt blevet kritiseret for en amatøragtig sagsbehandling. Den private ejendomsret er ikke ukrænkelig, her er Grundloven meget klar. Når hensynet til almenvellet taler for det, kan man ekspropriere borgernes private ejendom, men man må synes, at det offentlige skal forberede sig bedre, end Vejen Kommune har gjort i den aktuelle sag. Ikke alene har man spildt skatteydernes penge, man har på et fejlagtigt grundlag foretaget en ekspropriation, der ikke var lovmedholdelig. Det er en skandale. Men man må også samtidig sætte kritisk lys på landmand Martin Lund Madsens rolle, for han er en del af gidseltagningen. Det vil være mærkeligt, hvis ikke Vejen Kommune får lov at ekspropriere til den allerede anlagte vej, hvis ellers man kan få gjort sit forarbejde ordentligt, for selvfølgelig skal det offentlige kunne anlægge veje, når behovet er tilstrækkeligt stort. Men det kommer til at tage år, hvis også denne proces - nu efter den rigtige lovgivning - skal hele retssystemet igennem, som man må forvente, at Martin Lund Madsen vil trække den, og imens holdes et helt samfund som gidsel. Skal det virkelig kræve ofre, før man som voksne mennesker sætter sig og forhandler en løsning på plads?

Aabenraa

Kæmpe narkofangster ved grænsen

Annonce