Annonce
Esbjerg

Energinet-direktør skuffet over nedslående konklusion i mastesag

Henrik Riis, direktør for Energinet El-transmission. Arkivfoto.

Direktør for Energinet El-transmission, Henrik Riis, er stolt af det faglige arbejde bag analysen i mastesagen, men skuffet på borgernes vegne over, at kun 26 km af højspændingsforbindelsen kan kabellæges.

En hær af Energinets bedste folk har arbejdet i døgndrift med den tilbundsgående analyse af mulighederne for en nedgravet løsning af den planlagte højspændingsforbindelse mellem Idomlund ved Holstebro og til Niebüll syd for den dansk-tyske grænse.

Men selv ikke med mobilisering af den allerbedste vilje og kendt teknologi har det været muligt at tvinge et meget større antal nedgravede kilometer højspænding frem. Kun ni ekstra, nedgravede kilometer - eller i alt 15 procent af den planlagte, 170 kilometer lange højspændingsforbindelse - vurderer Energinet som muligt.

Direktøren for Energinet El-transmission, Henrik Riis, der sammen med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) stillede op til to nye borgermøder i august i år efter massiv kritik af den planlagte el-motorvej med 500 master i 30-35 meters højde gennem hele Sydvestjylland, er fagligt stolt af rapporten, men også skuffet over den endelige konklusion på analysen:

Annonce

3000 lodsejere varslet


  • Da linjeføringen af højspændings-luftledningen med 500 master af 35 meters højde mellem Idomlund ved Holstebro over Endrup videre til Ribe og ned til Niebüll syd for den dansk-tyske grænse i foråret blev kendt, og sydjyderne kunne konstatere, hvordan masterne skulle gå igennem følsom og beskyttet natur, udløste det massiv vrede.
  • Knap 3000 lodsejere mellem Idomlund og grænsen har modtaget brev om linjeføringen, nemlig alle, der bor inden for projektbæltet plus 150 meter på hver side af tracéet.
  • Den 7. maj arrangerede seks borgmestre fra de berørte Tønder, Esbjerg, Varde, Holstebro, Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner en besigtigelsestur i et af de områder, hvor masterne efter planen skal opføres, men kun få landspolitikere dukkede op, selv om invitationen var afsendt cirka to uger tidligere. Energiministeren sendte afbud dagen før, men lovede at komme til møde i "nærmeste fremtid".
  • I juni gav ministeren Energinet i opdrag at udarbejde en rapport om alternativer til masteføring, og disse konklusioner skal nu trykprøves af udenlandske eksperter.
  • I august mødte Lars Chr. Lilleholt ved to stormøder borgerne i det sydvestjyske. Ved sin side havde han direktøren for Energinet El-transmission, Henrik Riis.

Store risici

- Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg er skuffet over, at det ikke har kunnet forøges med mere. Det har gjort et stort indtryk på mig at møde borgerne på de to møder, og jeg kan godt forstå, at de mange mennesker, der bor i området, ønsker, at vi kabellægger det hele. Sådan ville jeg også selv have det, hvis det var i min baghave, siger Henrik Riis og fortsætter:

- For at vi endda skal kunne strække længden af nedgravningen op på de 15 procent, skal vi anvende helt andre og specielle kabeltyper. Kabellægning ud over de 15 procent vil - uanset kabelvalg eller anden teknologi - være forbundet med så store risici, at det ikke kan drives. Vi har haft vores dygtigste folk på, der har været meget dybt inde i alle beregninger og vendt hver sten, og fagligt set kan vi stå fuldt og helt inde for konklusionen, siger direktøren. Tidligere har det været fremme, at man i teorien kunne bygge et anlæg med kabellægning af strækninger på mellem 20-25 km og med ni transformerstationer på størrelse med 13 fodboldbaner ind i mellem, men den mulighed blev skudt ned for flere måneder siden. Årsagen var ifølge Energinet, at der ved fejl på disse kraftige kabelanlæg skal aflades så meget energi, at det vil ødelægge komponenter andre steder i nettet, som igen udløser driftsforstyrrelser.

- De beregninger, vi nu har udarbejdet, viser, at vi skal bruge ekstra reaktorer for at nå op på 15 procent nedgravning, men det vil ikke blive i form af nye transformerstationer. Det bliver løsninger, vi kan bygge ind i de stationsanlæg, der i forvejen er på både dansk og tysk side af grænsen, forklarer Henrik Riis.

Kræver godkendelse

Energinet-direktøren anslår, at det formentlig vil koste "nogle hundrede millioner kroner ekstra" at forøge antallet af nedgravede kilometer til 15 procent:

- Vi har ikke set på omkostningsdelen, men udelukkende på, hvad der teknisk kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan. Vi vil først senere udarbejde egentlige budgetter.

Hverken den nøjagtige linjeføring af højspændingsforbindelsen eller hvilke områder, der i givet fald får en nedgravet løsning, er fastlagt endnu. Det vil i sidste ende være op til Miljøstyrelsen efter den anden offentlighedsfase i næste års VVM-proces, hvor borgere og andre interessenter igen får mulighed for at afgive høringssvar. Dermed bliver det først i 2020, at Energinet får en myndighedsgodkendelse og i givet fald kan stikke spaden i jorden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Esbjerg

Brev sendt til to ministre: Esbjerg Kommune beder staten om hjælp til oversvømmelser

Annonce