Annonce
forside

En julehilsen fra Jomfrustien

Læserbrev: Vi er over jule- og nytårsfejringen 2018-19. Men vi fik en kommunal meddelelse fra Haderslev Kommune medio december 2018 med overskriften: "Julehilsen fra Jomfrustien", som er en verbal statusopgørelse over, hvor langt man er nået med hele det store "Jomfrusti-projekt" ved ud- og indgangen af 2018-2019. 2018 har været et analyse år. Trafik-analyse, undersøgelse af ringrute cenariet, parkeringsanalyser, undersøgelser af jord, grundvand og bæredygtigheds mål. Alt i alt nødvendige undersøgelser for projektets videreførelse. Bygnaf og den indre del af Jomfrustien er man i gang med at udbygge, som en del af den nødvendige ringrute for den kørende trafik. Veterantoget har kørt sin sidste tur mellem rådhuset og Slesvigske Vognsamling på Simmerstedvej, som fremover vil være togets ankomst- og afgangsperron i Haderslev. En meningsfuld del af helhedsløsningen efter at gang/cykelstiens første del er færdiganlagt. Og når den forhåbentlig i løbet 2019-20 bliver fuldendt helt ud til Simmerstedvej vil den være en samlet tryg færdselsåre for byens svage trafikanter. I marts 2019 bliver byrådet så præsenteret for de samlede økonomiske fordringer hele Jomfrusti projektet indebærer, og derefter kan vi forhåbentlig stykvis se, hvordan hele det omfattende projekt vil udvikle sig over de kommende år.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Esbjerg

Brev sendt til to ministre: Esbjerg Kommune beder staten om hjælp til oversvømmelser

Annonce