Annoncørbetalt indhold

En juridisk jungle: arbejdsskadesager er årsag til frustration

PR-foto credit

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Det kan være enormt forvirrende, frustrerende og trættende, når man som almindelig borger skal forsøge at finde ud af, hvad der er op og ned i forbindelsen med at søge erstatning for varige mén efter en personskade som følge af en arbejdsulykke.


Annonce

Der kan pludselige være mange instanser involveret, og det er med at være påpasselig i sine udtalelser, for de mindste variationer kan ende med en afvisning af sagen hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Og hvad gør man så?


Mange, der har været ude for en arbejdsulykke, venter med at hyre en advokat til at føre sag om erstatning ved arbejdsskade, men det kan som udgangspunkt være en fordel at inddrage professionel, juridisk hjælp helt fra start.


Ikke alene sikres man, at sagen følges til dørs efter alle gældende forskrifter, man slipper også for den hovedpine, det er, at stå alene med dokumenter og paragraffer til halsen. Selvom der naturligvis er omkostninger forbundet med advokatbistand, så er det væsentligt at have in mente, at det i sidste ende kan være investeringen værd, når erstatningen går igennem.


Hvilke erstatningsposter kan man være berettiget til?

Udover den godtgørelse, man potentielt kan være berettiget til gennem arbejdsgiverens ansvarsforsikring, så kan man også være berettiget til andre erstatningsposter i forbindelse med en arbejdsulykke.


Eksempler på disse poster kan være dækning af udgifter til behandling, medicin, hjælpemidler eller lignende, som har helbredende effekt på den skade, man har påført sig.


Der kan også være tale om erstatning for tab af erhvervsevne, såfremt skaden har forringet ens muligheder for at tjene penge på arbejdsmarkedet. I sådanne tilfælde kan man blive tilkendt en erstatning, som enten vil blive udbetalt løbende som et månedligt, skattepligtigt beløb, eller som et skattefrit engangsbeløb.


Endelig kan andre erstatningsposter også gøre sig gældende, som eksempelvis forsørgertabserstatning, samt erstatning for varige mén.


Muligheder for at klage og anke det offentliges afgørelser

Når man har anmeldt en arbejdsskade inden for den gældende frist, skal sagen behandles hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som i første omgang tager stilling til, om skaden overhovedet er omfattet af loven.


Såfremt der er hjemmel for sagen, vil styrelsen herefter tage stilling til, om man er berettiget til én eller flere erstatningsposter.


Når den endelige afgørelse er truffet, har man fire uger til at indsende en klage. Skulle Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastholde sin afgørelse, videresendes sagen til behandling i Ankestyrelsen.


Ankestyrelsen er den øverste, administrative klageinstans, vi har i landet, men det betyder ikke, at man ikke også har mulighed for at anke deres afgørelse.


Er man uenig i udfaldet fra Ankestyrelsen, har man nemlig stadig mulighed for at bringe sagen for domstolene. Og her er det især en fordel, at have en advokat med til at gå forrest og føre slagets gang.


Hos STORM Advokatfirma har de mange års erfaring med arbejdsskadesager, og med en af deres advokater ved din side er der langt større chance for, at din erstatningssag bliver behandlet korrekt.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.