Annonce
Esbjerg

Energinet klar med linjeføring: 700 står til erstatning

Direktøren for Energinet Eltransmission, Henrik Riis, understreger, at formålet med at fremlægge forslaget til linjeføring af de 500 højspændingsmaster er at få tilbagemeldinger og ønsker til ændringer fra dem, der bor i området. Det kan føre til justeringer, inden forslaget indsendes til myndighedernes videre behandling. Foto: Energinet.
Tirsdag den 10. september offentliggør Energinet et kort, hvor borgerne kan se, om og hvordan deres ejendomme berøres af den nye 400 kV-forbindelse fra Idomlund ved Holstebro til grænsen. Borgere nær den dansk-tyske grænse må dog afvente lidt endnu.

Sydvestjylland: Omkring 380 boligejere bor så tæt på den kommende 400 kV-højspændingsforbindelse fra Idomlund i nord til den dansk-tyske grænse, at de står til en erstatning, hvis det forslag til linjeføring, som Energinet lægger frem tirsdag den 10. september, også bliver det endelige resultat.

I disse dage modtager i hundredvis af borgere breve fra Energinet, og indholdet af brevet er afhængigt af, hvor de pågældende bor. Der er tre kategorier af breve - ét omhandler information til de nærmest berørte, ét andet er til de borgere, der bor i det oprindelige projektområde, men som ikke får forbindelsen så tæt på, at de kan få en erstatning, og det tredje er til de sønderjyske lodsejere tæt ved grænsen. Sidstnævnte må dog vente en tid endnu på at få svar på det spørgsmål, der ligger dem mest på sinde, for Energinet er fortsat i dialog med tyske TenneT om, hvor ledningen skal krydse grænsen.

Ifølge Energinet bliver anslået i alt 700 lodsejere berørt af den nye forbindelse, idet der er lidt over 300 ejendomme, hvor anlægget går over deres grund. Spændingen om, på hvilke strækninger Energinet planlægger en nedgravning af forbindelsen, vil også først tirsdag blive udløst med offentliggørelse af kortmaterialet.

Annonce

Viking Link og Vestkystforbindelsen

Viking Link til England vil bestå af et 75 kilometer landkabel i Danmark, 630 kilometer søkabel i Nordsøen og 65 kilometer landkabel i Storbritannien. Viking Link skal sættes i drift 2023. Forbindelsen etableres i samarbejde britiske National Grid.

Grundlaget for Viking Link er opførelsen af Vestkystforbindelsen: En 400 kV-luftledning med to ledningssystemer fra den dansk-tyske grænse til station Endrup, og en kombineret 400/150 kV-luftledning mellem Endrup og Idomlund vest for Holstebro. Ledningsanlægget har en samlet længde på 170 kilometer.

Vestkystforbindelsen medfører 500 master på 35 meters højde og en tilsvarende bredde, hvorpå højspændingsledningerne skal trækkes. Opførelsen kommer til at udløse erstatninger og mulige købstilbud til de berørte ejendomme langs ruten.

Energinet har meldt ud, at huse, der kommer til at ligge 80 meter eller mindre fra nærmeste højspændingsledning, vil modtage et tilbud om, at Energinet køber ejendommen. Energinet tilbyder at købe ejendommen til markedspris. Hvis husejeren vælger at blive boende, kan vedkommende i stedet få en erstatning.

Husejeren har i øvrigt et år fra idriftsættelsen af anlægget til at beslutte sig for at sælge til Energinet eller modtage erstatning. Husejerne kan således blive boende et år og vurdere, om det er til at holde ud - eller om huset skal forlades.

Ejendomme, der ligger i en radius af 80 til 280 meter fra nærmeste ledning vil få erstatning afhængig af afstanden og ejendommens værdi.

Otte dialogmøder

Energinet arbejder lige nu på højtryk for at koordinere mange medarbejderes kalendere, for der er planlagt otte dialogmøder for de berørte lodsejere på den 170 kilometer lange strækning. Møderne finder sted fra 18. september til og med den 24. september.

- Det er ikke møder, hvor vi stiller op og holder oplæg og tager imod spørgsmål fra salen. Det er møder, hvor vi de enkelte steder i tidsrummet fra klokken 15.30 til klokken 20.00 har medarbejdere stående til rådighed for de bolig- og lodsejere, der bliver berørt. Her kan borgerne komme og gribe fat i en medarbejder og stille spørgsmål til deres egen situation. Det er en helt naturlig del af processen, forklarer direktøren for Energinet Eltransmission, Henrik Riis.

