Annonce
Billund

En ny hal i Billund eller Grindsted? Besøgende i alle kommunens haller er talt op

Er der behov for en ekstra hal i Billund? Det er et af de spørgsmål, som Billund Kommune vil have svar på i en analse af halbehovet. Arkivfoto: Rene Lind Gammelmark

I uge 48 har Billund Kommune talt besøgende i alle haller som del af den igangværende analyse af det fremtidige halbehov.

Billund Kommune: Den første del af en længe ventet analyse af halbehovet i Billund Kommune er nu færdiggjort.

Det oplyser kommunen via en pressemeddelelse.

Halanalysen, som var oppe flere gange i valgkampen, skal blandt andet klargøre, om der er behov for en ekstra hal ved Billund Idrætscenter, hvor flere foreninger melder om udfordringer med at få haltider nok til de mange idrætshold.

Der har også i Grindsted været udtrykt ønske om en hal ved Vestre Skole.

Disse steder har kommunen talt og observeret

Billund CentretBillund Idrætscenter

Enggaardshallen

Magion

Lynghallen

Lynghedeskolen afd. Søndre

Nordre gymnastiksal

Vestre Skoles gymnastiksal

Vorbasse Fritidscenter

Sdr. Omme Multicenter

Teglgårdshallen Stenderup

Viadukthallen Filskov

Mikrohallen Vesterhede

Hejnsvig Hallen v/Hejnsvig skole

Analyse før penge

I budgetaftalen i dette efterår blev forligspartierne (Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, Borgerlisten og Konservative) derfor enige først at undersøge behovet for yderligere halkapacitet, før der bliver sat penge af til eventuelt nybyggeri.

Det er første del af den undersøgelse, som kommunen nu er færdig med.

Således har man uge 48 med hjælp fra frivillige talt og observeret brugerne i de forskellige haller over ugens fem hverdage fra klokken 7.30-21.30 - en gang i timen.

Annonce

Andre observationer

Der er ikke bare kigget på antallet af besøgende, men også køn og cirka alder - og hvor brugerne har befundet sig. De statistikker, som et firma nu skal bearbejde, skal blandt fortælle noget omkring, hvilke tidspunkter hallerne er mest pressede på, og om der er ledig plads på andre tidspunkter.

Med de ekstra observationer på køn og alder håber kommunen dog også at få svar på, om nogle grupper er mere eller mindre repræsenterede end andre, så analysen derfor også kan give viden og sparring mellem hallerne. Samtidig vil kommunen gerne vide noget omkring den uformaliserede brug af hallerne: Altså, hvordan de bliver brugt som mødested, frirum og pause mellem aktiviteter.

Engang først i det nye år får hallerne, ledere og bestyrelser, resultaterne på den enkelte hal. Her bliver foreningerne inddraget, så kommunen også får ord på det, som ikke kan tælles, inden den samlet analyse af det fremtidig behov er klar, oplyser Billund Kommune via pressemeddelelsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce