Annonce
Danmark

Ender det med en rigsretssag for Mette F?

Annonce

Debat: Hele forløbet omkring regeringens egenrådige beslutning om at aflive alle danske mink og nedlægge et helt erhverv er en vaskeægte demokratisk skandale.

Ordren til at aflive raske mink blev givet uden lovhjemmel. Den var ulovlig. Alligevel fortsatte man med at føre den ud i livet med hjælp fra politi og militær og med slet skjulte trusler til minkavlere om, at hvis de ikke aflivede deres besætning frivilligt, så ville de blive ”hjulpet” med det.

Fødevareminister Mogens Jensen har måttet trække sig fra sin post som følge af skandalen. Det kunne ikke være anderledes. Men hele skandalen kan ikke bare tørres af på ham. Statsminister Mette Frederiksen sad for bordenden i regeringens koordinationsudvalg, hvor den skæbnesvangre beslutning blev truffet. Og selv, da hun blev klar over, at regeringen havde handlet ulovligt, så blev man ved med det.

Hun skulle selvfølgelig som en selvfølge straks have sat aflivningen af raske mink i bero, så snart hun blev bekendt med, at det, der foregik, var ulovligt. Det skete ikke. Det er en skandale. Derfor bør en undersøgelseskommission kulegrave hele forløbet, så der kan placeres et ansvar. Det skylder vi danskerne.


Hun skulle selvfølgelig som en selvfølge straks have sat aflivningen af raske mink i bero, så snart hun blev bekendt med, at det, der foregik, var ulovligt. Det skete ikke. Det er en skandale. Derfor bør en undersøgelseskommission kulegrave hele forløbet, så der kan placeres et ansvar. Det skylder vi danskerne.


I ministeransvarlighedsloven står der i paragraf 5: “En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.”

Og i paragraf 3 fremgår, at ministeren anses for medvirkende til en underordnets handling, når han eller hun har været bekendt med, at den pågældende handling ville blive foretaget, og har undladt at søge dette hindret.

Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti.

Lyder dette ikke præcis som det, der er sket i minkskandalen?

Rigsretten er en særlig domstol, der nedsættes, hvis Folketinget ønsker at rejse en sag mod en minister for brud på ministeransvarlighedsloven. Måske er det i virkeligheden det, der skal til, for at komme til bunds i minkskandalen?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce