Annonce
forside

En storbondes forhold til loven

Læserbrev: Martin Lund Madsen ønsker nu at få sit svinebrug på Estrupvej 8 miljøgodkendt. Kommunen har derfor meddelt, at beboere i Askov indenfor en beregnet konsekvenszone på 535 m kan få udkastet til miljøtilladelsen til høring.

I følgende udkastet er den nye godkendelse baseret på produktionsareal og ikke antal dyreenheder (DE), som tidligere.

En bemærkning i udkastet gav dog anledning til undren. Der står anført, at der i forbindelse med et miljøtilsyn i november 2018 er konstateret en større årlig produktion end anført i gældende tilladelse.

Jeg bad derfor om aktindsigt. Det fremgår heraf, at det lovlige registrerede dyrehold er 172,9 DE, svarende til 7000 slagtesvin.

I forbindelse med en tidligere miljøsag i 2009 konstateres en årsproduktion på 210 DE, svarende til en overskridelse på 21 %. Overproduktion ses også i 2011. Af en tilsynsrapport fra oktober 2016 fremgår, at beregninger ud fra gødningsregnskab (gylleproduktion) og slagteriafregninger viser, at der i perioden 2012-2016 var sket en overproduktion på mellem 6,6 og 12,4 % i tre af de fire år. Det nævnes i materialet, at kommunen derfor overvejede en politianmeldelse.

Har det været medvirkende til Madsens uvilje mod kommunen og Skovgårdsvej?

Madsen har tilsyneladende systematisk haft en overproduktion. Nu forstår man bedre, hvorfor han ønsker en tilladelse, baseret på areal i stedet for antal dyr. Så kan overproduktionen pludselig lovliggøres - og Madsen behøver ikke længere at blive flov over konstant at overtræde loven. Han hævder jo at have loven på sin side.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Det handler ikke om Rerup - det handler om borgerne

Kan man som borger være sikker på, at man får en ærlig og korrekt behandling på Haderslev Jobcenter, hvis man af forskellige grunde er henvist til offentlig forsørgelse? Vi lever i et land, hvor vores forhold til myndighederne heldigvis og for det meste er præget af tillid. Men man bliver i tvivl, hvis man ser på den lange stribe af sager om forkert behandling af borgere på Haderslev Jobcenter, som Mogens Rerup som partsrepræsentant har vundet i diverse appelsager. Set ud fra de sager er svaret afgørende nej. Man kan ikke være tryg. Senest har Mogens Rerup igen vundet en ankesag, hvor en 24-årig psykisk handicappet mod reglerne fik lukket sin uddannelseshjælp og af Haderslev Jobcenter blev nægtet hjælp til indskud til en lejlighed med besked om, at han bare kunne blive boende hjemme hos sine forældre. Nu får han alligevel hjælp, som reglerne foreskriver. Men i stedet for at få rettet op på det fundamentale problem, at der bliver lavet for mange fejl i sagsbehandlingen af borgerne på Haderslev Jobcenter, så har Haderslev Kommunes politiske og administrative ledelse i mere end et år valgt at dreje problemet over på Mogens Rerups person. Det handler om Rerups habitus, hans optræden, de mange mails han sender osv. Men undskyld mig, tager jeg fejl, hvis jeg ræsonnerer, at der ikke ville være nogen sager for Mogens Rerup, hvis Haderslev Jobcenter var i stand til at forvalte borgernes ret og pligt efter reglerne? Det er jo fejl på fejl i behandlingen af borgerne på Haderslev Jobcenter, der gør Rerup til det, han er i dag: En irriterende plet på Haderslev-skjorten, som bare ikke vil gå af i vask. Skal pletten på Haderslevs ry og rygte vaskes væk, er det ikke Rerup, der skal væk, men fejlene på Haderslev Jobcenter. Det er i grunden ret enkelt. Men Haderslev Kommunes kommunikation er gennemsyret af en uklædelig "offerrolle": Det er hele er Rerups skyld og hans facon over for de ansatte, ikke jobcenterets. Når redaktionens journalister taler med visse udvalgsformænd og direktører, og det handler om endnu en ufordelagtig historie om Haderslev Jobcenter, så får de at vide mere eller mindre direkte, at de nok er sendt i byen af Mogens Rerup. Intet kunne være mere forkert. Redaktionen er hverken i lommen på den ene eller anden part i denne mere og mere ulykkelige sag. Fokus for avisens redaktion og for kommunen bør ligge på en besvarelse af det spørgsmål, jeg indledte med: Kan borgerne være sikre på, at de får en korrekt behandling på Haderslev Jobcenter? Økonomi spiller åbenlyst en rolle i alt det her. Offentlig forsørgelse er dyrt for kommunen, og skal man holde et budget er det nødvendigt at gå konservativt til værks. Men alle skal altså følge spillereglerne. Ledelsen i Haderslev Kommune og en række fagforeninger vælger så mandag at udsende en noget usædvanlig "udtalelse", hvori den gentager ledelsens gennemgående pointe, nemlig at det hele handler om Rerup og hans facon. Det sker ovenikøbet efter, at en medarbejder på jobcenteret i sidste uge smækker med døren og i en mail til byråd og ledelse fortæller, at hun direkte er blevet opfordret til at omgå loven ved "ikke at kunne huske noget", hvis hun bliver spurgt. Der er formentlig en reel risiko for, at Haderslev Jobcenter kommer under skærpet opsyn fra staten og endda under administration, hvis udgifterne og fejlene på jobcenteret fortsætter med at stige i antal. Og måske vil en form for skærpet tilsyn fra staten i virkeligheden være at foretrække. Tilliden skal genoprettes.

Haderslev

Haderslev taber sag mod storbank

Annonce