Annonce
Esbjerg

Endegyldigt svar: Miljøstyrelsen anbefaler ikke grødeskæring i Mølledam, men ...

Det er grøde som dette, man ønsker fjernet fra Mølledammen, så der året rundt kan være blankt vandspejl. Men nu skal kommunen indhente tilladelse fra EU-kommissionen, hvis man ønsker at gå videre med projektet. Foto: Kåre Welinder
Det er nu op til Europakommissionen, om der skal skæres grøde i Mølledammen i Ribe. Notat fra Miljøstyrelsen fraråder nemlig endegyldigt, at Esbjerg Kommune skærer grøde grøden, men vælger kommunens politikere som øverste vandløbsmyndighed alligevel at sætte gang i grødeskæringen, skal sagen forelægges EU-kommissionen.
Annonce

Ribe: "Det er Miljøstyrelsens vurdering, at et frit vandspejl ikke har en karakter, der udgør bydende nødvendige hensyn til væsentlig samfundsinteresse."

Sådan lyder en del af det svar, Miljøstyrelsen har givet Esbjerg Kommune på deres henvendelse fra 13. marts vedrørende Esbjerg Kommunes ønske om grødeskæring i Ribe Mølledam.

Kommunen ønskede vejledning om mulighederne for at fravige bestemmelserne i habitatdirektivet, men medlem af Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune, Anders Rohr Jørgensen(V), giver ikke alverden for Miljøstyrelsens vurdering.

Især er han utilfreds med, at kommunens miljøforvaltning er gået til Miljøstyrelsen med et ønske om op til 12 årlige grødeskæringer, da det er andet mandat end det, politikerne har givet miljøforvaltningen med til møderne.

- Vi har ønsket mellem to og fire gange årligt, og det ved forvaltningen godt, og jeg tror vurderingen fra Miljøstyrelsen havde været anderledes, hvis man havde brugt dette antal, siger Anders Rohr, der mistænker forvaltningen for med vilje at sætte tallet højt, så man har været sikker på et negativt svar fra Miljøstyrelsen.

Annonce

Snæblen

I Miljøstyrelsens svar lyder det, at habitatbeskyttelsen kun kan fraviges, hvis der er bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser eller hvis der ikke findes alternativer, ligesom en fravigelse skal være betinget af, at der træffes alle de nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at sammenhængen i Natura 2000-netværket bevares.

Det, Anders Rohr dog vælger at hæfte sig ved i det sider lange notat, er, at det slutter med at forklare, at det er Esbjerg Kommune, der er myndighed for projektet, og dermed i sidste ende skal træffe den endelige afgørelse.


Nu er det som det plejer i denne sag. Medierne kender til det og får referater og afgørelser, inden vi gør det.

Anders Rohr Jørgensen


Men, lyder det, vælger Esbjerg Kommunes politikere at fravige Miljøstyrelsens vurdering, så kan det kun ske efter en udtalelse fra Europakommissionen, fordi et hvilken som helst scenarie kan medføre en påvirkning af en prioriteret art i Mølledammen, snæblen.

Ifølge Miljøstyrelsen er det Miljøministeriet, der skal forestå kontakten til EU-kommissionen, men Anders Rohr forklarer, at dette ikke er en proces, man som udvalg er blevet orienteret om.

Annonce

Helt forkert

Ingen af de politikere, JydskeVestkysten har talt med, ved, hvilken indflydelse en udtalelse fra EU-kommissionen vil have på grødeskæringen, hvis kommunen samtidig er øverste myndighed på projektet.

- Jeg vil fastholde, at vi skal igangsætte et projekt, hvor vi skærer grøden, og altså, vil EU så komme op og kigge på Mølledammen, spørger Anders Rohr, der endnu engang noterer sig, at han som politiker intet har hørt fra egen forvaltningen, selv om Miljøstyrelsens afgørende vurdering er dateret 11. februar.

- Det er ikke forelagt politikerne endnu, men det bliver det vel før det kommende udvalgsmøde. Jeg fatter ikke, hvorfor det ikke sendes videre til os med det samme, for nu er det, som det plejer i denne sag. Medierne kender til det og får referater og afgørelser, inden vi gør det, og beder om kommentarer til noget, vi ikke selv kender til. Det er jo helt forkert, siger Anders Rohr.

Udvalgsmøder

Ifølge Esbjerg Kommunes miljøforvaltning bliver udtalelsen fra Miljøministeriet forelagt politikerne på de kommende møder i Teknik & Byggeudvalget og Plan & Miljøudvalget i marts.

Miljøchef Christina Føns tør ikke give et bud på, hvad en eventuel udtalelse fra EU-kommissionen vil betyde rent tidsmæssigt for at få lov til at skære grøde i Mølledammen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg

Udvalg vrager planer for 180 meter høje møller i Tjæreborg Enge: Byråd skal dog træffe den endelige beslutning

Annonce