Annonce
Esbjerg

Endelig: Årelang strid om botilbud med psykisk syge misbrugere løst

Der har været rigtig mange adresser i spil til beboerne fra botilbuddet i Sjællandsgade. Nu ser det ud til, at en bred vifte af partier er enige. Kort: Esbjerg Kommune.

Et flertal i Social & Arbejdsmarkedsudvalget har valgt at pege på en del af campusområdet som nyt hjemsted for psykiske syge misbrugere fra Botilbuddet Sjællandsgade.

Esbjerg Kommune: Den omdiskuterede, årelange sag om en mulig flytning af botilbuddet Sjællandsgade-Nygårdsvej, der huser 12 beboere med dobbeltdiagnose i form af misbrug og psykisk lidelse og er placeret i samme bygning som 34 ældreboliger, ser nu ud til at have fundet sin løsning.

Står det til et flertal i Social & Arbejdsmarkedsudvalget - Enhedslistens Sarah Nørris har ikke stemt nej, men blot i første omgang taget forbehold - skal der bygges nyt til beboerne på campusområdet lige på hjørnet af Niels Bohrs Vej-Spangsbjerg Møllevej.

Lige siden februar 2010, hvor botilbuddet fik adresse i Sjællandsgade, har der været problemer. Kombinationen af psykisk syge misbrugere og ældre i samme bygning har aldrig været nogen god cocktail, men i årevis har politikerne kæmpet med at finde et andet, egnet sted til botilbuddet. Formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø (Borgerlisten) er lettet over, at det nu er lykkedes:

- Jeg er simpelthen så glad for, at vi er blevet enige om en adresse. Løsningen har godt nok været længe undervejs, men det her kan til gengæld blive supergodt for alle parter. Der kan bygges noget lækkert, der egner sig specifikt til denne gruppe borgere, og samtidig kan vi få frigivet boligerne i Sjællandsgade til andre boligformål. Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver alletiders, siger Henrik Vallø.

Annonce

Sagen kort


  • Botilbuddet Sjællandsgade er et botilbud til 12 borgere med såkaldte dobbeltproblematikker, nemlig både psykiatriske problemer og misbrug. Botilbuddet er organiseret under Center for Misbrug & Udsatte og blev etableret i forbindelse med kommunens aftale med Socialministeriet om deltagelse i Hjemløsestrategien.
  • Placeringen af botilbuddet i Sjællandsgade 10, hvor der også er ældreboliger, har i perioder givet anledning til klager fra naboer. I foråret 2013 voksede protesterne, og der blev fremsendt klager til det daværende byråds medlemmer. Stort set siden har der været arbejdet forgæves på en løsning, der dog nu ser ud til at være fundet.
  • Ejendomme, Esbjerg Kommune, har skønnet anlægsudgiften for de 12 nye boliger med tilhørende serviceareal til knap 20 millioner kroner. Heraf vil kommunens udgift beløbe sig til dels den lovpligtige grundkapital på 10 procent, som kommuner skal afsætte til alment boligbyggeri, dels etablering af servicearealerne - alt i alt en kommunal udgift på cirka 5,6 millioner kroner.

Almene ældreboliger

Botilbuddet tænkes opført som almene ældreboliger i to rum med eget bad og toilet samt tilhørende fælles- og serviceareal. Der skal desuden indrettes et lukket gårdmiljø, så borgerne får mulighed for et udeliv, uden at de bliver opsøgt af udefrakommende, hvilket også har været et problem i Sjællandsgade.

Sidste år måtte Esbjerg Kommune endda hoste op med 52.000 kroner om ugen til et vagtfirma, efter at Arbejdstilsynet havde været på besøg og nedlagt et strakspåbud om at sikre medarbejderne på bostedet mod vold og trusler fra udefrakommende. Bevogtningen skulle opretholdes, indtil håndværkere havde fået opsat trådhegn langs svalegangene på bygningen.

Ifølge Esbjerg Kommune har beboerne i botilbuddet Sjællandsgade et aktivt misbrug parallelt med deres psykiske lidelse, hvilket kan gøre dem uberegnelige, udadreagerende og til tider truende. De har et særligt behov for støtte og omsorg i deres lejlighed, og botilbuddet skal forhindre, at de havner i hjemløshed. Beboerne kan ikke klare sig uden støtte døgnet rundt. Der er 14,5 årsværk ansat til driften af botilbuddet.

Billigere husleje

Nu har I måske politisk fundet løsningen, men hvad nu, hvis beboerne ikke ønsker at fraflytte Sjællandsgade?

- Lad os nu se - jeg tror ikke, det bliver et problem. Det nye sted bliver fantastisk godt - det er stadig tæt på de tilbud, beboerne benytter, det bliver helt nyt og moderne og endda til en billigere husleje. Jeg tror, de er ret motiverede, siger Henrik Vallø, der påpeger, at der skal udarbejdes ny lokalplan, fordi området lige nu er reserveret til uddannelsesformål, kollegieboliger eller lignende.

Forvaltningen har beregnet den forventede husleje i et nybyggeri bliver på cirka 4.600 kroner eksklusive el, vand og varme. Det nuværende huslejeniveau i Sjællandsgade for to-rums boliger ligger på mellem 5.818-6.135 kroner eksklusiv forbrugsafgifter.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Hemmelighedskræmmeri er uhyrligt

Danfoss beviser endnu engang en familieejet virksomheds styrke i forbindelse med sagen om den voldsomme forurening på Himmark Strand på Als. Her dumpede Danfoss med myndighedernes tilladelse årligt tonsvis af flydende industriaffald i 1950’erne og 1960’erne. Man vidste dengang ikke bedre, og Danfoss kan juridisk ikke gøres ansvarlig for udledningen. Jura og moral er imidlertid vidt forskellige ting. Og det moralske ansvar tager Danfoss på sig. Derfor er koncernen frivilligt gået i spidsen for det arbejde, som efter planen skal gøre området giftfrit senest i 2023. På egen hånd har Danfoss desuden iværksat den forundersøgelse, der skal afdække problemet. Sådan handler et firma, der skeler mere til anstændighed end bundlinje. Storsind i den målestok kan man udvise, når ejerne ikke er udenforstående aktionærer med et fuldt legitimt ønske om det maksimale udbytte af deres investering. Her har vi i stedet at gøre med familien Clausen, der ved denne og talrige andre lejligheder har bevist deres engagement i lokalsamfundet. Samme redelighed kunne man ønske sig fra Sønderborg Kommune. Her er der imidlertid spillet med beklageligt fordækte kort i denne sag. En aktindsigt afslører, at kommunaldirektør Tim Hansen forsøgte at mørkelægge et møde om forureningen mellem kommunen samt repræsentanter for Danfoss og regionen sidste år i oktober. Penge var motivet til hemmelighedskræmmeriet. Et udviklingsselskab var langt fremme med planerne for ferieområdet Nordals Ressort. I den forbindelse ville det være særdeles ubelejliget, hvis pressen begyndte at skrive om en kraftig forurening kun godt en kilometer fra ferieparadiset – mente altså kommunaldirektøren. En række eksperter vurderer samstemmende, at kommunaldirektøren hermed groft har overtrådt reglerne. Hvis det er tilfældet, må det naturligvis have konsekvenser. Men allerede nu kan der faktisk fældes en dom over Tim Hansen: Sådan handler en kommunal topchef, der skeler mere til bundlinjen end anstændigheden.

Indland

Henriette Zobel er død 

Annonce