Annonce
forside

En styrkelse af sundhedsklyngen i Felsted

Læserbrev: Jeg henviser til avisens artikler om lægemangel. Der skal nu yderligere centraliseres omkring Aabenraa med et nyt sundhedshus. I forvejen har Aabenraa et stort sygehus, som fint kan servicere byens borgere. Politikkerne tror, at yngre læger kun vil etablere sig i faglige fællesskaber - og med parkeringsproblemer til følge. Der trænges til decentralisering eksempelvis med et par iværksætterhistorier.

I 1960'erne oprettede læge Alfred Jacobsen Felsted lægehus for egne midler Siden kom tandlæge Martin Buus Madsen med Tandlægehuset i Felsted, og senest kom der en fysioterapi klinik til byen.

"Sundhedsklyngen i Felsted" blev som sagt etableret af private iværksættere. Klyngen trænger nu til politisk opbakning og flere ressourcer. Hvis politikkerne etablerer et sundhedshus for offentlige midler på gågaden i Aabenraa, bør sundhedsklyngen i Felsted tilsvarende tilføres offentlige midler til administration og fornyelse.

Bekymringer om en ældre, men mere erfaren lægestand er på kort sigt en udfordring. Esbjerg Universitet uddanner i det kommende endnu flere læger, så udbuddet øges på sigt. Lægerne skal blot mere ud i almen praksis. Socialdemokraternes forslag om en tjenestepligt kunne være en del af løsningen.

Politikkerne opfordres i det kommende til at arbejde for en mere decentral struktur på sundhedsområdet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Esbjerg

Brev sendt til to ministre: Esbjerg Kommune beder staten om hjælp til oversvømmelser

Annonce