Han understreger, at formålet med at fremlægge forslaget til linjeføring nu er at få tilbagemeldinger og ønsker til ændringer fra dem, der bor i området. Det kan føre til justeringer, inden forslaget indsendes til myndighedernes videre behandling. Siden kommer anden offentlighedsfase, hvor der bliver mulighed for at afgive høringssvar, og som også indeholder offentlige møder.

Kritikpunkter

Ud over frustrationer fra borgere, der bliver direkte ramt af den nye forbindelse, og politikere, der har givet udtryk for bekymring over masternes placering i sårbar natur, har økonomien i det nu tidligere 11 milliarder dyre Viking Link-projekt også været under heftig beskydning.

Beregninger fra Entso-e, den europæiske organisation af eltransmissionsselskaber viser, at Viking Link vil give et underskud og ikke det overskud, som Energinet forventer. Entso-e's bundlinjeresultat baserer sig blandt andet på en forudsætning om, at hvis alle lande, der har foreslået, at der kunne bygges kabler til England, rent faktisk bygger dem, vil den samlede gevinst skulle deles mellem mange flere, og økonomien i Viking Link - og alle de andre mulige kabler - vil blive dårligere. Der har dog ikke meldt sig andre på banen siden Viking Link.

I torsdagens samråd i Folketinget afviste den nye energi-, forsynings- og klimaminister Dan Jørgensen (S) at pålægge Energinet og Energistyrelsen at foretage nye beregninger. Ministeren nævnte desuden en række indikationer på, at bundlinjen er forbedret i forhold til Energinets oprindelige business-case fra 2015.

Således viser de oprindelige beregninger fra Energistyrelsen, at Viking Link ikke bare vil tjene sig selv hjem, men i sin levetid levere et samlet samfundsøkonomisk overskud på mindst 2,9 milliarder kroner og op til 4,7 milliarder kroner i bedste fald. Ifølge Energinet står den samfundsøkonomiske gevinst dog til at blive yderligere forøget, fordi selve anlægsprojektet ifølge Henrik Riis er blevet 2,3 milliarder kroner billigere.

- En af hovedårsagerne er, at vi er lykkedes med at indgå gode kontrakter med aktører, der skal levere kabler og konvertere blandt andet i kraft af, at vi har ramt markedet på et heldigt tidspunkt. Dermed har vi kunnet nedjustere prognosen for investeringen med 2,3 milliarder kroner, hvilket slår igennem på den samfundsøkonomiske gevinst, forklarer Henrik Riis.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Naturligvis har bro følger

Før etableringen af den faste forbindelse over Storebælt var den ingen ende på bekymringerne. Fisk, fugle og pattedyr ville blive truet, måtte man dengang forstå. Efter hensynet til samfundets interesser samt følgerne for flora og fauna blev holdt op mod hinanden, blev bro og togtunnel alligevel bygget. Som bekendt gik verden ikke under. Nu foreligger en rapport om de naturmæssige konsekvenser af en bro mellem Als og Fyn. Vurderingen blev udarbejdet i januar, men er først nu offentliggjort. Forklaringen på forsinkelsen er ukendt, men måske har Vejdirektoratet slet og ret skammet sig over konklusionens banalitet. Broen vil medføre uoprettelig påvirkning af natur og dyrelivet både i anlægs- og driftsfasen. Naturen vil blive påført skader, der ikke kan gøres om, vurderer specialisterne således. Og ja, det er givetvis korrekt. Sådanne konsekvenser ligger i anlægsarbejders natur. Selv en mindre cykelsti forandrer landskabet for bestandigt. Musereder bliver ødelagt, frøer fordrevet og regnormene kan ikke længere komme op. Men skulle man af den grund undlade at sikre børns liv og førlighed på skolevejen? Svaret giver vist sig selv. Naturligvis er sammenligningen sat på spidsen og konsekvenserne af et brobyggeri ulig større end følgerne af en cykelsti. Men der kan alligevel drages nogenlunde ens konklusioner. Fordele og ulemper skal afvejes. Vi skal passe på vores miljø – ikke mindst når der er tale om et sårbart område som farvandet mellem Als og Fyn. Vil byggeri og drift have katastrofale konsekvenser for naturen, må planerne opgives. Broen skal heller ikke etableres, hvis det ikke giver overordnet mening økonomisk og samfundsmæssigt. Til gengæld skal der bygges, hvis hensynet til vores fælles bedste taler for det, og der ikke er udsigt til virkelig alvorlige skader på omgivelserne. Vi må ikke ende samme sted, som vores naboer mod syd, hvor naturklager kan forsinke etableringen af vigtig infrastruktur i år eller nogle gange ligefrem årtier.

Team Esbjerg

Dagens gode nyhed: Esbjergs håndbolddronnning laver ny aftale - derfor forlænger Estavana Polman

Annonce